Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite - infracţiuni de corupţie

Marius MUREA, Wolters Kluwer, 2009

Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite - infracţiuni de corupţie
Cod Produs: T.C.MO.010.09
ISBN / ISSN: 978-973-1911-55-7
Număr pagini: 192
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 24,09 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea analizează fenomenul corupţiei prin prisma infracţiunilor de luare de mită şi foloase necuvenite, oferind clarificări de ordin conceptual, dar și o analiză temeinică a structurii juridice şi a conţinutului constitutiv al acestor infracţiuni. Textul evidențiază atât reuşitele, cât şi lacunele actualei reglementări legale în materie.

Reprezentând o introducere indispensabilă în materie, lucrarea de față analizează fenomenul corupției, fiind un excelent instrument de lucru pentru toți cei interesați de acest subiect.
Lista de abrevieri
Introducere

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia
Secţiunea I. Consideraţii introductive
§1. Apariţia şi evoluţia fenomenului corupţiei
§2. Existenţa fenomenului corupţiei
2.1. Concept
2.2. Fenomenul corupţiei reflectat de activitatea judiciară a Departamentului Naţional Anticorupţie pe anii 2006 şi 2007
2.3. Scurte concluzii privind fenomenul corupţiei

Secţiunea a II-a. Noţiunea de corupţie şi cauzele acesteia
§1. Precizări prealabile
§2. Noţiunea de corupţie
2.1. Corupţia din punct de vedere criminologic
2.2. Corupţia din punct de vedere sociologic
2.3. Corupţia din punct de vedere juridic
§3. Etiologia faptelor de corupţie
3.1. Cauze de natură juridică
3.2. Cauze de natură politico-administrativă
3.3. Cauze sociale
3.4. Alte cauze ale corupţiei

Secţiunea a III-a. Necesitatea prevenirii şi combaterii corupţiei
§1. Efectele corupţiei
§2. Tipurile corupţiei
2.1. Corupţia în sistemul judiciar
2.2. Corupţia politică
2.3. Corupţia în sistemul administraţiei publice
2.4. Corupţia în domeniul afacerilor
2.5. Alte tipuri de corupţie
§3. Preocupări actuale privind prevenirea şi combaterea corupţiei
3.1. Reforma sistemului judiciar şi a administraţiei publice
3.2. Cooperarea judiciară internaţională în materia prevenirii şi combaterii corupţiei

Secţiunea a IV-a. Corupţia şi crima organizată
§1. Fenomenul crimei organizate în domeniul corupţiei
§2. Manifestarea crimei organizate în domeniul faptele de corupţie

CAPITOLUL II. Evoluţia reglementării faptelor de corupţie
Secţiunea I. Apariţia primelor reglementări ale faptelor de corupţie
§1. Consideraţii introductive
§2. Reglementarea corupţiei în antichitate
§3. Reglementarea corupţiei în vechiul drept francez

Secţiunea a II-a. Evoluţia reglementării corupţiei în dreptul românesc
§1. Reglementarea corupţiei în vechiul drept românesc
§2. Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1865
§3. Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1937
§4. Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1969
§5. Reglementarea corupţiei în legislaţia ulterioară anului 1989
5.1. Legea nr. 65/1992
5.2. Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare
5.3. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi bugetare, care semnalează încălcări ale legii
§6. Principalele reglementări internaţionale în materia corupţiei
6.1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
6.2. Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
6.3. Convenţia civilă asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999

CAPITOLUL III. Analiza conţinutului infracţiunii de luare de mită
Secţiunea I. Noţiune, conţinut legal şi obiect
§1. Noţiune şi conţinut legal
§2. Obiectul juridic
2.1. Obiectul juridic generic
2.2. Obiectul juridic specific
§3. Discuţii privind obiectul material al infracţiunii

Secţiunea a II-a. Subiecţii infracţiunii
§1. Subiectul activ
§2. Subiectul pasiv

Secţiunea a III-a. Latura obiectivă
§1. Elementul material
1.1. Precizări prealabile
1.2. Analiza modalităţilor normative
§2. Urmarea imediată
2.1. Precizări prealabile
2.2. Analiza urmării imediate
§3. Legătura de cauzalitate

Secţiunea a IV-a. Latura subiectivă
§1. Precizări prealabile
§2. Forma de vinovăţie
§3. Mobilul şi scopul

Secţiunea a V-a. Forme, variante, sancţiuni şi aspecte procesuale
§1. Formele şi variantele infracţiunii
1.1. Formele infracţiunii
1.2. Variantele infracţiunii
§2. Sancţiunile aplicabile
§3. Aspecte procesuale

Secţiunea a VI-a. Delimitarea infracţiunii de luare de mită de alte infracţiunii
§1. Precizări prealabile
§2. Delimitarea faţă de primirea de foloase necuvenite
§3. Delimitarea faţă de infracţiunile de abuz (art. 246-2481 C. pen.)

CAPITOLUL IV. Analiza conţinutului infracţiunii de primire de foloase necuvenite
Secţiunea I. Noţiune, conţinut legal şi obiect
§1. Noţiune şi conţinut legal
§2. Obiectul infracţiunii

Secţiunea a II-a. Subiecţii infracţiunii
§1. Subiectul activ
§2. Subiectul pasiv

Secţiunea a III-a. Latura obiectivă
§1. Elementul material
1.1. Precizări prealabile
1.2. Analiza elementului material
§2. Urmarea imediată şi legătura de cauzalitate

Secţiunea a IV-a. Latura subiectivă
§1. Precizări prealabile
§2. Forma de vinovăţie cu care poate fi săvârşită infracţiunea de primire de foloase necuvenite

Secţiunea a V-a. Forme, variante, sancţiuni şi aspecte procesuale
§1. Formele şi variantele infracţiunii
1.1. Formele infracţiunii
1.2. Variantele infracţiunii
§2. Sancţiunile aplicabile
§3. Aspecte procesuale

CAPITOLUL V. Aspecte procesuale şi metodologice privind investigarea infracţiunilor de corupţie
Secţiunea I. Aspecte de drept procesual penal
§1. Administrarea probelor
§2. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri
§3. Luarea măsurilor procesuale
3.1. Măsurile preventive
3.2. Sechestrul asigurator, inscripţia ipotecară şi poprirea
3.3. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare
§4. Alte aspecte procesuale

Secţiunea a II-a. Metodologia investigării infracţiunilor de corupţie
§1. Documentarea şi planificarea cercetărilor
§2. Metodologia verificării şi ridicării de obiecte şi înscrisuri
§3. Metodologia efectuării percheziţiei
§4. Tactica ascultării martorilor

CAPITOLUL VI. Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite în dreptul comparat
Secţiunea I. Infracţiunile de corupţie în Codul penal spaniol
§1. Precizări prealabile
§2. Corupţia pasivă
§3. Corupţia activă
§4. Cauză de nepedepsire
§5. Traficul de influenţă

Secţiunea a II-a. Infracţiunile de corupţie în Codul penal al republicii Kosovo
§1. Precizări prealabile
§2. Luarea de mită
§3. Darea de mită
§4. Traficul de influenţă

Secţiunea a III-a. Infracţiunile de corupţie în Codul penal german
§1. Precizări prealabile
§2. Luarea de mită
§3. Darea de mită

Secţiunea a IV-a. Infracţiunile de corupţie în Codul penal finlandez
§1. Precizări prealabile
§2. Darea de mită 167
§3. Faptele de corupţie în domeniul afacerilor
§4. Luarea de mită

Secţiunea a V-a. Corupţia în Codul penal francez
§1. Precizări prealabile
§2. Corupţia activă şi traficul de influenţă
§3. Corupţia pasivă

Concluzii
Bibliografie