Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Vasile DOBRINOIU, Wolters Kluwer, 2009

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Cod Produs: T.C.LC.002.09
ISBN / ISSN: 973191134-0
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 504
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 70,32 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea “Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție” îmbină teoria cu practica de specialitate. Autorii - practicieni și teoreticieni ai dreptului - și-au propus să explice conținutul normelor acestei legi și să prezinte soluții din activitatea organelor judiciare implicate în transpunerea în realitate a dispozițiilor în materie. În cei peste 8 ani de la adoptare, Legea nr. 78/2000 a cunoscut o aplicare frecventă, o lucrare despre problematica acestei legi fiind extrem de binevenită.

Prin conținutul său, lucrarea prezintă interes atât pentru practicienii dreptului, cât și pentru alte persoane interesate de profilaxia și contracararea fenomenului corupției prin mijloace de drept penal.
Abrevieri

TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CORUPŢIA
Capitolul I. Scurtă retrospectivă referitoare la fenomenul corupţiei
§1. Apariţia şi evoluţia fenomenului corupţiei
§2. Existenţa fenomenului corupţiei
2.1. Fenomenul corupţiei reflectat de activitatea judiciară a Departamentului Naţional Anticorupţie pe anii 2006 şi 2007
2.2. Scurte concluzii privind fenomenul corupţiei
§3. Noţiunea de corupţie şi cauzele acesteia
§4. Corupţia fenomen complex
4.1. Corupţia din punct de vedere criminologic
4.2. Corupţia din punct de vedere sociologic
4.3. Corupţia din punct de vedere juridic
§5. Etiologia faptelor de corupţie
5.1. Cauze de natură juridică
5.2. Cauze de natură politico-administrativă
5.3. Cauze sociale
5.4. Alte cauze ale corupţiei
§6. Efectele şi tipurile corupţiei
6.1. Efectele corupţiei
6.2. Tipurile corupţiei
6.3. Alte tipuri de corupţie
§7. Preocupări actuale privind prevenirea şi combaterea corupţiei
7.1. Reforma sistemului judiciar şi a administraţiei publice
7.2. Cooperarea judiciară internaţională în materia prevenirii şi combaterii corupţiei
§8. Corupţia şi crima organizată

Capitolul II. Evoluţia reglementării faptelor de corupţie
§1. Consideraţii introductive
§2. Reglementarea corupţiei în antichitate
§3. Reglementarea corupţiei în vechiul drept francez
§4. Evoluţia reglementării corupţiei în dreptul românesc
4.1. Reglementarea corupţiei în vechiul drept românesc
4.2. Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1865
4.3. Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1937
4.4. Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1969
4.5. Reglementarea corupţiei în legislaţia ulterioară anului 1989
§5. Principalele reglementări internaţionale în materia corupţiei
5.1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
5.2. Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
5.3. Convenţia civilă asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999

TITLUL II. COMENTARIUL LEGII NR. 78/2000
Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie

Capitolul III. Infracţiuni
§ 1. Categorii de infracţiuni
§ 2. Infracţiuni de corupţie
§ 3. Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie
§ 4. Infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie
§ 4.1 Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
§ 5. Dispoziţii comune

Capitolul IV. Dispoziţii procedurale
§ 1. Dispoziţii generale
§ 2. Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor
§ 3. Dispoziţii comune

Capitolul V. Dispoziţii finale

OU.G. nr. 43/2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie
Capitolul III. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie
Capitolul IV. Dispoziţii procedurale
Capitolul V. Cooperare internaţională
Capitolul VI. Dispoziţii finale