Drept executional penal

Ioan CHIȘ, Wolters Kluwer, 2010

Drept executional penal
Cod Produs: T.C.MO.002.10
ISBN / ISSN: 973191171-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 496
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 71,28 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea “Drept execuțional penal” aduce în atenția studenților, dar și a cadrelor de specialitate din Ministerul Administrației și Internelor, noile concepții privind dreptul execuțional penal. Noile concepții s-au născut ca urmare a evoluției instituției închisorii, odată cu schimbarea regimurilor politice, dar și a modificării legislației relevante în materie (Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și regulamentul său de aplicare și Codul de procedură penală astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006). Lucrarea este structurată în două capitole, Istoria închisorilor și Executarea pedepselor carcerale.

În prima parte este prezentată evoluția instituției închisorii de la începuturi, când condamnații odată ajunși în temnițe nu mai beneficiau de niciun drept și suportau tratamente inumane. Sistemul a evoluat însă, în prezent, insistându-se pe asimilarea regulilor penitenciare de către personal și aplicarea lor, dar și pe realizarea unei noi mentalități a personalului și umanizarea regimului penitenciar, prin respectarea drepturilor condamnaților. De asemenea, se urmărește crearea unui cadru de viață cât mai aproape de cel existent în societate, îmbunătățirea relaţiilor cu familia și menținerea legăturii cu societatea.

În partea a doua sunt prezentate normele juridice prin care se reglementează relațiile sociale privind executarea sancțiunilor de drept penal. Scopul acestora constă în asigurarea unei educații eficiente celor care execută pedeapsa, în prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni și în apărarea ordinii de drept, cu respectarea drepturilor condamnaților, prin implementarea unor programe de ajutor, resocializare, reeducare, consiliere, care să ofere soluții pentru cei care ies din penitenciare.
PARTEA I. ISTORIA ÎNCHISORILOR
CAPITOLUL I. Închisorile şi pedepsele din ţara noastră în retrospectivă istorică
1.1. De la începuturi până în secolul al XVII-lea
1.2. Evoluţia penitenciarelor din Transilvania
1.2.1. Paza şi disciplina
2.2.2. Măsurile privative de libertate în Transilvania
2.2.3. Penitenciarul Gherla
2.2.4. Penitenciarul Cluj

CAPITOLUL II. Evoluţia activităţii penitenciare în secolul al XVIII-lea. Începuturile modernizării concepţiilor construcţiilor şi practicii închisorilor

CAPITOLUL III. Regimul închisorilor la începutul secolului al XIX-lea. Regulamentele organice

CAPITOLUL IV. Penitenciarele moldoveneşti în perioada domnitorului Grigore Ghica

CAPITOLUL V. Penitenciarele din Muntenia în perioada domniei lui Gheorghe Bibescu

CAPITOLUL VI. Reforme şi îmbunătăţiriale regimului închisorilor instituite după unirea principatelor sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza
6.1. Închisoarea Văcăreşti
Drept execuţional penal

CAPITOLUL VII. Regimul penitenciar în timpul domniei regelui Carol I
7.1. Starea închisorilor din perioada aplicării Legii din anul 1874
7.2. Închisoarea celulară Doftana

CAPITOLUL VIII. Legea din 1929 pentru organizarea penitenciarelor şi institutelor de prevenţie

CAPITOLUL IX. Evoluţia sistemului penitenciar şi a regimului privitor la executarea privative de libertate până la sfârşitul celui de al doilea război mondial

CAPITOLUL X. Două decenii de deţinere politică în România

CAPITOLUL XI. Sistemul penitenciar românesc în perioada aplicării Legii nr. 23/1969 (1969-1989)

CAPITOLUL XII. Începutul reformei şi procesul declanşării schimbărilor pozitive în sistemul penitenciar, în perioada 1989-1990. Revoluţia română şi sistemul penitenciar
12.1. Aprecieri cu privire la realitatea din penitenciarele româneşti, la sfârşitul anului 1996 şi începutul anului 1997
12.2. Personalul - vectorul principal în penitenciare. Formarea, pregătirea şi perfecţionarea sa
12.3. Populaţia penitenciară. Caracteristici, dinamică şi periculozitate
12.4. Regimul penitenciar. Inflaţia şi efectele sale
12.5. Programele de folosire la activităţi productive şi ocupaţionale
12.6. Starea şi practica disciplinară în rândul populaţiei penitenciare
12.7. Siguranţa deţinerii şi prevenirea evenimentelor negative în penitenciarele româneşti
12.8. Dezvoltarea activităţilor cultural-educative de reintegrare şi influenţare pozitivă
12.9. Gestiunea mijloacelor materiale şi financiare
12.10. Realitatea în domeniul medico-sanitar

CAPITOLUL XIII. O nouă istorie în realitatea sistemului carceral roman

PARTEA A II-A. EXECUTAREA PEDEPSELOR CARCERALE

CAPITOLUL I. Filozofia pedepselor. Problematica dominantă.m Problemele pedepsei şi abordarea filozofică

CAPITOLUL II. Ştiinţa dreptului execuţional penal
2.1. Noţiune, obiect şi metode
2.2. Dreptul execuţional penal şi ştiinţele penale
2.3. Izvoarele dreptului execuţional penal

CAPITOLUL III. Executarea pedepsei privative de libertate
3.1. Problematica generală. Principii directoare
3.2. Executarea pedepselor privative de libertate
3.2.1. Detenţiunea pe viaţă
3.2.2. Pedeapsa închisorii
3.2.2.1. Caracterizare generală
3.2.2.2. Sistemul penitenciar
3.2.2.3. Viaţa în închisoare
3.2.2.4. Disciplina în închisoare
3.2.2.5. Drepturile persoanelor condamnate
3.2.2.6. Noutăţi în materia drepturilor condamnaţilor introduse prin Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare europene REC (2006)2. Aspecte critice şi practice
3.2.3. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase. Dreptul la informaţie
3.2.4. Dreptul la informaţie. Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate
3.2.5. Dreptul la consultarea documentelor de interes personal
3.2.6. Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă
3.2.7. Dreptul la convorbiri telefonice
3.2.8. Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite
3.2.9. Dreptul de a se plânge împotriva încălcării prevederilor legale
3.2.10. Dreptul de a primi bunuri
3.2.11. Anexa. Drepturile persoanelor private de libertate la vizită şi pachete cu alimente
3.2.12. Anexa. Bunurile şi obiectele care pot fi primite, păstrate şi folosite de către persoanele private de libertate
3.2.13. Dreptul la asistenţă medicală
3.2.14. Dreptul la asistenţă diplomatică
3.2.15. Dreptul la încheierea unei căsătorii
3.2.16. Alimentaţia persoanelor condamnate
3.2.17. Dreptul la odihnă şi repaus săptămânal
3.3. Facilităţile ce se pot acorda condamnaţilor şi permisiunea de ieşire din penitenciar
3.4. Recompensele ce se pot acorda condamnaţilor şi permisiunea de ieşire din penitenciar
3.5. Abaterile disciplinare şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea

CAPITOLUL IV. Activitatea penitenciară în situaţii de criză
4.1. Deţinutul ca factor de criză
4.2. Paza şi apărarea locurilor de deţinere
4.3. Actele de tulburare a ordinii, nesupunerea şi revolta deţinuţilor
4.4. Refuzul de hrană – greva foamei
4.5. Sinuciderea
4.6. Evadarea. Înlesnirea evadării
4.7. Incendii, cutremure, inundaţii, alte calamităţi

CAPITOLUL V. Activitatea socio-educativă realizată cu persoanele condamnate

CAPITOLUL VI. Liberarea condiţionată a condamnaţilor
6.1. Liberarea condiţionată

CAPITOLUL VII. Munca deţinuţilor în penitenciare
7.1. Rolul muncii în regimurile penitenciare
7.2. Regulile europene privitoare la munca deţinuţilor
7.3. Specificul muncii în penitenciare
7.4. Munca unor categorii speciale de condamnaţi

CAPITOLUL VIII. Deţinuţii periculoşi
8.1. Concept, definiţie şi forme
8.2. Periculozitatea unor conduite
8.3. Tipuri de condamnaţi – caracteristici principale
8.4. Tratamentul şi regimul deţinuţilor periculoşi

CAPITOLUL IX. Femeia în penitenciar
9.1. Introducere în problematică
9.2. Specificul aplicării drepturilor obligaţiilor şi sancţiunilor femeilor în penitenciare
9.3. Activităţile socio-culturale desfăşurate cu femeile condamnate
9.4. Adaptarea instituţionalizată (INSTAD)
9.5. Alfabetizarea deţinutelor (ALFAZ)
9.6. Completarea nivelului de şcolarizare (CONIS)
9.7. Educaţia bunului cetăţean (CEB)
9.8. Iniţierea, încurajarea, întreţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu familia şi comunitatea (DIFICIL)
9.9. Educaţia pentru sănătate (EDUCOSAN)
9.10. Educaţia juridică (EDUCOLEX)
9.11. Pregătirea pentru liberare (PROLIB)
9.12. Asistenţă socială specială, ajutor terapeutic şi recuperator pentru deţinutele vulnerabile (STRADAV)
9.13. Diminuarea agresivităţii deţinutelor violente (VAAD)
9.14. Formare şi dezvoltare profesională (PROFORD)
9.15. Educaţia pentru viaţa de familie (EDUCOFAM)
9.16. Menţinerea tonusului fizic şi psihic prin activităţi de educaţie fizică şi sport (EDUCUSPORT)
9.17. Menţinerea tonusului fizic şi psihic prin activităţi de educaţie fizică şi sport (SUM)
9.18. Activităţile de club (ACTIV CLUB)
9.19. Programul hobby
9.20. Aspecte speciale privind femeia gravidă în închisoare

CAPITOLUL X. Sistemul sancţiunilor penale pentru minorii infractori
10.1. Sistemul sancţiunilor de drept penal aplicabile minorilor. Aspecte generale
10.2. Felul sancţiunilor
10.3. Alegerea sancţiunii şi individualizarea acesteia
10.4. Sancţionarea concursului de infracţiuni
10.5. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei
10.6. Măsurile educative
10.7. Pedepsele aplicabile minorilor
10.8. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului
10.9. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control
10.10. Executarea pedepsei cu închisoarea de către minori şi tineri
10.11. Specificul aplicării drepturilor şi obligaţiilor minorilor infractori pe timpul executării pedepsei închisorii
10.11. Relaţiile condamnaţilor minori cu lumea exterioară
10.12. Relaţiile deţinuţilor minori cu personalul penitenciarului

ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE
ALE PENITENCIARELOR
BIBLIOGRAFIE SELECŢIONATĂ
BIBLIOGRAFIE DE AUTOR