Culegere de practică judiciară în materie penală, 2007

Curtea de Apel Bucureşti, Wolters Kluwer, 2009

Culegere de practică judiciară în materie penală, 2007
Cod Produs: T.C.JP.001.09
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 958
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 91,51 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Reunind hotărârile Curții de Apel București - Secția penală, hotărâri pronunțate în anul 2007, culegerea de față continuă șirul culegerilor de jurisprudență editate de WOLTERS KLUWER ROMÂNIA. Lucrarea reflectă dinamica practicii în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal.

Culegerea este structurată astfel încât să răspundă necesității de informare exactă cu privire la interpretarea jurisprudențială a dispozițiilor legale, în contextul legislației în materie și al modificărilor și completărilor aduse acesteia. Acest demers oferă totodată o imagine de ansamblu a practicii instanțelor de judecată.
Pentru o documentare rapidă, lucrarea conține și un index alfabetic al principalelor noțiuni, ce facilitează accesul cititorului direct la informația vizată.
ABREVIERI

DREPT PENAL
Partea generală
1. Apel. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Încălcarea principiului non reformatio in pejus
2. Apel. Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Dovada relei-credinţe a condamnatului
3. Complicitate. Furt calificat. Tăinuire. Distincţii
4. Graţiere condiţionată. Aplicare formală. Fapte concurente. Săvârşirea unei noi infracţiuni
5. Infracţiuni concurente. Pedepse graţiate pentru unele dintre infracţiuni. Săvârşirea unei noi infracţiuni
6. Măsura de siguranţă a confiscării speciale. Condiţii de aplicare în cazul infracţiunii de trafic de droguri de mare risc
7. Măsura provizorie de siguranţă a internării într-un institut medical de specialitate. Căi de atac. Recurs inadmisibil
8. Măsuri de siguranţă. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi. Condiţii de aplicare
9. Măsuri educative. Internarea într-un centru de reeducare. Scopul măsurii. Prevalenţa acordată reeducării minorului
10. Minor. Limitele pedepsei în caz de tentativă. Ordinea în care îşi produc efectele cele două stări de atenuare a pedepsei
11. Participaţia penală. Coautorat. Infracţiune complexă
12. Pedeapsa în caz de participaţie. Tratament sancţionator mai sever aplicat instigatorului faţă de autorul infracţiunii. Condiţii
13. Pedepse complementare. Interzicerea unor drepturi. Nestabilirea duratei pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi. Efecte. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac
14. Reabilitare judecătorească. Condiţii. Neplata despăgubirilor civile de către condamnat
15. Recidiva postcondamnatorie. Primul termen al recidivei
16. Recurs. Cazurile de casare prevăzute de art. 3859 pct. 14 şi pct. 18 C. pr. pen. Inaplicabilitatea unei sancţiuni cu caracter administrativ prin invocarea cazurilor de casare prevăzute de art. 3859 pct. 14 sau pct. 18 C. pr. pen.
17. Suspendare sub supraveghere. Revocare pentru nerespectarea obligaţiilor impuse prin hotărârea de condamnare
18. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului minor. Condiţii. Apel. Principiul non reformatio in pejus
19. Suspendarea executării pedepsei. Efectele graţierii condiţionate. Durata termenului de încercare a suspendării. Intervenţia reabilitării de drept Partea specială
20. Cauze de reducere a pedepsei. Trafic de droguri. Deţinere de droguri pentru consum propriu. Condiţii de aplicare a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000
21. Conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. Elemente constitutive. Permis internaţional de conducere
22. Contestaţie la executare. Contestaţia privitoare la dispoziţiile civile. Nelămurire cu privire la hotărârea care se execută.
23. Emiterea unui cec fără acoperirea. Cunoaşterea de către beneficiar a lipsei disponibilului la momentul emiterii. Încadrare juridică
24. Emiterea unui cec fără acoperire. Infracţiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) din Legea nr. 59/1934. Latura subiectivă
25. Fals material în înscrisuri oficiale. Elementul material al laturii obiective exclude comiterea infracţiunii prin omisiune. Inexistenţa faptei
26. Fals material în înscrisuri oficiale. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată. Diferenţiere
27. Furt. Furtul de componente ale sistemelor de irigaţii. Încadrare juridică
28. Furt. Sustragerea de componente ale unei reţele electrice. Încadrare juridică. Aplicarea legii penale mai favorabile
29. Infracţiunea de contrafacere a mărcii şi alte acte de încălcare a dreptului la marcă, asimilate contrafacerii. Neîndeplinirea elementelor constitutive
30. Infracţiunea de înşelăciune în convenţii prin folosire de calităţi mincinoase. Elemente constitutive
31. Înşelăciune în convenţii. Elemente constitutive. Latura obiectivă. Lipsa acţiunii de inducere în eroare
32. Înşelăciune. Elemente constitutive. Evaluarea probelor de către instanţe
33. Întreruperea executării pedepsei închisorii. Aprecierea voinţei reale a petentului condamnat de a-şi retrage cererea de întrerupere a executării pedepsei. Efecte
34. Legi speciale. Art. 16 din Legea nr. 143/2000. Condiţii de reţinere
35. Lipsire de libertate în mod ilegal. Neîndeplinirea elementului material al laturii obiective. Achitare conform art. 10 lit. d) C. pr. pen.
36. Luare de mită. Manager de societate comercială
37. Nerespectarea măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii. Elemente constitutive
38. Omor calificat în forma tentativei. Vătămare corporală gravă. Distincţie
39. Omor calificat. Tentativă. Lovire sau alte violenţe. Intenţie de a ucide
40. Omor. Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Intenţie de a ucide
41. Pruncucidere. Omor calificat. Distincţie
42. Punerea la dispoziţie a locuinţei în vederea consumului de droguri. Elementele constitutive ale infracţiunii. Dreptul pe care îl exercită făptuitorul asupra imobilului
43. Punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri. Elementele constitutive ale infracţiunii
44. Tâlhăria. Furtul calificat. Schimbarea încadrării juridice
45. Tentativă de omor. Loviri sau alte violenţe. Deosebiri. Provocare. Condiţii
46. Tentativă la infracţiunea de omor calificat. Loviri sau alte violenţe. Intenţia de a ucide. Încadrarea juridică
47. Trafic de droguri de mare risc. Deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Elemente constitutive
48. Trafic de minori. Lipsire de libertate. Încadrare juridică
49. Tulburarea folosinţei locuinţei. Varianta de specie. Cerinţe esenţiale
50. Ucidere din culpă. Imposibilitatea reţinerii culpei concurente a victimei
51. Vătămare corporală gravă. Tentativă la infracţiunea de omor calificat. Încadrarea juridică. Diferenţe
52. Violarea de domiciliu. Elemente constitutive

DREPT PROCESUAL PENAL
Partea generală
53. Achitare în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. b1) C. pr. pen. cu referire la art. 181 C. pen. Infracţiune prevăzută de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată. Alcoolemie de 1,40 ‰
54. Acţiunea civilă. Autoritatea hotărârii penale în civil. Lipsa autorităţii de lucru judecat a hotărârii de încetare a procesului penal, ca efect al prescrierii răspunderii penale, în faţa instanţei care judecă acţiunea civilă
55. Apel. Completarea dispozitivului hotărârii prin încheiere de şedinţă. Nulitate relativă. Consecinţe
56. Arestare preventivă în lipsă. Obligativitatea citării inculpatului.
57. Arestare preventivă. Prelungire. Motive
58. Arestare preventivă. Emiterea mandatului de arestare preventivă pentru altă infracţiune decât aceea pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale. Recurs. Înaintarea dosarului la instanţa de recurs cu depăşirea termenului prevăzute de art. 1403 alin. (5) C. pr. pen.
59. Arestare preventivă. Inculpat minor între 16-18 ani. Prelungirea măsurii pe o perioadă de până la 180 de zile în cursul urmăririi penale. Condiţii
60. Arestare preventivă. Încheiere prin care s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive. Nemotivare. Consecinţe. Încetarea de drept a măsurii
61. Arestare preventivă. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Cercetarea în stare de libertate a unui coinculpat. Relevanţă
62. Arestare preventivă. Înlocuirea măsurii. Revocare. Temeiuri
63. Arestare preventivă. Pericol concret pentru ordinea publică. Indicii temeinice privind săvârşirea infracţiunii
64. Arestare preventivă. Pericol pentru ordinea publică. Criterii. Reţinerea greşită a unui temei de arestare. Consecinţe
65. Arestare preventivă. Prelungirea măsurii. Referat cu propunere de prelungire întocmit de procuror întemeiat pe aceleaşi motive ca şi propunerea anterioară. Consecinţe
66. Arestare preventivă. Revocare. Înlocuire cu o măsură restrictivă de libertate. Distincţie
67. Arestare preventivă. Revocarea măsurii. Mandat de arestare emis după plecarea inculpatei în străinătate. Temeiuri. Indicii temeinice
68. Arestare preventivă. Verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive în cursul judecăţii. Publicitatea şedinţei de judecată. Lipsa inculpatului. Sancţiune
69. Arestare preventivă. Verificarea legalităţii şi temeiniciei. Revocare
70. Arestarea preventivă. Prelungirea duratei arestării. Pericol concret pentru ordinea publică
71. Arestarea preventivă. Revocarea măsurii. Condiţii
72. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Temei de arestare prevăzut de art. 148 lit. f) C. pr. pen.
73. Cerere de revocare a măsurii arestării preventive. Competenţa de soluţionare a cererii în ipoteza în care măsura a fost dispusă de instanţa de recurs
74. Cerere pentru întreruperea executării pedepsei. Competenţă materială. Competenţă teritorială
75. Citarea părţilor la judecată. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen.
76. Citarea. Schimbarea adresei. Obligaţia încunoştinţării organului de urmărire penală ori instanţei de judecată de schimbarea intervenită
77. Citaţie. Menţiuni esenţiale. Afişarea citaţiei
78. Competenţa în caz de indivizibilitate sau conexitate. Sesizarea instanţei. Neregularitatea actului de sesizare a instanţei pentru lipsa menţiunilor privind verificarea sub aspectul legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului. Sancţiune
79. Competenţa. Conflict negativ de competenţă. Competenţa în cazul infracţiunii de favorizare a infractorului. Judecare ulterioară infracţiunii la care se referă
80. Competenţa. Conflict negativ de competenţă. Competenţa judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Competenţa teritorială
81. Competenţă materială şi competenţă teritorială. Plângere împotriva rezoluţiei de scoatere de sub urmărire penală
82. Competenţă materială. Declinare de competenţă în urma schimbării de încadrare juridică într-o infracţiune de competenţa instanţei superioare
83. Competenţă materială. Măsura de siguranţă a expulzării
84. Competenţă materială. Notar public. Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale faţă de notarul public
85. Competenţă. Competenţa materială. Aplicarea imediată a normelor de competenţă
86. Competenţă. Măsuri preventive
87. Competenţă. Schimbarea organului care a propus arestarea. Consecinţe asupra mandatului de arestare
88. Complet de judecată nelegal constituit la menţinerea stării de arest preventiv în calea de atac ordinară a apelului. Nulitatea absolută a încheierii de şedinţă. Depăşirea perioadei de 60 zile de arest preventiv, fără verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii privative de libertate. Consecinţe
89. Conflict negativ de competenţă. Contestaţie la executare. Modificarea competenţei materiale a instanţei de fond
90. Dreptul la apărare. Asistenţă juridică formală. Obligaţiile organului judiciar
91. Excepţia de neconstituţionalitate. Persoanele care pot ridica o asemenea excepţie
92. Expertiză. Nulitate relativă. Condiţii şi termen de invocare
93. Incompatibilitate. Cerere de prelungire soluţionată de acelaşi judecător care a dispus arestarea preventivă
94. Incompatibilitate. Judecător care a soluţionat propunerea de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale, iar apoi a participat la judecarea în fond a cauzei. Consecinţe
95. Incompatibilitate. Judecător care s-a pronunţat anterior. Revizuire. Limitele rejudecării după casarea cu trimitere în recurs
96. Liberare provizorie pe cauţiune. Condiţiile liberării
97. Liberare provizorie pe cauţiune. Tentativă. Pedeapsă prevăzută de lege
98. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii de admisibilitate
99. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii de admisibilitate
100. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţiile liberării
101. Liberare provizorie sub control judiciar. Ridicarea controlului judiciar
102. Liberarea provizorie sub control judiciar. Condiţiile liberării
103. Liberarea provizorie sub control judiciar. Inadmisibilitate, în cazul arestului, în vederea executării pedepsei închisorii
104. Măsuri asigurătorii. Bunuri cumpărate cu banii proveniţi din săvârşirea de infracţiuni. Chestiuni prealabile în procesul penal
105. Măsuri asigurătorii. Ordonanţă a procurorului prin care se respinge plângerea împotriva măsurii asigurătorii. Plângere adresată instanţei de judecată în faza de urmărire penală. Inadmisibilitate
106. Măsuri asigurătorii. Plângere împotriva ordonanţei de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri în vederea confiscării speciale. Temeinicia măsurii. Organul judiciar competent în soluţionarea plângerii
107. Măsuri asigurătorii. Sechestru asigurător. Instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri comune ale soţilor. Efectele partajului ulterior al bunurilor comune
108. Măsuri preventive. Alegerea măsurii. Criterii
109. Măsuri preventive. Obligarea de a nu părăsi ţara. Încheiere prin care instanţa sesizată cu rechizitoriu dispune, înaintea primului termen de judecată, verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii obligării de a nu părăsi ţara şi menţinerea acesteia pe tot parcursul procesului penal. Cale de atac
110. Măsuri preventive. Plângere împotriva ordonanţei procurorului de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Recurs. Inadmisibilitate în cazul respingerii plângerii
111. Măsuri preventive. Verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara. Sesizare. Competenţa. Caracterul normelor procesual penale. Condiţii pentru luarea măsurii preventive. Obligaţiile inculpatului
112. Mijloace de probă. Interceptările de convorbiri telefonice. Lipsa certificării înregistrărilor la luarea măsuri. Consecinţe
113. Nesemnarea minutei. Consecinţe
114. Obligarea de a nu părăsi ţara dispusă de procuror. Revocare. Competenţa exclusivă a procurorului în faza de urmărire penală
115. Obligarea de a nu părăsi ţara. Ordonanţa procurorului prin care este dispusă sau prelungită măsura. Încheiere prin care instanţa se pronunţă asupra plângerii formulată împotriva ordonanţei. Calea de atac
116. Plângere împotriva ordonanţei procurorului. Admitere, cu înlocuirea măsurii de prevenţie. Calea de atac. Dispozitiv care adaugă la minută
117. Plângere împotriva ordonanţei procurorului. Inadmisibilitatea recursului
118. Prelungirea arestării preventive. Necitarea inculpaţilor. Consecinţe
119. Prelungirea duratei stării de arest preventiv. Pericolul concret pentru ordinea publică. Criterii de evaluare
120. Prescripţia executării pedepsei. Pedeapsă a cărei executare a fost graţiată parţial prin hotărârea de condamnare. Calculul termenului de prescripţie
121. Probe. Luare de mită. Încălcarea dispoziţiilor art. 64 şi art. 68 alin. (2) C. pr. pen. In dubio pro reo. Achitare
122. Recurs. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii
123. Recurs. Luarea măsurii arestării preventive numai cu privire la una dintre infracţiunile concurente
124. Regulator de competenţă
125. Reprezentarea prin avocat. Procedura plângerii prealabile. Lipsa părţii vătămate la două termene consecutiv. Consecinţe

Partea specială
126. Apel peste termen. Termen de declarare
127. Apel. Aplicarea principiului non reformatio in pejus în propria cale de atac
128. Apel. Efectul neagravării situaţiei în propria cale de atac ordinară
129. Apel. Limitele rejudecării după casare în recurs
130. Apel. Nerezolvarea fondului cauzei. Trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă
131. Apel. Persoane care pot declara apel. Apel declarat de apărătorul ales al inculpatului, care a declarat că nu-şi însuşeşte apelul. Inadmisibilitatea apelului
132. Apel. Sesizarea instanţei prin rechizitoriu, cu privire la fapte şi persoane. Neindicarea în dispozitivul acestuia a unor infracţiuni descrise în expozitiv. Consecinţe
133. Arestare preventivă. Revocarea măsurii arestării preventive în cursul judecăţii. Cerinţe
134. Cazuri de casare. Incidenţa dispoziţiilor art. 38510 alin. (21) C. pr. pen.
135. Cerere de contopire. Hotărâri pronunţate în străinătate şi recunoscute în România. Competenţa soluţionării cererii de contopire
136. Cerere de restituire a cauzei la parchet. Omisiunea pronunţării asupra acesteia în dispozitiv. Consecinţe
137. Cerere de revizuire. Admisibilitate. Recurs. Cazuri de casare
138. Cerere de revizuire. Fapte sau împrejurări noi. Condiţii
139. Cerere de revizuire. Retragere cerere
140. Competenţă materială. Notar public. Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale
141. Compunere complet de judecată. Complete specializate. Principiul continuităţii
142. Compunerea instanţei. Cale de atac neprevăzută de lege. Nulitate absolută. Cazuri de casare prevăzute de art. 3859pct. 3 şi 11 C. pr. pen.
143. Compunerea instanţei. Continuitatea completului de judecată. Momentul până la care se poate schimba completul de judecată. Consecinţe. Recurs. Cazul de casare bazat pe împrejurarea că instanţa nu s-a pronunţat cu privire la unele probe administrate, de natură să influenţeze soluţia procesului. Consecinţe
144. Condamnarea în apel a inculpatului faţă de care prima instanţă a dispus achitarea. Omisiunea ascultării nemijlocite a inculpatului prezent. Consecinţe
145. Condiţii de admisibilitate a recursului. Recurs inadmisibil. Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate. Soluţii
146. Contestaţia în anulare. Hotărâri nedefinitive. Inadmisibilitate
147. Contestaţia la executare. Cauze de micşorare a pedepsei
148. Contestaţia la executare. Incident ivit în cursul executării
149. Contestaţie în anulare întemeiată pe nelegala citare. Admisibilitate în principiu. Respingere ca nefondată
150. Contestaţie în anulare. Calificarea cererii ca apel peste termen. Declinarea competenţei materiale de soluţionare a cererii astfel calificate în favoarea instanţei competente potrivit legii
151. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 386 lit. b) C. pr. pen. Inadmisibilitatea invocării de către apărător
152. Contestaţie în anulare. Inculpat internat în spital la data judecării recursului. Consecinţe
153. Contestaţie în anulare. Termen de introducere. Arestare provizorie în vederea extrădării
154. Contestaţie la executare. Cazuri. Autoritate de lucru judecat. Internare medicală pentru lipsa discernământului
155. Contestaţie la executare. Expulzare
156. Contestaţie la executare. Expulzare. Art. 461 lit. c) C. pr. pen
157. Contestaţie la executare. Modificarea pedepsei. Condiţii
158. Contestaţie la executare. Restrângerea accesului la justiţie
159. Eroare gravă de fapt. Reapreciarea probelor
160. Eroare materială. Contradicţie între minută şi dispozitiv. Omisiunea menţionării în dispozitiv a unei cauze de reducere a pedepsei ce a fost menţionată în minută. Efecte
161. Excepţia de neconstituţionalitate. Condiţii de admisibilitate
162. Excepţia de neconstituţionalitate. Recurs. Admisibilitate cale de atac
163. Excepţie de neconstituţionalitate. Condiţii de admisibilitate a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale
164. Excepţie de neconstituţionalitate. Decizie a instanţei de recurs prin care se respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale odată cu soluţionarea în fond a căii de atac. Recurs împotriva soluţiei dată excepţiei de neconstituţionalitate. Inadmisibilitate
165. Excepţie de neconstituţionalitate. Respingere. Recurs împotriva încheierii. Admisibilitate
166. În executarea unui mandat european de arestare nu sunt necesare verificări privind competenţa autorităţilor statului solicitant de a emite mandatul european de arestare
167. Întreruperea executării pedepsei pe motive medicale. Refuzul condamnatului de a se supune efectuării expertizei medicolegale. Consecinţe
168. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Consecinţe
169. Întreruperea executării pedepsei. Motive medicale. Raport de expertiză medico-legală. Examinare nemijlocită a petentului
170. Non reformatio in pejus. Aplicare în cazul trimiterii cauzei spre rejudecare
171. Non reformatio in pejus. Aplicare
172. Plângere adresată instanţei de judecată împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Netemeinicie
173. Plângere împotriva actelor procurorului altele decât soluţiile de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate. Acces la justiţie. Proces echitabil
174. Plângere împotriva actelor procurorului altele decât soluţiile de netrimitere în judecată. Obiectul plângerii. Soluţii. Trimiterea cauzei la parchet pentru completarea cercetărilor
175. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Nepronunţarea unei soluţii cu privire la toate faptele şi persoanele indicate în plângerile penale aflate la dosarul de urmărire penală
176. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Termenul de introducere a plângerii la instanţa de judecată
177. Plângere împotriva rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată. Plângere adresată direct instanţei. Condiţii
178. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Plângere pornită împotriva altor acte ale procurorului decât cele prevăzute de lege. Inadmisibilitate
179. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Introducerea plângerii de către reprezentant în lipsa unui mandat special. Inadmisibilitate
180. Plângere împotriva soluţiei de netrimitere în judecată. Temei juridic greşit reţinut de procuror. Consecinţe
181. Plângere în faţa judecătorului împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Titularii plângerii. Reprezentarea titularilor plângerii în vederea formulării acestuia. Data acordării dreptului de reprezentare. Consecinţe
182. Plângere în faţa judecătorului împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Schimbarea temeiului juridic al soluţiei procurorului de scoatere de sub urmărire penală. Admisibilitate
183. Plângerea împotriva rezoluţiei procurorului de scoatere de sub urmărire penală. Instanţa competentă
184. Plângerea în faţa instanţei împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Soluţie posibilă în temeiul art. 2781 alin. (8) lit. b) C. pr. pen.
185. Plângerea în faţa instanţei împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Termen pentru formularea plângerii
186. Procedura de citare. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Termenul de introducere a plângerii la instanţa de judecată
187. Recunoaşterea hotărârilor pronunţate în străinătate. Conversiunea condamnării. Condiţii
188. Recurs declarat de partea civilă. Menţinerea stării de arest preventiv. Inadmisibilitate
189. Recurs. Admiterea unei căi de atac neprevăzută de lege. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 11 C. pr. pen.
190. Recurs. Cale ordinară de atac devolutivă în drept. Control judiciar exercitat asupra soluţiei de achitare întemeiată pe motivul că fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Inexistenţa unui caz de casare
191. Recurs. Casare cu trimitere. Nepronunţarea instanţei de apel pe o cerere esenţială
192. Recurs. Caz de casare prevăzut de art. 3859 pct. 10 C. pr. pen. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra cererii de apel peste termen
193. Recurs. Caz de casare prevăzut de art. 3859 pct. 2 C. pr. pen. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Nerespectare dispoziţiilor privitoare la sesizarea instanţei
194. Recurs. Caz de casare prevăzut de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen. Nulitate relativă. Partea care poate să o invoce
195. Recurs. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. pr. pen. p. 76418
196. Recurs. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. pr. pen. Aprecierea probelor. Eroare gravă de fapt
197. Recurs. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. pr. pen. Aplicarea principiului „dubiul profită inculpatului”
198. Recurs. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. pr. pen. Greşita apreciere a probelor
199. Recurs. Cazuri de casare care pot fi invocate numai cu privire la latura civilă a cauzei. Consecinţe
200. Recurs. Cazuri de casare. Admiterea unei căi de atac introdusă tardiv. Admiterea greşită a cererii de repunere în termenul de apel. Soluţie
201. Recurs. Cazuri de casare. Eroare gravă de fapt. Neaplicare în legătură cu aprecierea pericolului social al faptei, ca trăsătură esenţială a infracţiunii
202. Recurs. Cazurile de casare prevăzute în art. 3859 alin. (1) pct. 14, 17 şi 18 C. pr. pen. Condiţii de admisibilitate
203. Recurs. Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Efectuarea unui nou raport de expertiză medico-legală pentru alte afecţiuni. Limitele recursului
204. Recurs. Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Efectuarea unei noi anchete sociale
205. Recurs. Contestaţie la executare. Neagravarea situaţiei în propriul recurs
206. Recurs. Contestaţie la executare. Prescripţia executării pedepsei închisorii. Cauze de întrerupere şi de suspendare. Punerea sub interdicţie
207. Recurs. Dreptul la apărare. Inculpaţi cu interese procesuale contrare. Acelaşi apărător. Nulitate absolută a hotărârii. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 6 C. pr. pen.
208. Recurs. Eroare gravă de fapt. Contradicţie vădită între probe şi situaţia de fapt. Cazul de casare prevăzut deart. 3859 pct. 18 C. pr. pen.
209. Recurs. Eroare gravă de fapt. Latură civilă
210. Recurs. Hotărâri care nu pot fi atacate cu recurs separat. Încheiere prin care instanţa învestită cu soluţionarea unui apel peste termen dispune suspendarea executării hotărârii
211. Recurs. Hotărâri care nu pot fi atacate cu recurs. Contestaţie în anulare împotriva hotărârii definitive de respingere a plângerii întemeiate pe dispoziţiile art. 2781 C. pr. pen.
212. Recurs. Hotărâri care nu pot fi atacate cu recurs. Sentinţă prin care instanţa sesizată în mod direct cu o cerere de revizuire dispune trimiterea acesteia la procuror
213. Recurs. Inadmisibilitate în cazul retragerii apelului. Neagravarea situaţiei inculpatului, prin aplicarea corectă a pedepsei complementare, de aceeaşi natură şi pe aceeaşi perioadă de timp, în apelul Ministerului Public
214. Recurs. Incidenţa cazului de casare prevăzut de art. 3859 pct. 10 C. pr. pen. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa cu privire la toate motivele de apel invocate
215. Recurs. Incidenţa cazului de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. pr. pen. Cerinţe
216. Recurs. Individualizarea judiciară a pedepsei accesorii. Lipsa motivului de recurs
217. Recurs. Încheiere prin care s-a respins cererea de suspendare a executării pedepsei în cursul judecării revizuirii. Admisibilitate
218. Recurs. Încheierea de menţinere a stării de arest. Sentinţă de condamnare definitivă. Consecinţe
219. Recurs. Latura civilă a cauzei. Caz de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. pr. pen. Admisibilitate
220. Recurs. Latură civilă
221. Recurs. Latură civilă. Lipsa motivării apelului unei părţi, invocată de o altă parte în procesul penal
222. Recurs. Lipsa motivării hotărârii. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 9 C. pr. pen.
223. Recurs. Modificarea cuantumului despăgubirilor stabilite de instanţa de apel. Inexistenţa unui caz de casare prevăzut de art. 3859 C. pr. pen.
224. Recurs. Nelegala sesizare a instanţei. Nulitate absolută a hotărârii. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 2 C. pr. pen.
225. Recurs. Nepronunţarea asupra unor motive de apel. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 10 C. pr. pen.
226. Recurs. Nepronunţarea asupra unor motive de apel. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 10 C. pr. pen.
227. Recurs. Nerezolvarea fondului cauzei. Casare cu trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă
228. Recurs. Nesemnarea încheierii de amânare a pronunţării. Nulitate absolută. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 3 C. pr. pen.
229. Recurs. Plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Cercetare penală efectuată de un organ necompetent. Trimiterea plângerii la procuror
230. Recurs. Refacerea rechizitoriului de către acelaşi procuror. Casare cu trimitere pentru continuarea judecăţii
231. Recurs. Hotărârile supuse recursului. Limitele judecăţii. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 alin. (1) pct. 3 C. pr. pen.
232. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Dispoziţii privitoare la sesizarea instanţei. Consecinţe
233. Revizuire la revizuire. Inadmisibilitate
234. Revizuire. Căile de atac ale soluţiilor adoptate în revizuire
235. Revizuire. Cerere de revizuire introdusă împotriva unei hotărâri prin care s-a respins plângerea formulată în temeiul art. 2781 C. pr. pen. Inadmisibilitate
236. Revizuire. Revizuient arestat. Prezenţa la judecarea cauzei
237. Revocarea măsurii arestării preventive în cursul judecăţii. Criterii în raport de care se apreciază caracterul rezonabil al duratei detenţiei preventive
238. Schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare. Formularea cererii pentru prima oară în cadrul motivelor de apel. Neexaminarea cererii. Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 10 C. pr. pen.
239. Schimbări în executarea unor hotărâri. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Revocarea suspendării pentru neîndeplinirea măsurilor de supraveghere. Condiţia dovedirii relei-credinţe
240. Verificarea regularităţii actului de sesizare. Obiectul verificării. Obligaţia instanţei. Caracterul subsidiar al restituirii cauzei la parchet

INDEX