Culegere de practică judiciară în materie penală 2006

Curtea de Apel București, Wolters Kluwer, 2008

Culegere de practică judiciară în materie penală 2006
Cod Produs: T.C.JP.003.08
ISBN / ISSN: 1842-4244
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 588
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 82,84 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Prezenta culegere de jurisprudenţă se înscrie în lucrările utile atât practicienilor şi teoreticienilor dreptului, cât şi oricărei persoane interesate de practica în domeniul dreptului penal. În contextul legislaţiei în materie şi al modificărilor şi completărilor aduse acesteia, lucrarea continuă şirul culegerilor de jurisprudenţă pentru perioadele anterioare, reflectând dinamica practicii în domenii actuale, aflate în plină dezvoltare.
Abrevieri

DREPT PENAL
1. Apel. Concursul legilor penale în timp. Schimbare încadrare juridică
2. Apel. Trafic de droguri de mare risc. Aplicarea principiului non reformatio in peius
3. Cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Stare de necesitate. Conducerea unui autovehicul în condiţiile în care permisul a fost anulat
4. Circumstanţe agravante legale. Vătămare corporală gravă. Săvârşirea infracţiunii asupra membrilor familiei
5. Circumstanţe atenuante legale. Scuza provocării. Condiţii. Omor
6. Circumstanţe atenuante. Imposibilitatea reţinerii
7. Circumstanţe atenuante. Reţinerea lor chiar în condiţiile recidivei
8. Condiţiile provocării şi ale circumstanţelor atenuante judiciare
9. Confiscarea specială. Trafic de droguri de mare risc
10. Contopire. Cerere de descontopire a pedepselor concurente. Inadmisibilitate
11. Emiterea unui bilet la ordin fără acoperire. Faptă neprevăzută de legea penală. Consecinţe
12. Furt calificat în formă continuată. Recidivă. Concurs între cauze de atenuare şi de agravare. Contopirea pedepselor. Pedepse accesorii
13. Furt calificat. Faptă rămasă în forma tentativei
14. Furt calificat. Formă agravantă
15. Furt calificat. Lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de tâlhărie
16. Furt calificat. Tâlhărie. Încadrare juridică
17. Furt comis asupra unei persoane afl ate în imposibilitate de a-şi exprima voinţa
18. Furt săvârşit în timpul nopţii. Încadrare juridică
19. Furt săvârşit într-un mijloc de transport în comun. Încadrare juridică
20. Furt. Abuz de încredere. Diferenţe
21. Individualizarea pedepsei. Circumstanţe atenuante. Netemeinicia reţinerii acestora
22. Infracţiune continuată. Infracţiune simplă. Schimbare de încadrare juridică
23. Infracţiunea de conducere a unui vehicul pe drumurile publice având permisul suspendat. Condiţii
24. Infracţiunea de deţinere de droguri, în vederea consumului propriu, fără drept. Elementul material
25. Infracţiunea de viol. Recidivă. Aplicarea legii penale mai favorabile
26. Infracţiuni din legi speciale. Trafic de droguri. Confiscare. Condiţii
27. Încadrare juridică. Infracţiuni prevăzute în legi speciale
28. Încadrare juridică. Omor sau omor deosebit de grav. Deosebiri. Atitudinea subiectivă a autorului
29. Înşelăciune. Furt calificat. Intrarea în posesia bunului prin inducere în eroare. Concurs cu infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale. Încadrare juridică
30. Înşelăciune. Schimbare de încadrare juridică
31. Întreruperea executării pedepsei. Graviditate. Durata acordării
32. Legi speciale. Limite speciale de pedeapsă. Condiţie de reţinere
33. Liberare provizorie. Ascultare inculpat
34. Liberare provizorie. Condiţii
35. Liberare provizorie. Condiţii. Pericol pentru ordinea publică
36. Lipsa plângerii prealabile. Vătămare corporală. Recurs
37. Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Condiţii
38. Măsură de siguranţă. Interzicerea dreptului de a se afl a în anumite localităţi. Condiţii
39. Măsuri educative. Condiţii. Aplicare pedeapsă
40. Omor calificat. Individualizarea judiciară a pedepsei
41. Omor deosebit de grav. Diferenţiere faţă de tâlhărie. Coautorat.
42. Pedeapsa accesorie. Interzicerea unor drepturi. Condiţii
43. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Aplicare facultativă. Condiţie legală
44. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Aplicare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
45. Pedeapsă prevăzută de lege. Limite. Modalitate de executare
46. Pedepse accesorii. Interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate. Condiţii
47. Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Condiţii
48. Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Publicitatea şedinţei de judecată
49. Provocare. Condiţii pentru reţinerea circumstanţei atenuante. Individualizare pedeapsă
50. Pruncucidere. Omor calificat. Omorul deosebit de grav. Încadrare juridică
51. Reabilitare judecătorească. Liberare condiţionată. Calculul termenului de reabilitare
52. Recidiva. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Imposibilitatea aplicării cumulului juridic
53. Recidivă. Revizuire. Cazuri
54. Reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Data până la care poate fi făcut denunţul
55. Schimbare încadrare juridică. Infracţiunea de violare de domiciliu se absoarbe în infracţiunea de tâlhărie, în variantă agravată
56. Tâlhărie. Elemente constitutive
57. Tâlhărie. Elemente constitutive ale infracţiunii
58. Tâlhărie. Elemente constitutive
59. Tentativă la omor. Premeditare. Încadrare juridică
60. Trafic de droguri. Confiscare
61. Trafic de droguri. Confiscare. Denunţarea şi facilitarea identificării şi tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri. Condiţii
62. Vătămare corporală gravă
63. Vătămare corporală gravă. Intenţie directă. Încadrare juridică
64. Vătămare corporală gravă. Sluţire. Încadrare juridică
65. Violul. Actul sexual cu un minor. Deosebiri. Încadrare juridică

DREPT PROCESUAL PENAL
66. Achitare. Inexistenţa unui caz de casare. Recurs
67. Acţiune civilă. Prejudiciu material. Infracţiune de pericol. Admisibilitate
68. Alte măsuri procesuale. Restituirea lucrurilor
69. Amânarea executării pedepsei pe motive medicale. Condiţii
70. Amânarea executării pedepsei pe motive medicale. Lipsa rolului activ al instanţei de judecată în soluţionarea cererii. Consecinţe
71. Antepronunţare. Incompatibilitatea judecătorului
72. Anularea suspendării condiţionate a pedepsei exclude revocarea suspendării condiţionate a acesteia
73. Apel declarat de partea responsabilă civilmente. Condiţii de admisibilitate
74. Apel declarat de procuror în defavoarea inculpatului. Limitele efectului devolutiv
75. Apel. Achitarea inculpatului pe motiv că nu a fost răsturnată prezumţia de nevinovăţie
76. Apel. Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii, pe motiv medical. Obligativitatea întocmirii raportului de expertiză medico-legală
77. Apel. Condamnarea unei alte persoane. Restituire la parchet, pentru refacerea urmăririi penale
78. Apel. Contestaţie la executare în cazul concursului de legi ivit în timpul executării pedepsei închisorii, aplicată pentru comiterea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave
79. Apel. Inadmisibilitatea contestaţiei la executare împotriva încheierii de şedinţă prin care s-a dispus menţinerea stării de arest preventiv
80. Apel. Nulitate relativă. Încălcarea dispoziţiilor privind citarea părţilor la judecată. Consecinţe
81. Apel. Principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac
82. Apel. Probe. Înscrisuri depuse după închiderea dezbaterilor, în timpul amânării pronunţării
83. Aplicarea legii procesual penale. Modificări legislative intervenite pe parcursul procesului penal. Limitarea judecăţii la motivele cu care a fost învestită iniţial instanţa
84. Arest preventiv. Încetare de drept a reţinerii. Lipsa efectelor juridice asupra luării măsurii de arest preventiv
85. Arestare preventivă. Admisibilitate. Inculpat arestat preventiv în altă cauză. Propunere admisă şi pentru un alt temei decât cel menţionat în referat
86. Arestare preventivă. Aprecierea conceptului „pericol pentru ordinea publică”
87. Arestare preventivă. Deducere prevenţie. Încetare de drept în cazul inculpatului minor
88. Arestare preventivă. Lipsa pericolului concret pentru ordinea publică
89. Arestare preventivă. Pericol concret pentru ordinea publică
90. Arestare preventivă. Prelungire. Condiţii
91. Arestare preventivă. Prelungire. Stabilirea duratei măsurii
92. Arestare preventivă. Recurs. Extinderea efectelor recursului asupra unui coinculpat
93. Arestare preventivă. Schimbarea temeiurilor. Înlocuirea măsurii cu cea a obligării de a nu părăsi localitatea
94. Arestare preventivă. Termene
95. Arestarea preventivă. Înlocuirea măsurii arestării preventive. Condiţii
96. Asistenţa juridică a inculpatului. Coinculpaţi cu interese procesuale contrarii
97. Asistenţa juridică. Inculpat reţinut. Nulitatea propunerii
98. Asistenţă juridică inculpat. Apărare formală
99. Căi de atac. Respectarea principiului non reformaţio in peius
100. Competenţă materială. Contopire. Instanţa de executare a ultimei hotărâri
101. Complet de judecată. Casare. Lipsa semnăturii unui membru al acestuia
102. Compunerea instanţei. Recurs în materia executării hotărârilor
103. Condamnarea inculpatului pentru prima oară în apel. Lipsa audierii nemijlocite. Jurisprudenţa C.E.D.O.
104. Condiţii pentru prelungirea duratei arestării preventive. Tentativă pentru trafic şi consum ilicit de droguri
105. Contestaţia în anulare. Condiţii de inadmisibilitate
106. Contestaţie în anulare împotriva unei decizii penale în apel. Inadmisibilitate
107. Contestaţie în anulare. Examinarea în principiu a cererii. Condiţii
108. Contestaţie în anulare. Introducerea cererii de către o altă persoană decât cea vătămată în drepturile sale procesuale. Inadmisibilitate
109. Contestaţie în anulare. Respingerea excepţiei inadmisibilităţii căii de atac
110. Contestaţie în anulare. Stare de arest a inculpatului în recurs. Consecinţe
111. Contestaţie în anulare. Termen. Inadmisibilitatea repunerii în termen
112. Contestaţie la executare. Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile
113. Contestaţie la executare. Cauză de micşorare a pedepsei. Nedemnitate. Pedepse accesorii
114. Contestaţie la executare. Competenţă materială
115. Contestaţie la executare. Înlăturare pedepse accesorii
116. Contestaţie la executare. Înlăturarea dispoziţiilor privind revocarea suspendării condiţionate
117. Contestaţie la executare. Înlăturarea sau modificarea pedepsei. Instanţă competentă
118. Contestaţie la executare. Mijloc procesual cu caracter jurisdicţional. Condiţii de admisibilitate
119. Despăgubiri civile. Asigurător obligat alături de inculpat la plata de despăgubiri civile
120. Excepţia de neconstituţionalitate cu privire la situaţia juridică a altor coinculpaţi. Inadmisibilitate
121. Excepţie de neconstituţionalitate. Admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârii instanţei de suspendare a cauzei
122. Excepţie de neconstituţionalitate. Cale de atac
123. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale. Desfiinţarea hotărârii anterioare. Computarea reţinerii şi a arestării preventive
124. Hotărâre judecătorească. Neconcordanţă dintre minută şi dispozitiv
125. Incompatibilitate. Judecător care a emis mandatul de arestare preventivă şi a participat la judecarea cererii de prelungire a arestării preventive
126. Infracţiuni de spălare a banilor. Acţiuni aflate în proprietatea unei societăţi care nu are calitatea de parte responsabilă civilmente. Sechestru asigurător. Imposibilitatea instituirii
127. Încadrare juridică greşită dată faptelor prin rechizitoriu de către procuror. Lipsa motivelor de nulitate absolută. Continuarea judecăţii
128. Încetarea procesului penal pentru lipsa plângerii prealabile. Imposibilitatea punerii în mişcare a acţiunii penale
129. Îndreptarea erorilor materiale. Inadmisibilitatea majorării despăgubirilor civile prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul unui act procedural
130. Îndreptarea erorilor materiale. Omisiunea instanţei de recurs de a acorda interpretului cheltuielile cuvenite
131. Întreruperea executării pedepsei pe motive medicale. Efectuarea expertizei medico-legale
132. Latura civilă a procesului penal. Daune morale
133. Latura civilă. Despăgubiri cuvenite părţii civile în condiţiile reţinerii stării de provocare
134. Latură civilă. Despăgubiri materiale. Prejudiciu viitor
135. Liberarea provizorie pe cauţiune. Persoane care pot formula cererea
136. Limitele rejudecării în apel. Conformarea instanţei de rejudecare faţă de hotărârea instanţei de apel pentru aceeaşi situaţie de fapt
137. Lipsa motivată a apărătorului ales la termenul la care au avut loc dezbaterile. Desemnarea unui apărător din oficiu. Dreptul la apărare. Nulitate absolută
138. Măsura arestării preventive. Încetarea de drept. Infracţiune flagrantă
139. Măsura arestării preventive. Lipsa pericolului concret pentru ordinea publică
140. Măsura arestării preventive. Prelungire. Cerinţe
141. Măsuri asiguratorii în procesul penal. Căi de atac
142. Măsuri preventive. Încheiere prin care s-a respins cererea de revocare sau de înlocuire a măsurii arestării preventive. Imposibilitatea atacării cu recurs de către inculpat
143. Măsuri procesuale luate de magistraţi în soluţionarea cauzelor care le-au fost repartizate. Mijloace de probă. Inadmisibilitatea analizării soluţiilor pe calea plângerii
144. Menţinerea arestării preventive. Interpretarea greşită a principiului non reformatio in peius
145. Nulitate relativă. Lipsa motivării instanţei de apel
146. Obligarea de a nu părăsi ţara. Organ competent
147. Plângere împotriva actelor procurorului. Admisibilitate
148. Plângere împotriva rezoluţiei de netrimitere în judecată a procurorului. Motive de respingere
149. Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Admisibilitate
150. Prescripţia specială la inculpaţi minori
151. Propunere de luare a măsurii arestării preventive. Luarea unei măsuri preventive neprivative de libertate
152. Propunerea de arestare preventivă. Neascultarea inculpatului de către procuror. Nulitatea absolută a sesizării judecătorului
153. Publicitatea şedinţei de judecată. Lipsa menţiunii din dispozitivul hotărârii privind pronunţarea în şedinţă publică. Nulitate relativă
154. Recurs declarat separat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare. Inadmisibilitate
155. Recurs împotriva deciziei de casare cu trimitere spre rejudecare. Achitare
156. Recurs la recurs. Inadmisibilitate
157. Recurs nemotivat declarat de procuror. Retragere. Însuşire de către inculpat. Admisibilitate
158. Recurs peste termen. Încălcarea dreptului la apărare în apel. Necomunicarea schimbării adresei organelor judiciare. Consecinţa admiterii unui recurs peste termen asupra detenţiei inculpatului
159. Recurs. Apel. Tardivitate
160. Recurs. Arestare preventivă. Depăşirea termenului de recomandare. Efecte
161. Recurs. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar rămasă fără obiect. Propunere de prelungire a arestării preventive. Respingere
162. Recurs. Compunere nelegală a instanţei. Cale de atac nelegală admisă de instanţă
163. Recurs. Emiterea mandatului de arestare prin includerea tuturor infracţiunilor cuprinse în solicitarea procurorului
164. Recurs. Eroare gravă de fapt
165. Recurs. Eroare gravă de fapt. Definiţie
166. Recurs. Greşita încadrare juridică a faptei
167. Recurs. Inculpat afl at în străinătate. Arestare preventivă. Termen de recurs. Tardivitate
p. 498 168. Recurs. Încheiere atacată cu recurs numai odată cu sentinţa sau decizia recurată. Consecinţe
169. Recurs. Înlocuirea măsurii arestării preventive. Schimbarea temeiurilor arestării preventive
170. Recurs. Lipsa asistenţei juridice obligatorie în apel. Nulitatea absolută a hotărârii date în apel
171. Recurs. Neexercitarea căii de atac a apelului de către inculpat. Limitele devoluării cauzei în recursul inculpatului
172. Recurs. Nelegala compunere a completului de judecată în apel. Lipsa din minută a semnăturii unuia dintre membrii completului de judecată. Nulitate absolută
173. Recurs. Nulitate relativă a hotărârii judecătoreşti
174. Recurs. Nulitatea deciziei instanţei de apel. Casare
175. Recurs. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra cererii de schimbare a încadrării juridice
176. Recurs. Stabilirea culpei părţilor în cazul producerii unui accident de circulaţie. Individualizare pedeapsă. Daune morale
177. Repunerea în termenul de apel
178. Respingerea de instanţa de recurs a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă. Cale de atac
179. Restituirea cauzei la procuror. Lipsa motivării. Consecinţe
180. Revizuire. Admisibilitate cerere
181. Revizuire. Cerere de revizuire introdusă împotriva ordonanţei procurorului. Inadmisibilitate
182. Revizuire. Cerere greşit calificată. Trimitere la procuror
183. Revizuire. Existenţa a două hotărâri definitive care nu se pot concilia. Condiţii de admisibilitate
184. Revizuire. Inadmisibilitate în cazul cererii de întrerupere a executării pedepsei închisorii
185. Revizuire. Martor care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere
186. Revizuire. Prezenţa condamnatului la soluţionarea cererii
187. Revizuire. Probe noi. Admisibilitate
188. Schimbarea încadrării juridice. Nulitatea hotărârii
189. Soluţionarea laturii civile. Termen de exercitare. Întinderea despăgubirilor în cazul cheltuielilor voluptorii
190. Suspendarea executării pedepsei. Revocarea acesteia
191. Transfer de persoană condamnată. Obiectiv

Index