Drept internaţional privat. Partea generală

Bianca Maria Carmen PREDESCU, Wolters Kluwer, 2011

Drept internaţional privat. Partea generală
Cod Produs: T.C.BD.001.11
ISBN / ISSN: 606-8201-34-1
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 536
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 65,51 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea păstrează modul de concepere şi redactare al şcolii române de drept internaţional privat, tratând problemele generale legate de raporturile de drept privat şi soluţiile conflictualiste specifice părţii generale a disciplinei.

Materia a fost împărţită în trei mari titluri relative la dreptul internaţional privat ca ramură juridică şi ştiinţă a dreptului, teoria generală a conflictelor de legi şi principalele soluţii conflictualiste împărtăşite de majoritatea sistemelor de drept. Cursul tratează în partea generală principalele soluţii conflictualiste lex personalis, lex rei sitae, locus regit actum, lex contractus, lex voluntatis, lex loci delicti commissi şi legea pavilionului, întrucât ele ţin de teoria conflictului de legi şi sunt distincte de analizarea soluţiilor conflictualiste pe materii juridice.

Lucrarea pune în lumină valoarea deosebită a şcolii române de drept privat, afirmată încă din secolul al XIX-lea, şi moştenirea remarcabilă lăsată de doctrina europeană din ultimele două secole. Acest patrimoniu juridic obligă teoreticienii şi practicienii zilelor noastre la studii profunde asupra corelaţiei dintre realităţile vieţii şi soluţiile conflictualiste date de legislaţie şi jurisprudenţă. Studiul dreptului internaţional privat vine să încununeze întregul studiu al dreptului civil în sens larg, din perspectiva relaţiilor internaţionale în afara cărora societatea nu îşi poate urma cursul.
ARGUMENT

TITLUL I. Drept internaţional privat. Consideraţii generale
CAPITOLUL I. Noţiuni introductive
Secţiunea I. Introducere
Secţiunea a II-a. Factorii de apariţie şi evoluţie a raporturilor juridice de drept internaţional privat
Secţiunea a III-a. Raportul juridic cu element de extraneitate

CAPITOLUL II. Dreptul internaţional privat. Noţiune
Secţiunea I. Specifi cul dreptului internaţional privat
Secţiunea a II-a. Defi niţia dreptului internaţional privat
Secţiunea a III-a. Caracterele dreptului internaţional privat
Secţiunea a IV-a. Obiectul de reglementare juridică
Secţiunea a V-a. Metoda de reglementare juridică

CAPITOLUL III. Domeniul dreptului internaţional privat
Secţiunea I. Prezentare generală
Secţiunea a II-a. Conflictul de legi şi confl ictul de jurisdicţii
Secţiunea a III-a. Condiţia juridică a străinului
Secţiunea a IV-a. Normele conflictuale
Secţiunea a V-a. Normele de aplicare imediată
Secţiunea a VI-a. Aspecte controversate privind domeniul dreptului internaţional privat

CAPITOLUL IV. Izvoarele dreptului internaţional privat
Secţiunea I. Prezentare generală
Secţiunea a II-a. Izvoarele interne ale dreptului internaţional privat
Secţiunea a III-a. Izvoarele internaţionale

CAPITOLUL V. Natura dreptului internaţional privat
Secţiunea I. Natura juridică a dreptului internaţional privat
Secţiunea a II-a. Denumirea şi importanţa disciplinei
Secţiunea a III-a. Dreptul internaţional privat şi alte ramuri juridice

TITLUL II. Teoria generală a conflictului de legi
CAPITOLUL I. Evoluţia istorică a soluţiilor conflictlualiste
Secţiunea I. Consideraţii introductive
Secţiunea a II-a. Antichitatea
Secţiunea a III-a. Personalitatea şi teritorialitatea legilor
Secţiunea a IV-a. Apariţia conflictelor de legi
Secţiunea a V-a. Epoca modernă şi contemporană

CAPITOLUL II. Confl ictul de legi
Secţiunea I. Noţiune
Secţiunea a II-a. Caracterele regulilor de conflict
Secţiunea a III-a. Localizarea raportului juridic cu element de extraneitate
Secţiunea a IV-a. Situaţii particulare de confl icte internaţionale

CAPITOLUL III. Determinarea regulilor de conflict
Secţiunea I. Chestiuni preliminare
Secţiunea a II-a. Califi carea
Secţiunea a III-a. Confl ictul de calificări
Secţiunea a IV-a. Retrimiterea

CAPITOLUL IV. Confl icte spaţio-temporale
Secţiunea I. Confl ictul mobil de legi
Secţiunea a II-a. Confl ictul de legi în timp şi spaţiu
Secţiunea a III-a. Alte forme conflictualiste ce privesc factorul timp

CAPITOLUL V. Probleme generale privind aplicarea legii străine
Secţiunea I. Aplicarea legii străine
Secţiunea a II-a. Luarea în considerare a legii străine
Secţiunea a III-a. Ordinea publică în dreptul internaţional privat
Secţiunea a IV-a. Fraudarea legii în dreptul internaţional privat

TITLUL III. Principalele soluţii conflictualiste
CAPITOLUL I. Lex personalis
Secţiunea I. Statutul personal
Secţiunea a II-a. Cetăţenia – temei al statutului personal
Secţiunea a III-a. Lex personalis – sisteme de reglementare
Secţiunea a IV-a. Fundamentele legii personale
Secţiunea a V-a. Competenţa legii personale

CAPITOLUL II. Lex rei sitae
Secţiunea I. Statutul real
Secţiunea a II-a. Fundamentele regulii lex rei sitae
Secţiunea a III-a. Competenţa legii locului situării bunului

CAPITOLUL III. Locus regit actum, lex voluntatis, lex contractus
Secţiunea I. Consideraţii introductive
Secţiunea a II-a. Actul juridic – izvor de drepturi şi obligaţii
Secţiunea a III-a. Fundamentele regulii locus regit actum
Secţiunea a IV-a. Fundamentele regulii lex voluntatis
Secţiunea a V-a. Competenţa regulii locus regit actum
Secţiunea a VI-a. Competenţa regulii lex voluntatis

CAPITOLUL IV. Lex loci delicti commissi
Secţiunea I. Faptul juridic - izvor de obligaţii civile
Secţiunea a II-a. Specifi cul răspunderii civile delictuale
Secţiunea a III-a. Fundamentele regulii lex loci delicti commissi
Secţiunea a IV-a. Localizarea şi competenţa legii delictului civil

CAPITOLUL V. Legea pavilionului
Secţiunea I. Legea pavilionului navelor şi aeronavelor
Secţiunea a II-a. Fundamentele legii pavilionului
Secţiunea a III-a. Competenţa legii pavilionului