Codul fiscal comentat

Radu BUFAN, Mircea Ştefan MINEA, Wolters Kluwer, 2008

Codul fiscal comentat
Cod Produs: T.C.CA.001.08
ISBN / ISSN: 973191103-0
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 1400
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 231,19 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Codul fiscal comentat este conceput de un colectiv de 27 de autori, reputați specialiști în domeniul fiscal, sub coordonarea a doi dintre cei mai prestigioși finanțiști: Dl. Prof. univ. dr. Radu Bufan și Dl. Prof. univ. dr. Ştefan Minea.

Codul fiscal comentat este o lucrare impresionantă care oferă:
- Opinii avizate în materie de drept fiscal;
- Comentariile ultimelor modificări legislative;
- Spețe, Studii de caz;
- Jurisprudență fiscală națională;
- Jurisprudență fiscală comunitară;
- Legislație fiscală comunitară.
Abrevieri
Argumente
Introducere în Dreptul fiscal

Titlul I. Dispoziţii generale
Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
Capitolul II. Interpretarea şi modificarea Codului fiscal
Capitolul III. Definiţii
Capitolul IV. Reguli de aplicare generală

Titlul II. Impozitul pe profit
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Calculul profitului impozabil
Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale
Capitolul IV Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare (abrogat)
Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Capitolul VI. Reţinerea impozitului pe dividende
Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Titlul III. Impozitul pe venit
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Venituri din activităţi independente
Capitolul III. Venituri din salarii
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Capitolul V. Venituri din investiţii
Capitolul VI. Venituri din pensii
Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole
Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Capitolul IX. Venituri din alte surse
Capitolul X. Venitul net anual impozabil
Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
Capitolul XII. Aspecte fiscale internaţionale
Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Titlul IV. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Titlul V. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri
Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate
Capitolul V. Schimbul de informaţii în domeniul impozitelor directe

Titlul VI. Taxa pe valoarea adăugată
Capitolul I. Definiţii
Capitolul II. Operaţiuni impozabile
Capitolul III. Persoane impozabile
Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Capitolul VII. Baza de impozitare
Capitolul VIII. Cotele de taxă
Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă
Capitolul X. Regimul deducerilor
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei
Capitolul XII. Regimuri speciale
Capitolul XIII. Obligaţii
Capitolul XIV. Dispoziţii comune
Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii

Titlul VII. Accize şi alte taxe speciale
Capitolul I. Accize armonizate
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea 2. Produse accizabile
Secţiunea 3. Nivelul accizelor
Secţiunea 4. Regimul de antrepozitare
Secţiunea 41. Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat
Secţiunea 5. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
Secţiunea 51. Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intraco-munitare în regim suspensiv a produselor accizabile
Secţiunea 52. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite
Secţiunea 53. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile
Secţiunea 6. Obligaţiile plătitorilor de accize
Secţiunea 7. Scutiri la plata accizelor
Secţiunea 8. Marcarea produselor alcoolice şi tutunului prelucrat
Secţiunea 81 Înregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogată)
Capitolul II. Alte produse accizabile
Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă Capitolul IV. Dispoziţii comune
Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări

Titlul VIII. Măsuri speciale privind supravegherea producţiei importului şi circulaţiei unor produse accizabile
Capitolul I. Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic
Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import
Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe
Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool de distilate şi de băuturi spirtoase în vrac
Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool distilate şi băuturi spirtoase
Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia importul şi circulaţia uleiurilor minerale
Capitolul VII. Alte măsuri speciale
Capitolul VIII. Sancţiuni (abrogat)

Titlul IX. Impozite şi taxe locale
Capitolul I. Dispoziţii generale Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor şi a autorizaţiilor
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole
Capitolul VIII. Taxa hotelieră
Capitolul IX. Taxe speciale
Capitolul X. Alte taxe locale
Capitolul XI. Facilităţi comune
Capitolul XII. Alte dispoziţii comune Capitolul XIII. Sancţiuni
Capitolul XIV. Dispoziţii finale

Titlul IX1. Infracţiuni

Titlul X. Dispoziţii finale

Bibliografie
Index