Procedura aplicabilă în faţa instanţelor comunitare

Oana-Măriuca PETRESCU, Wolters Kluwer, 2008

Procedura aplicabilă în faţa instanţelor comunitare
Cod Produs: T.C.MO.003.08
ISBN / ISSN: 973191114-6
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 416
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 55,87 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea de față se dorește a fi o introducere în ceea ce este dreptul procesual comunitar, analizând categoriile de acțiuni pe care părțile (respectiv statele membre, instituțiile comunitare, persoanele fizice sau juridice de drept privat) le pot introduce în fața instanțelor comunitare, precum și termenele în care acestea pot fi introduse; modalitățile de sesizare a instanțelor judiciare comunitare, precum și actele procedurale de sesizare, inclusiv limba procesuală în care poate fi formulată o acțiune sau condus un caz în fața instanțelor comunitare.
De asemenea, lucrarea de față analizează cele mai importante momente ale procedurii în fata instanțelor comunitare, realizând un studiu comparat interdisciplinar cu dreptul intern român, dar nu numai.
Abrevieri
Cuvânt înainte

PARTEA I. Partea generală

CAPITOLUL I. Acţiunile propriu-zise în procesul comunitar
Secţiunea I. Aspecte introductive
Secţiunea a II-a. Recursurile sau acţiunile directe
Secţiunea a III-a. Recursuri sau acţiuni mediate sau indirecte
Secţiunea a IV-a. Alte tipuri de acţiuni
CAPITOLUL II. Părţile în procesul comunitar. Aspecte de drept comparativ
Secţiunea I. Introducere
Secţiunea a II-a. Statele membre
Secţiunea a III-a. Instituţiile comunitare
Secţiunea a IV-a. Organele comunitare
Secţiunea a V-a. „Alte” părţi în procesul comunitar
Secţiunea a VI-a. Drepturile şi îndatoririle părţilor. Abuzul de drept procedural

CAPITOLUL III. Participarea terţilor intervenienţi în procesul comunitar. Aspecte de drept comparativ
Secţiunea I. Categorii de terţi intervenienţi
Secţiunea a II-a. Cererea de intervenţie şi cuprinsul acesteia
Secţiunea a III-a. Efectele cererii de intervenţie

CAPITOLUL IV. Reprezentarea procesuală
Secţiunea I. Consideraţii introductive
Secţiunea a II-a. Reprezentarea prin avocaţi
Secţiunea a III-a. Reprezentarea prin „agent” („împuternicit”)
Secţiunea a IV-a. Obligaţiile şi drepturile reprezentanţilor procesuali sau ale avocaţilor
Secţiunea V. Imunităţile şi privilegii acordate avocaţilor

CAPITOLUL V. Termenele procesuale. Aspecte de drept comparativ
Secţiunea I. Noţiune
Secţiunea a II-a. Clasificarea termenelor procesuale
Secţiunea a III-a. Modul de calcul al termenelor procesuale
Secţiunea a IV-a. Sancţiunile nerespectării termenelor procesuale
Secţiunea a V-a. Cazuri de prelungire a termenelor procesuale

PARTEA a II-a. Partea specială

CAPITOLUL I. Sesizarea instanţelor judiciare comunitare.
Cererea de chemare în judecată.
Aspecte de drept comparat
Secţiunea I. Aspecte introductive privind sesizarea instanţelor comunitare
Secţiunea a II-a. Modalităţi de sesizare
Secţiunea a III-a. Cererea de chemare în judecată. Aspecte de drept comparat

CAPITOLUL II. Întâmpinarea, memoriul în replică, memoriul în duplică. Aspecte de drept comparat
Secţiunea I. Întâmpinarea sau memoriul în apărare
Secţiunea a II-a. Memoriul în replică (sau replica)
Secţiunea a III-a. Memoriul în duplică (sau contrareplica)

CAPITOLUL III. Conexarea unor cauze
Secţiunea I. Cazuri de conexare a cauzelor
Secţiunea a II-a. Judecarea cauzelor după conexare

CAPITOLUL IV. Cercetarea judecătorească şi măsurile preparatorii sau faza de anchetă

CAPITOLUL V. Numirea judecătorului raportor, a avocatului general şi încredinţarea cauzelor spre judecare
Secţiunea I. Judecătorul raportor şi numirea acestuia
Secţiunea a II-a. Avocatul general
Secţiunea a III-a. Întocmirea raportului şi încredinţarea cauzelor spre judecare după
repartizarea cauzei

CAPITOLUL VI. Limba procesuală

CAPITOLUL VII. Concluzii
ANEXA nr. 1 - Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie
ANEXA nr. 2 - Statutul Curţii de Justiţie
ANEXA nr. 3 - Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene
ANEXA nr. 4 - Decizia de instituire a Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene
ANEXA nr. 5 - Ghid destinat reprezentanţilor părţilor
ANEXA nr. 6 - Instrucţiuni practice privind acţiunile directe şi recursurile (CJCE)
ANEXA nr. 7 - Instrucţiuni practice pentru părţi (TPI)
ANEXA nr. 8 - Instrucţiuni practice pentru părţi cu privire la procedura jurisdicţională în faţa TFP
ANEXA nr. 9 - Model de recurs de chemare în judecată (TFP)

Bibliografie