Parlamentul European

Gyula FÁBIÁN, Nicolae MIHU, Emőd VERESS, Wolters Kluwer, 2007

Parlamentul European
Cod Produs: T.C.MO.005.07
ISBN / ISSN: 973885174-2
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 456
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 65,50 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
De la politicieni, juriști și alți specialiști, căutători de subtilități, până la cei laici în acest domeniu, care vor să afle câte ceva despre un organ ale cărui decizii le pot influența viața, toți cititorii vor găsi informații utile în monografia de față.

Autorii cărții de față, apărută în pragul primelor alegeri organizate în România pentru desemnarea celor 35 de deputați pentru Parlamentul european, în primul rând doresc să furnizeze informațiile strict necesare electoratului, publicului, despre instituția cu cea mai spectaculoasă evoluție dintre cele ale Comunităților Europene, ajungând de la un for cu atribuții simbolice la singura instituție ai cărei membri sunt desemnați prin alegere directă de către cetățenii europeni.

Tratarea amănunțită a problematicii alegerilor europarlamentare din perspectivă românească, respectiv dorința furnizării unor informații utile practicienilor prin prezentarea detaliată a derulării ședințelor, a procedurilor legislative, a catalogului domeniilor concrete în care se aplică diverse proceduri, a funcționării comisiilor și nu în ultimul rând a grupurilor politice europene aduce noi avantaje. De asemenea, anexarea Regulamentului de procedură internă în limba română facilitează clarificarea tuturor amănuntelor legate de funcționarea Parlamentului european.
Abrevieri
Cuvânt înainte

Capitolul I. Istoric
Secţiunea I. Scurt istoric al parlamentarismului din Europa
Secţiunea a II-a. Evoluţia instituţiei Parlamentului în România
Secţiunea a III-a. Scurt istoric al înfiinţării şi funcţionării Parlamentului european

Capitolul II. Alegerea membrilor din România în Parlamentul european
Secţiunea I. Reglementare
Secţiunea a II-a. Generalităţi
Secţiunea a III-a. Dreptul de a alege
Secţiunea a IV-a. Dreptul de a fi ales
Secţiunea a V-a. Principiul egalităţii
Secţiunea a VI-a. Incompatibilităţi
Secţiunea a VII-a. Procedura electorală
1. Stabilirea zilei de referinţă şi campania electorală
2. Secţiile de votare
3. Listele electorale
A. Listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare
B. Listele electorale speciale
C. Copiile listelor electorale permanente şi ale listei electorale speciale
D. Locul exprimării votului
E. Operaţiuni privind listele electorale
4. Birourile electorale
A. Biroul Electoral Central
B. Birourile electorale judeţene şi biroul electoral al municipiului Bucureşti
C. Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
D. Birourile electorale ale secţiilor de votare
5. Depunerea şi înregistrarea candidaturilor
6. Contestarea candidaturilor
7. Condiţii specifice pentru persoanele eligibile comunitar
8. Aspecte de control
9. Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot
10. Imprimarea buletinelor de vot
11. Desfăşurarea votării
12. Numărarea buletinelor de vot şi consemnarea rezultatelor votării
A. Operaţiuni efectuate de către biroul electoral al secţiei de votare
B. Înaintarea procesului-verbal biroului electoral judeţean
C. Operaţiuni efectuate de către biroul electoral judeţean
sau al sectorului municipiului Bucureşti
D. Înaintarea procesului-verbal Biroului Electoral Central
E. Alte operaţiuni
13. Pragul electoral şi coeficientul electoral naţional
14. Atribuirea mandatelor de parlamentar european
15. Încetarea activităţii birourilor electorale
16. Vacanţarea mandatelor membrilor din România în Parlamentul european

Capitolul III. Statutul membrilor Parlamentului european
Secţiunea I. Izvoarele statutului membrilor Parlamentului european
Secţiunea a II-a. Componenţa Parlamentului european
Secţiunea a III-a. Caracteristicile mandatului membrilor Parlamentului european
A. Caracterul reprezentativ
B. Conţinutul neuniform
C. Durata mandatului
Secţiunea a IV-a. Regimul juridic al membrilor Parlamentului european
1. Incompatibilităţi
2. Imunităţi
A. Conţinutul imunităţii parlamentare
B. Durata imunităţii parlamentare
C. Ridicarea imunităţii parlamentare
3. Alte privilegii
Secţiunea a V-a. Regimul material al membrilor Parlamentului european

Capitolul IV. Structura şi competenţele Parlamentului european
Secţiunea I. Preşedintele şi organele de conducere
Secţiunea a II-a. Comisiile şi inter-grupurile parlamentare
Secţiunea a III-a. Secretariatul General
Secţiunea a IV-a. Alte organe aflate în legătură cu Parlamentul european
1. Ombudsmanul european
2. Controlor european pentru Protecţia Datelor Personale
3. Mediator al Parlamentului european pentru răpirile internaţionale
de copii de către unul dintre părinţi
Secţiunea a V-a. Competenţele Parlamentului european
1. Atribuţii legislative
2. Atribuţii de numire
3. Competenţe de control
4. Petiţii
5. Alte competenţe

Capitolul V. Grupurile politice (fracţiunile) în Parlamentul european
Secţiunea I. Funcţiile grupurilor politice în Uniunea europeană
Secţiunea a II-a. Originea grupurilor politice din Parlamentul european
Secţiunea a III-a. Constituirea grupurilor politice
1. Noţiunea de grup politic la nivel european
2. Recunoaşterea grupurilor politice
Secţiunea a IV-a. Configuraţia grupurilor politice ale Parlamentului european
Subsecţiunea I. Evoluţia grupurilor politice
Subsecţiunea a II-a. Prezentarea grupurilor politice din Parlamentul european
1. Grupul Partidului Popular european (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni din Parlamentul european (PPE-DE)
2. Grupul Partidul Socialiştilor Europeni (PSE)
3. Alianţa Democraţilor şi Liberalilor pentru Europa (ALDE)
4. Partidul Ecologiştilor/Alianţa Liberă europeană (ECO/ALE)
5. Grupul Confederaţia Stânga Unită europeană/Stânga Ecologistă Nordică (CSE/SEN)
6. Grupul Independenţă şi Democraţie (IND/DEM)
7. Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor (UEN)
8. Grupul Identitate, Tradiţie, Suveranitate (ITS)
9. Deputaţii independenţi
Secţiunea a V-a. Activitatea în cadrul grupurilor politice
Secţiunea a VI-a. Comportamentul membrilor Parlamentului european – între partidele naţionale şi grupurile europene
Secţiunea a VII-a. Coaliţiile şi cooperarea grupurilor politice din cadrul
Secţiunea a VIII-a. Finanţarea partidelor politice la nivel european
1. Cererea de finanţare şi soluţionarea acesteia
2. Repartizarea subvenţiei comunitare
3. Controlul şi auditul finanţării
4. Asistenţa tehnică şi «sarcinile» finanţării
Secţiunea a IX-a. Federaţiile transnaţionale de partide
Secţiunea a X-a. Grupurile de interese pe lângă Parlamentul european
Secţiunea a XI-a. Concluzii

Capitolul VI. Procesul legislativ comunitar
Secţiunea I. Noţiuni introductive
Secţiunea a II-a. Procedura ascultării („consultation procedure”)
Secţiunea a III-a. Procedura cooperării („cooperation procedure”)
Secţiunea a IV-a. Procedura codeciziei („codecision procedure”)
Secţiunea a V-a. Procedura avizării sau avizul conform
Secţiunea a VI-a. Procedura informării („information procedure”)
Secţiunea a VII-a. Procedura delegării sau transpunerea unor competenţe legislative în favoarea Comisiei
Secţiunea a VIII-a. Procedura adoptării bugetului comunitar

Capitolul VII. Cadrul organizatoric al activităţii Parlamentului european (sesiunile şi şedinţele Parlamentului european)
Secţiunea I. Noţiuni introductive
Secţiunea a II-a. Sesiunile Parlamentului european
Secţiunea a III-a. Locul reuniunilor (sediul Parlamentului european)
Secţiunea a IV-a. Programul obişnuit al unei perioade de sesiune
A. Perioada de sesiune de la Strasbourg
B. Perioada de sesiune de la Bruxelles
Secţiunea a V-a. Şedinţele Parlamentului european
1. Accesul în sala de şedinţe
2. Ordinea de zi
A. Întocmirea proiectului ordinii de zi
B. Adoptarea proiectului ordinii de zi
3. Moţiunile de procedură
4. Dezbaterile
A. Regimul luărilor de cuvânt
B. Depunerea şi prezentarea amendamentelor
5. Adoptarea actelor Parlamentului european
A. Cvorumul
B. Majoritatea
C. Votarea. Modalităţi de votare
D. Procedura de votare
E. Regimul lingvistic al lucrărilor Parlamentului european
F. Consemnarea şedinţelor Parlamentului european
G. Accesul publicului la documentele Parlamentului european
6. Măsurile disciplinare
A. Măsurile imediate
B. Sancţiunile

Capitolul VIII. Raporturile Parlamentului european cu celelalte instituţii comunitare şi cu parlamentele naţionale
1. Consideraţii generale
2. Raporturile cu Consiliul şi cu Consiliul european
3. Raporturile cu Comisia
4. Raporturile cu Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
5. Raporturile cu Curtea de Conturi
6. Parlamentele naţionale şi integrarea europeană

Regulament de procedură
Indice analitic
Bibliografie