Fraudarea bugetului comunitar

Norel NEAGU, Wolters Kluwer, 2008

Fraudarea bugetului comunitar
Cod Produs: T.C.MO.004.08
ISBN / ISSN: 973191112-X
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 304
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,02 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Această monografie reprezintă prima încercare de acest gen în literatura juridică românească. Inspirată și din experiența autorului la Oficiul European de Luptă Antifraudă, lucrarea prezintă principalele venituri și cheltuieli ce compun bugetul general al Uniunii Europene și modalitățile de fraudare întâlnite în practica judiciară până în prezent. Sunt prezentate aspecte de drept comparat privind reglementarea juridico-penală a luptei împotriva fraudei în statele membre și comparații cu legislația penală română în domeniu, precum și propuneri de îmbunătățire a legislației.
Abrevieri
Introducere

CAPITOLUL I. Protecţia intereselor financiare comunitare şi bugetul Uniunii Europene
Secţiunea I. Bugetul Uniunii Europene
Subsecţiunea I. Izvoarele şi principiile generale ale dreptului bugetar al Uniunii Europene
§1. Fundamentul juridic al finanţelor publice ale UE
§2. Principiile care guvernează elaborarea şi executarea bugetului Uniunii Europene
Subsecţiunea a II-a. Structura generală a bugetului Uniunii Europene
§1. Veniturile Uniunii Europene
§2. Cheltuielile Uniunii Europene
Subsecţiunea a III-a. Procedura bugetară
Subsecţiunea a IV-a. Executarea bugetului Uniunii Europene
Subsecţiunea a V-a. Controlul executării bugetului Uniunii Europene
§1. Controlul a priori: un control financiar intern
§2. Controlul a posteriori
Secţiunea a II-a. Protecţia intereselor financiare comunitare
Subsecţiunea I. Necesitatea protecţiei penale a intereselor financiare comunitare
Subsecţiunea a II-a. Posibilitatea protecţiei penale a intereselor financiare comunitare prin instrumente juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene
§1. Istoric
§2. Repartizarea competenţelor
§3. Sancţiuni Fraudarea bugetului comunitar
§4. Perspective
§5. Legitimitate
Subsecţiunea a III-a. Protecţia intereselor financiare comunitare prin instrumente juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene
Subsecţiunea a IV-a. Protecţia intereselor financiare comunitare în România
§1. Cadrul legal şi organe cu atribuţii în domeniu
§2. Strategia naţională de luptă antifraudă

CAPITOLUL II. Frauda afectând interesele financiare ale Comunităţilor Europene
Secţiunea I. Obţinerea ilegală de fonduri europene
Subsecţiunea I. Incriminarea fraudei în materie de cheltuieli în Statele Membre
§1. Frauda comisă prin folosirea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete
§2. Frauda comisă prin omisiunea de a furniza datele cerute prin violarea unei obligaţii specifice
Subsecţiunea a II-a. Incriminarea fraudei în materie de cheltuieli în România
§1. Obiectul infracţiunii
§2. Modalităţi de săvârşire
§3. Legătura cu alte infracţiuni
Secţiunea a II-a. Diminuarea fondurilor europene
Subsecţiunea I. Incriminarea fraudei în materie de venituri în Statele Membre
§1. Frauda comisă prin folosirea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete
§2. Frauda comisă prin omisiunea de a furniza datele cerute prin violarea unei obligaţii specifice
Subsecţiunea a II-a. Incriminarea fraudei în materie de venituri în România
§1. Obiectul infracţiunii
§2. Modalităţi de săvârşire
§3. Legătura cu alte infracţiuni
Secţiunea a III-a. Deturnarea de fonduri europene
Subsecţiunea I. Incriminarea deturnării de fonduri sau foloase în Statele Membre
§1. Deturnarea fondurilor obţinute
§2. Deturnarea unui folos legal obţinut
Subsecţiunea a II-a. Incriminarea deturnării de fonduri sau foloase în România
§1. Obiectul infracţiunii
§2. Modalităţi de săvârşire
§3. Legătura cu alte infracţiuni

CAPITOLUL III. Dispoziţii penale incidente în materia protecţiei intereselor financiare comunitare
Secţiunea I. Alte infracţiuni susceptibile de a aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
Subsecţiunea I. Neglijenţa în serviciu în dauna bugetelor Comunităţilor Europene
§1. Neglijenţa care prejudiciază interesele financiare comunitare în Statele Membre
§2. Neglijenţa care prejudiciază interesele financiare comunitare în România
Subsecţiunea a II-a. Infracţiuni de corupţie
§1. Prevederile comunitare şi cele existente în Statele Membre
§2. Prevederile existente în legislaţia română
Subsecţiunea a III-a. Infracţiunea de spălare a banilor
§1. Prevederi existente la nivel comunitar şi în Statele Membre
§2. Prevederile existente în legislaţia română
Secţiunea a II-a. Dispoziţii de drept penal general
Subsecţiunea I. Incriminarea participaţiei şi a formelor infracţiunii
§1. Prevederi existente la nivel comunitar şi în Statele Membre
§2. Prevederile existente în legislaţia română
Subsecţiunea a II-a. Răspunderea persoanei juridice
§1. Prevederi existente la nivel comunitar şi în Statele Membre
§2. Prevederile existente în legislaţia română
Subsecţiunea a III-a. Sancţiunile aplicabile
§1. Sancţiuni aplicabile pentru fraudă
§2. Sancţiuni aplicabile pentru corupţie
§3. Confiscarea specială
Secţiunea a III-a. Dispoziţii de procedură
Subsecţiunea I. Competenţa
§1. Principiul teritorialităţii
§2. Principiul personalităţii
Subsecţiunea a II-a. Extrădarea
§1. Prevederi existente la nivel comunitar şi în Statele Membre
§2. Prevederile existente în legislaţia română
Subsecţiunea a III-a. Non bis in idem
§1. Prevederi existente la nivel comunitar şi în Statele Membre
§2. Prevederile existente în legislaţia română

CAPITOLUL IV. Corpus Juris – o posibilă soluţie?
Secţiunea I. Dispoziţii de drept penal
§1. Principiul legalităţii incriminărilor şi a sancţiunilor
§2. Vinovăţia ca fundament al răspunderii penale
§3. Principiul proporţionalităţii sancţiunii
Secţiunea a II-a. Dispoziţii de procedură
§1. Principiul teritorialităţii europene
§2. Principiul garanţiei judiciare
§3. Principiul contradictorialităţii
§4. Complementaritatea dreptului intern în raport cu dreptul comunitar.
Concluzii
Secţiunea I. Protecţia echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene
§1. Frauda afectând interesele financiare comunitare
§2. Corupţia
§3. Spălarea banilor
§4. Incriminarea tentativei şi a participaţiei
§5. Răspunderea penală a conducătorului agentului economic
§6. Răspunderea persoanei juridice
§7. Sancţiunile aplicabile
§8. Competenţa
Secţiunea a II-a. Deficienţe
Secţiunea a III-a. Avantajele creării Parchetului European
§1. Urmărirea penală fără procurorul european
§2. Urmărirea penală desfăşurată de procurorul european.
Secţiunea a IV-a. Concluzii
Secţiunea a V-a. Propuneri de lege ferenda

Bibliografie