Drept comunitar european

Felician COTEA, Wolters Kluwer, 2009

Drept comunitar european
Cod Produs: T.C.MO.006.09
ISBN / ISSN: 973191139-1
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 680
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 72,25 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Pornind de la instituirea Comunităților Europene și dinamismul evoluției procesului de integrare europeană, lucrarea tratează în mod riguros sistemul instituțional comunitar, ordinea juridică a Uniunii din punct de vedere al izvoarelor de drept, al jurisdicției comunitare, precum și al procedurii în fața instanțelor comunitare.

Astfel, printr-o abordare accesibilă, lucrarea constituie o sursă completă și actualizată de informație în privința dreptului comunitar european.
Abrevieri
Noţiuni introductive. Premizele integrării europene

PRIMA I. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ

TITLUL I. Instituirea Comunităţilor Europene
CAPITOLUL I. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.)

CAPITOLUL II. Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (C.E.E.A.)

TITLUL II. Evoluţia procesului de integrare europeană
CAPITOLUL I. Evoluţia de la instituirea Comunităţilor până la Actul Unic European Secţiunea I. Unificarea instituţională
Secţiunea a II-a. Integrarea economică
Secţiunea a III-a. Integrarea politică
Secţiunea a IV-a. Extinderea spaţiului comunitar

CAPITOLUL II. Actul Unic European

CAPITOLUL III. Evoluţia Comunităţilor Europene de la Actul Unic European la Tratatul de la Maastricht

CAPITOLUL IV. Tratatul privind Uniunea Europeană
Secţiunea I. Dispoziţii comune
Secţiunea a II-a. Dispoziţii prin care se aduc modificări celor trei tratate institutive

CAPITOLUL V. Evoluţia Comunităţilor de la Tratatul de Maastrich până la Tratatul de la Amsterdam

CAPITOLUL VI. Tratatul de la Amsterdam
Secţiunea I. Modificări şi completări aduse Tratatului privind Uniunea Europeană
Secţiunea a II-a. Modificări şi completări aduse Tratatului instituind Comunitatea Europeană
Secţiunea a III-a. Modificări şi completări aduse Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, precum şi unor acte conexe
Secţiunea a IV-a. Simplificarea tratatelor institutive

Capitolul VII. Evoluţia Uniunii Europene între Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa

Capitolul VIII. Tratatul de la Nisa
Secţiunea I. Modificări aduse Tratatului privind Uniunea Europeană
Secţiunea a II-a. Modificări aduse Tratatului instituind Comunitatea Europeană
Secţiunea a III-a. Modificări aduse Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului Secţiunea a IV-a. Alte dispoziţii

Capitolul IX. Evoluţia Uniunii Europene după Tratatul de la Nisa

TITLUL III. Specificul Comunităţilor Europene
CAPITOLUL I. Natura juridică a Comunităţilor Europene şi a Uniunii Europene

CAPITOLUL II. Personalitatea juridică a Comunităţilor Europene şi situaţia Uniunii Europene
Secţiunea I. Personalitatea juridică a Comunităţilor Europene
Secţiunea a II-a. Situaţia Uniunii Europene

CAPITOLUL III. Obiectivele procesului de integrare europeană şi mijloacele de realizare a lor

CAPITOLUL IV. Principiile care stau la baza Comunităţilor şi Uniunii Europene

CAPITOLUL V. Caracterul ireversibil al Comunităţilor şi Uniunii Europene şi al apartenenţei la acestea

PARTEA a II-a. SISTEMUL INSTITUŢIONAL COMUNITAR
CAPITOLUL I. Structura sistemului instituţional comunitar

CAPITOLUL II. Principii instituţionale

CAPITOLUL III. Consiliul European

CAPITOLUL IV. Parlamentul European

CAPITOLUL V. Consiliul (Consiliul Uniunii Europene)

CAPITOLUL VI. Comisia

CAPITOLUL VII. Curtea de Justiţie
Secţiunea I. Consideraţii preliminare
Secţiunea a II-a. Compunerea Instanţelor Comunitare
Secţiunea a III-a. Organizarea şi funcţionarea Instanţelor Comunitare
Subsecţiunea I. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
Subsecţiunea a II-a. Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene
Subsecţiunea a III-a. Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene
Secţiunea a IV-a. Grefa şi serviciile Instanţelor Comunitare
Secţiunea a V-a. Competenţa Instanţelor Comunitare
Subsecţiunea I. Consideraţii generale
Subsecţiunea a II-a. Competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
Subsecţiunea a III-a. Competenţa Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene
Subsecţiunea a IV-a. Competenţa Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene

CAPITOLUL VIII. Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

CAPITOLUL IX. Alte organisme comunitare
Secţiunea I. Comitetul economic şi social
Secţiunea a II-a. Comitetul regiunilor
Secţiunea a III-a. Banca Centrală Europeană. Sistemul European de Bănci Centrale

PARTEA a III-a. DREPTUL COMUNITAR
CAPITOLUL I. Specificul dreptului comunitar

CAPITOLUL II. Domeniul de aplicare a dreptului comunitar

CAPITOLUL III. Regimul de aplicare a dreptului comunitar în ordinea juridică a statelor membre

CAPITOLUL IV. Izvoarele dreptului comunitar
Secţiunea I. Izvoarele primare (originare)
Secţiunea a II-a. Izvoarele secundare (derivate)
Secţiunea a III-a. Izvoarele complementare
Secţiunea a IV-a. Izvoarele nescrise

CAPITOLUL V. Mecanismele procesului decizional comunitar şi ale celorlalte relaţii interinstituţionale

PARTEA a IV-a. DREPT PROCESUAL COMUNITAR

TITLUL I. Jurisdicţia comunitară
CAPITOLUL I. Jurisdicţia contencioasă
Secţiunea I. Competenţa de a soluţiona acţiuni în cadrul controlului actelor comunitare
Secţiunea a II-a. Competenţe de control jurisdicţional al activităţii statelor membre în domeniile legate de punerea în aplicare a tratatelor comunitare
Secţiunea a III-a. Alte competenţe ale instanţelor comunitare

CAPITOLUL II. Jurisdicţia necontencioasă

TITLUL II. Procedura de judecată în faţa instanţelor comunitare
CAPITOLUL I. Procedura de judecată în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
Secţiunea I. Aspecte generale
Secţiunea a II-a. Procedura de judecată
Subsecţiunea I. Procedura de judecată de drept comun
Subsecţiunea a II-a. Procedurile speciale
Subsecţiunea a III-a. Procedurile de judecată în căilede atac
Secţiunea a III-a. Punerea în executare a hotărârilor Curţii de Justiţie

CAPITOLUL II. Procedura de judecată în faţa Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

CAPITOLUL III. Procedura de judecată în faţa Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene

Bibliografie selectivă
ANEXĂ. Harta extinderii UE