Tratat de dreptul afacerilor. Vol. 1 - Persoanele juridice

Gabriel TIȚA-NICOLESCU, Wolters Kluwer, 2009

Tratat de dreptul afacerilor. Vol. 1 - Persoanele juridice
Cod Produs: T.C.BD.001.09
ISBN / ISSN: 973191154-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 504
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 81,88 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea „Persoanele juridice” reprezintă primul volum al unui tratat de dreptul afacerilor, materie relativ nouă în România, aflată într-o continuă dinamică. Următoarele cinci volume vor trata contractele comerciale, procedura insolvenței, dreptul fiscal și procedural fiscal, dreptul penal al afacerilor și dreptul afacerilor internaționale.

Toate volumele vizează, în principal, așa cum se poate observa cu ușurință din prezenta lucrare, un public mai puțin familiarizat cu noțiunile juridice, respectiv oameni de afaceri, întreprinzători și, nu în ultimul rând, studenții de la facultățile cu profil economic. Limbajul folosit este mai ușor accesibil publicului larg decât orice altă lucrare de drept, iar exemplele date, acolo unde s-a considerat necesar, sunt de natură să lămurească pe deplin cititorul cu privire la chestiunea în discuție.

Raportat însă la volumul de informație și la modul de abordare a tematicii, lucrarea este, în mod evident, un instrument mai mult decât suficient și pentru studenții de la facultățile de drept, avocați, consilieri juridici și, în general, pentru specialiștii din domeniul juridic.

Gabriel Tița-Nicolescu, licențiat în economie și doctor în drept la Universitatea București, este cadru didactic universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Este autor al mai multor cărți de specialitate și al mai multor articole apărute la edituri și în reviste de referință în domeniul juridic.

În același timp, autorul este și un practician al dreptului, profesând avocatura, în special în domeniul litigiilor de afaceri și de contencios fiscal. Experiența în domeniul litigiilor comerciale este confirmată și de calitatea sa de arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov.
TITLUL I. Societăţile comerciale

CAPITOLUL I. Prezentarea generală a societăţilor comerciale
Secţiunea I. Noţiunea şi formele societăţii comerciale
§1. Reglementarea legală
§2. Noţiunea societăţii comerciale
§3. Formele societăţilor comerciale
§4. Clasificarea societăţilor comerciale
§5. Elementele specifice ale contractului de societate

Secţiunea a II-a. Constituirea societăţilor comerciale
§1. Noţiuni generale privind actul constitutiv al societăţii comerciale
§2. Condiţiile de fond ale contractului de societate
§3. Condiţii de formă ale actului constitutiv
§4. Conţinutul contractului de societate
§5. Statutul societăţii comerciale
§6. Formalităţile prealabile necesare constituirii societăţilor comerciale
§7. Înmatricularea societăţii comerciale
§8. Procedura autorizării funcţionării
§9. Înfiinţarea filialelor, sucursalelor şi punctelor de lucru
§10. Înregistrarea fiscală a societăţii şi opţiunea de impozitare

Secţiunea a III-a. Modificarea actului constitutiv
§1. Consideraţii prealabile
§2. Principalele cazuri de modificare a actului constitutiv

Secţiunea a IV-a. Nulitatea societăţii comerciale
§1. Consideraţii introductive
§2. Analiza cazurilor de nulitate
§3. Procedura declarării nulităţii
§4. Efectele constatării nulităţii societăţii

CAPITOLUL II. Societatea cu răspundere limitată
Secţiunea I. Organizarea societăţilor cu răspundere limitată
§1. Consideraţii introductive
§2. Caracteristicile societăţii cu răspundere limitată
§3. Transmiterea părţilor sociale

Secţiunea a II-a. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată
§1. Adunarea generală a asociaţilor
§2. Administratorii societăţii
§3. Cenzorii societăţii cu răspundere limitată
§4. Excluderea asociatului din societate
§5. Retragerea asociatului din societate

Secţiunea a III-a. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic

Secţiunea a IV-a. Răspunderea asociaţilor

CAPITOLUL III. Societatea în nume colectiv
§1. Organizarea societăţii în nume colectiv
§2. Funcţionarea societăţii

CAPITOLUL IV. Societatea în comandită simplă
§1. Organizarea societăţii în comandită simplă
§2. Funcţionarea societăţii

CAPITOLUL V. Societatea în comandită pe acţiuni
§1. Organizarea societăţii în comandită pe acţiuni
§2. Funcţionarea societăţii

CAPITOLUL VI. Societatea pe acţiuni
Secţiunea I. Noţiunea societăţii pe acţiuni
§1. Caracteristicile societăţii pe acţiuni
§2. Modalităţile de constituire a societăţii pe acţiuni
§3. Constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
§4. Constituirea simultană a societăţii pe acţiuni

Secţiunea a II-a. Funcţionarea societăţii pe acţiuni
§1. Acţiunile societăţii
§2. Transmiterea acţiunilor
§3. Anularea acţiunilor
§4. Dobândirea propriilor acţiuni de către societate
§5. Drepturile acţionarilor
§6. Obligaţiunile societăţii

Secţiunea a III-a. Adunarea generală
§1. Consideraţii introductive
§2. Felurile adunării generale
§3. Convocarea adunării generale
§4. Şedinţa adunării generale

Secţiunea a IV-a. Administratorii societăţii pe acţiuni
§1. Sistemul unitar
§2. Sistemul dualist

Secţiunea a V-a. Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii societăţii
§1. Consideraţii introductive
§2. Cenzorii societăţii
§3. Auditul financiar şi auditul intern

Secţiunea a VI-a. Obligaţii legale ale societăţii

CAPITOLUL VII. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale
§1. Consideraţii introductive
§2. Fuziunea
§3. Divizarea
§4. Etapele fuziunii şi divizării

CAPITOLUL VIII. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
Secţiunea I. Dizolvarea societăţilor comerciale
§1. Consideraţii introductive
§2. Analiza cauzelor de dizolvare
§3. Publicitatea dizolvării şi efectele acesteia

Secţiunea a II-a. Lichidarea societăţilor comerciale

CAPITOLUL IX. Societăţile comerciale de stat şi regiile autonome
§1. Consideraţii introductive
§2. Societăţile de stat
§3. Regiile autonome
§4. Dispoziţii speciale privind societăţile comerciale de stat şi regiile autonome

CAPITOLUL X. Dispoziţii speciale referitoare la anumite tipuri de societăţi
Secţiunea I. Societăţile de asigurare
§1. Consideraţii generale
§2. Autorizarea asigurătorilor
§3. Funcţionarea societăţilor de asigurare
§4. Intermediarii în asigurări

Secţiunea a II-a. Societăţi de pază şi protecţie
§1. Reglementarea legală
§2. Înfiinţarea şi înmatricularea societăţii
§3. Obiectul de activitate
§4. Avizarea şi atestarea conducerii şi personalului societăţii
§5. Funcţionarea societăţilor de pază
§6. Licenţierea în sisteme de alarmare împotriva efracţiei
§7. Sancţiuni

Secţiunea a III-a. Societăţile specializate de detectivi particulari
§1. Detectivul particular
§2. Modul de exercitare a profesiei de detectiv particular. Societăţile de detectivi particulari şi cabinetele individuale de detectivi particulari
§3. Funcţionarea societăţilor de detectivi particulari
§4. Sancţiuni

Secţiunea a IV-a. Societăţile de transport
§1. Noţiuni introductive
§2. Transportul rutier public
§3. Transportul rutier pe cont propriu
§4. Transportul rutier de mărfuri
§5. Transportul rutier de persoane
§6. Activităţi conexe transportului rutier
§7. Controlul activităţii de transport rutier
§8. Societăţile de transport naval

Secţiunea a V-a. Societăţile din turism

TITLUL II. Societăţile deschise

CAPITOLUL I. Consideraţii introductive
§1. Noţiuni introductive
§2. Admiterea la tranzacţionare

CAPITOLUL II. Obligaţii specifice aplicabile societăţilor deschise
§1. Consideraţii introductive
§3. Rapoarte privind informaţiile privilegiate
§4. Rapoarte privind evenimentele neprevăzute
§5. Rapoarte trimestriale
§6. Rapoarte semestriale
§7. Rapoarte anuale
§8. Rapoartele suplimentare
§9. Alte rapoarte
§10. Obligaţia de raportare a unor tranzacţii
§11. Dreptul C.N.V.M. de a solicita informaţii
§12. Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare

CAPITOLUL III. Dispoziţii speciale privind societăţile admise la tranzacţionare
§1. Metoda votului cumulativ
§2. Majorarea capitalului social
§3. Stabilirea datei de înregistrare
§4. Hotărârea adunării generale de distribuire a dividendelor
§5. Limitele puterilor administratorilor
§6. Reguli speciale privind şedinţele AGA
§7. Auditarea situaţiilor financiare

CAPITOLUL IV. Suspendarea şi retragerea de la tranzacţionare

TITLUL III. Instituţiile financiare

CAPITOLUL I. Instituţiile de credit
Secţiunea I. Consideraţii generale privind instituţiile de credit

Secţiunea a II-a. Băncile comerciale
§1. Dispoziţii generale privind organizarea băncilor comerciale
§2. Dispoziţii speciale privind organizarea băncilor comerciale
§3. Procedura de autorizare a băncilor şi motivele de respingere a cererii de autorizare
§4. Retragerea autorizaţiei, renunţarea la autorizaţie şi expirarea acesteia
§5. Desfăşurarea activităţii în statele membre U.E.
§6. Desfăşurarea activităţii în statele terţe (nemembre U.E.)
§7. Fuziunea şi divizarea băncilor
§8. Funcţionarea băncilor
§9. Supravegherea băncilor
§10. Proceduri speciale
§11. Lichidarea instituţiilor de credit
§12. Căi de contestare a actelor BNR

Secţiunea a III-a. Băncile de economisire creditare în sistemul locativ
§1. Consideraţii introductive
§2. Elementele caracteristice ale băncilor de economisire şi creditare
§3. Funcţionarea băncilor de economisire şi creditare

Secţiunea a IV-a. Băncile de credit ipotecar

Secţiunea a V-a. Organizaţiile cooperatiste de credit
§1. Consideraţii introductive
§2. Dispoziţii generale privind funcţionarea organizaţiilor cooperatiste de credit
§3. Cooperativele de credit
§4. Casele centrale
§5. Prevederi specifice privind dizolvarea, fuziunea şi divizarea organizaţiilor cooperatiste de credit
§6. Alte dispoziţii speciale privind funcţionarea organizaţiilor cooperatiste de credit
§7. Supravegherea organizaţiilor cooperatiste de credit

Secţiunea a VI-a. Instituţii emitente de monedă electronică

Secţiunea a VII-a. Infracţiuni şi pedepse

CAPITOLUL II. Instituţiile financiare nebancare
Secţiunea I. Consideraţii generale

Secţiunea a II-a. Societăţile de leasing
§1. Consideraţii introductive
§2. Forma juridică a societăţii de leasing
§3. Obiectul de activitate al societăţii de leasing
§4. Capitalul social al societăţii de leasing
§5. Conducătorii instituţiilor financiare nebancare
§6. Înregistrarea societăţii de leasing la B.N.R.
§7. Problema leasingului imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare
§8. Societăţile de leasing străine

Secţiunea a III-a. Casele de amanet
§1. Reglementarea de drept comun
§2. Actuala reglementare legală

Secţiunea a IV-a. Casele de ajutor reciproc
§1. Consideraţii introductive şi dispoziţii comune aplicabile tuturor caselor de ajutor reciproc
§2. Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor
§3. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
§4. Casele de ajutor reciproc ale militarilor

Secţiunea a V-a. Persoanele juridice fără scop patrimonial care acordă credite din fonduri publice
§1. Consideraţii introductive
§2. Dispoziţii speciale aplicabile

ecţiunea a VI-a. Societăţile de microfinanţare
§1. Consideraţii introductive
§2. Condiţii de înfiinţare a societăţilor de microfinanţare
§3. Funcţionarea societăţilor de microfinanţare

CAPITOLUL III. Societăţile de servicii de investiţii financiare
§1. Consideraţii introductive
§2. Câteva noţiuni privind piaţa de capital
§3. Caracteristicile specifice ale societăţilor de servicii de investiţii financiare
§4. Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei
§5. Consultanţii de investiţii şi agenţiile de rating
§6. Desfăşurarea de activităţi de către S.S.I.F. în străinătate

CAPITOLUL IV. Societăţile de administrare a investiţiilor
§1. Consideraţii introductive
§2. Caracteristicile specifice ale societăţilor de administrare a investiţiilor
§3. Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei S.A.I.

CAPITOLUL V. Casele de schimb valutar
§1. Consideraţii introductive privind operaţiunile de schimb valutar
§2. Caracteristicile caselor de schimb valutar
§3. Autorizarea caselor de schimb valutar
§4. Condiţii de funcţionare a caselor de schimb valutar
§5. Sancţiuni

TITLUL IV. Societăţile cooperative

CAPITOLUL I. Noţiuni introductive privind societăţile cooperative
Secţiunea I. Noţiunea societăţii cooperative

Secţiunea a II-a. Caracteristicile societăţii

CAPITOLUL II. Înfiinţarea societăţilor cooperative
§1. Actele constitutive ale societăţii cooperative
§2. Înmatricularea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării societăţii cooperative

CAPITOLUL III. Calitatea de membru cooperator
§1. Consideraţii introductive
§2. Dobândirea calităţii de membru cooperator
§3. Încetarea calităţii de membru cooperator
§4. Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori
§5. Raporturile dintre societatea cooperativă şi membrul cooperator

CAPITOLUL IV. Funcţionarea societăţii cooperative
§1. Principiul controlului democratic
§2. Adunarea generală
§3. Administratorii societăţii cooperative
§4. Cenzorii şi auditorii societăţii cooperative
§5. Părţile sociale
§6. Obligaţiunile cooperatiste
§7. Regimul juridic al bunurilor aflate în proprietatea societăţii cooperative
§8. Registrele societăţii cooperative şi situaţiile financiare anuale
§9. Reducerea sau majorarea capitalului social

CAPITOLUL V. Fuziunea şi divizarea societăţii cooperative
§1. Consideraţii prealabile. Noţiuni
§2. Procedura fuziunii şi divizării
§3. Efectele fuziunii şi divizării

CAPITOLUL VI. Dizolvarea şi lichidarea societăţii cooperative
§1. Dizolvarea societăţii cooperative
§2. Lichidarea societăţii cooperative

CAPITOLUL VII. Asociaţiile, uniunile judeţene şi uniunile naţionale ale societăţilor cooperative
§1. Consideraţii prealabile. Noţiuni
§2. Înregistrarea asociaţiilor şi uniunilor
§3. Funcţionarea asociaţiilor şi uniunilor
§4. Dizolvarea asociaţiilor şi uniunilor cooperatiste

CAPITOLUL VIII. Infracţiuni

TITLUL V. Asociaţii şi fundaţii

CAPITOLUL I. Scurte consideraţii introductive

CAPITOLUL II. Asociaţiile
Secţiunea I. Înfiinţarea asociaţiei
§1. Actele de înfiinţare
§2. Înregistrarea asociaţiei

Secţiunea a II-a. Organizarea şi funcţionarea asociaţiei

CAPITOLUL III. Fundaţia
Secţiunea I. Înfiinţarea fundaţiei
§1. Actele de înfiinţare
§2. Înregistrarea fundaţiei

Secţiunea a II-a. Organizarea şi funcţionarea fundaţiei

CAPITOLUL IV. Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică

CAPITOLUL V. Federaţia

CAPITOLUL VI. Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei

CAPITOLUL VII. Sursele băneşti ale asociaţiilor şi fundaţiilor
§1. Consideraţii introductive
§2. Analiza surselor de venit

CAPITOLUL VIII. Relaţiile asociaţiilor şi fundaţiilor cu autorităţile publice

CAPITOLUL IX. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor
Secţiunea I. Dizolvarea asociaţiilor şi fundaţiilor
§1. Dizolvarea asociaţiilor
§2. Dizolvarea fundaţiilor

Secţiunea a II-a. Lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor

CAPITOLUL X. Registrul naţional al persoanelor juridicefără scop patrimonial

CAPITOLUL XI. Persoanele juridice străine fără scop patrimonial

CAPITOLUL XII. Reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice nepatrimoniale

CAPITOLUL XIII. Alte forme de asociere
§1. Asociaţiile de proprietari
§2. Cooperativele agricole
§3. Asociaţiile sportive şi cluburile sportive
§4. Asociaţia salariaţilor (PAS)
§5. Alte forme de asociere

ANEXE