Reorganizarea societăţilor comerciale în contextul integrării europene

Ana-Maria LUPULESCU, Wolters Kluwer, 2008

Reorganizarea societăţilor comerciale în contextul integrării europene
Cod Produs: T.C.MO.001.08
ISBN / ISSN: 973191101-4
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 320
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 53,95 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Autoarea a realizat o analiză în detaliu a opțiunilor strategice de reorganizare aflate la dispoziția întreprinderilor, dar și a principalilor factori cauzali, atât din exteriorul, cât și din interiorul firmei, care determină degradarea performanțelor acesteia. De asemenea, s-a avut în vedere și o prezentare a mecanismelor, atât economice, cât și juridice de prevenire, detectare și tratament a dificultăților, deoarece reorganizarea întreprinderii și continuarea existenței acesteia depind în mare măsură de capacitatea de a depista prematur problemele ce amenință funcționarea sa și de a evita propagarea și amplificarea acestei stări dificile până la un nivel de deteriorare de la care redresarea nu mai este posibilă.

Lucrarea abordează și reorganizarea judiciară, reglementată în dreptul român de Legea nr. 85/2006 privind insolvența, avându-se în special în vedere prezentarea evoluției concepțiilor privind procedurile colective, domeniul de aplicare a legii și scopul procedurii, distincția între procedura generala și cea simplificată, participanții la procedura insolvenței, condițiile și consecințele deschiderii procedurii, planul de reorganizare judiciară, dar și câteva aspecte esențiale privind insolvența în Uniunea Europeană.
Introducere

Capitolul I. Consideraţii generale privind strategia întreprinderii
1.1. Scurtă evoluţie a concepţiei privind strategia
1.2. Diferite abordări ale conceptului de strategie
1.3. Elementele strategiei întreprinderii
1.3.1. Viziunea sau intenţia strategică
1.3.2. Obiectivele strategice
1.3.3. Modalităţile strategice de acţiune
1.3.4. Resursele şi competenţele strategice
1.3.5. Termenele strategice

Capitolul II. Formularea strategiei întreprinderii
2.1. Etapele demersului strategic
2.2. Analiza strategică
2.2.1. Analiza mediului în care acţionează întreprinderea
A. Analiza PEST (PESTEL)
B. Metoda scenariilor
C. Analiza micro-mediului întreprinderii
2.2.2. Analiza situaţiei interne a întreprinderii
A. Potenţialul comercial
B. Potenţialul financiar
C. Potenţialul tehnic şi de producţie
D. Potenţialul managerial şi organizaţional
2.2.3. Analiza strategică a competenţelor distinctive ale întreprinderii
2.2.4. Modele matriceale de analiză strategică Analiza SWOT
2.3. Elaborarea strategiei
2.3.1. Definirea viziunii (intenţiei) strategice
2.3.2. Stabilirea obiectivelor strategice
2.3.3. Determinarea modalităţilor strategice de acţiune pentru atingerea obiectivelor
A. Identificarea opţiunilor strategice
B. Criterii de evaluare a opţiunilor strategice în vederea selectării modalităţii strategice de acţiune

2.3.4. Stabilirea resurselor strategice
2.3.5. Stabilirea termenelor strategice
2.4. Implementarea strategiei

Capitolul III. Strategii de reorganizare
3.1. Cauzele dificultăţilor întreprinderilor
3.1.1. Cauze externe ale dificultăţilor întreprinderilor
3.1.2. Cauze interne ale dificultăţilor întreprinderilor
3.1.3. Mecanisme de detectare şi prevenire a dificultăţilor
3.2. Opţiuni strategice de reorganizare
3.2.1. Reducerea costurilor
3.2.2. Reducerea personalului. Reglementarea legală privind concedierile colective
3.2.3. Reducerea activelor
3.2.4. Generarea de venituri
3.2.5. Privatizarea. Reglementarea legală privind privatizarea
3.2.6. Refocalizarea asupra unei nişe
3.2.7. Recentrarea asupra produselor de bază
3.2.8. Achiziţii şi fuziuni
3.2.9. Alianţele strategice
A. Asociaţiunea în participaţiune
B. Grupul de interes economic
3.2.10. Strategiile de reorganizare a întreprinderilor şi concurenţa
3.2.10.1. Ajutoarele de stat
3.2.10.2. Comportamentul anticoncurenţial al întreprinderilor
A. Acordurile sau înţelegerile între întreprinderi
B. Abuzul de poziţie dominantă
C. Concentrarea economică

Capitolul IV. Reorganizarea judiciară
4.1. Consideraţii generale privind procedura insolvenţei
4.1.1. Domeniul de aplicare a legii
4.1.2. Scopul procedurii insolvenţei
4.1.3. Procedura generală şi procedura simplificată
4.1.4. Participanţii la procedura insolvenţei
4.1.4.1. Instanţele judecătoreşti
4.1.4.2. Judecătorul-sindic
4.1.4.3. Administratorul judiciar
4.1.4.4. Lichidatorul
4.1.4.5. Participarea creditorilor în cadrul procedurii
4.1.4.6. Administratorul special
4.2. Condiţiile deschiderii, consecinţele şi etapele procedurii generale
4.2.1. Condiţiile deschiderii procedurii generale
4.2.1.1. Categoriile de debitori cărora li se aplică procedura generală
4.2.1.2. Insolvenţa debitorului
4.2.1.3. Condiţii referitoare la creanţe
4.2.2. Deschiderea procedurii generale
4.2.2.1. Cererea debitorului
4.2.2.2. Cererea creditorilor
4.2.3. Consecinţele deschiderii procedurii
4.2.3.1. Suspendarea acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale
4.2.3.2. Suspendarea cursului prescripţiei acţiunilor prevăzute la art. 36 din lege
4.2.3.3. Suspendarea curgerii dobânzilor, a majorărilor sau a penalităţilor de orice fel şi interdicţia adăugării cheltuielilor
4.2.3.4. Indisponibilizarea unor acţiuni sau părţi sociale
4.2.3.5. Obligaţia debitorului de a furniza informaţii
4.2.3.6. Nulitatea actelor debitorului ulterioare deschiderii procedurii
4.2.3.7. Dezînvestirea debitorului
4.2.4. Etapele procedurii generale
4.2.4.1. Perioada de observaţie
4.2.4.2. Reorganizarea judiciară
A. Natura juridică a planului de reorganizare
B. Persoanele îndreptăţite să propună un plan de reorganizare
C. Conţinutul planului de reorganizare
D. Comunicarea, admiterea şi publicitatea planului de reorganizare
E. Votarea şi confirmarea planului
F. Executarea planului – reorganizarea judiciară
4.2.5. Insolvenţa în Uniunea Europeană
4.2.5.1. Domeniul de aplicare a regulamentului comunitar
4.2.5.2. Reguli de competenţă
4.2.5.3. Conflicte de competenţă
4.2.6. Repere de drept comparat

Bibliografie