Protecţia şi garantarea investiţiilor străine în dreptul comerţului internaţional

Lusine NAVASARDYAN, Wolters Kluwer, 2010

Protecţia şi garantarea investiţiilor străine în dreptul comerţului internaţional
Cod Produs: T.C.MO.009.10
ISBN / ISSN: 973-1911-85-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 344
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 51,05 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Criza financiară mondială cu care se confruntă majoritatea statelor lumii readuce în actualitate problematica investiţiilor străine la care aspiră fiecare economie naţională.

Cartea de faţă încearcă să supună atenţiei cititorului regimul juridic al investiţiilor străine din perspectiva dreptului comparat, dar şi preocupările existente pe plan mondial pentru protejarea investiţiei străine în contextul promovării ei, dar şi pentru un mecanism de garantare a acesteia.

Lucrarea are numeroase merite printre care poate cel mai relevant este acela al departajării juridice între mecanismele de protecţie, garantare şi asigurare a investiţiilor străine în lumea contemporană.
ABREVIERI

PARTEA I. NOŢIUNEA, ROLUL, SEMNIFICAŢIA INVESTIŢIILOR ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE ŞI PROTECŢIA LOR JURIDICĂ
CAPITOLUL 1. Importanţa şi rolul investiţiilor străine în procesul de dezvoltare
Secţiunea I. Importanţa şi rolul investiţiilor străine pentru ţara gazdă
Secţiunea a II-a. Efectele economice, comerciale şi sociale ale investiţiilor
Secţiunea a III-a. Avantajele şi riscurile investiţiilor străine pentru ţările dezvoltate
Secţiunea a IV-a. Inconvenientele investiţiilor străine pentru ţara gazdă

CAPITOLUL 2. Evoluţia istorică a raporturilor investiţionale străine
Secţiunea I. Considerente generale
Secţiunea a II-a. Stabilirea principiilor generale ale dreptului internaţional privind regimul investiţiilor străine
Secţiunea a III-a. Contestarea principiilor generale de drept internaţional privind regimul investiţiilor străine
Secţiunea a IV-a. Dezvoltarea şi consolidarea principiilor generale ale dreptului international privind regimul investiţiilor străine

CAPITOLUL 3. Noţiunea şi formele investiţiilor străine
Secţiunea I. Conceptul de investiţii străine conturat în doctrina românească şi străină
Protecţia şi garantarea investiţiilor străine în dreptul comerţului internaţional
Secţiunea a II-a. Conceptul de investiţii străine prevăzut de legislaţiile naţionale
Secţiunea a III-a. Conceptul de investiţii străine reflectat în documente internaţionale
Secţiunea a IV-a. Formele şi clasificarea investiţiilor străine

CAPITOLUL 4. Instrumente internaţionale de reglementare şi protecţie a investiţiilor străine
Secţiunea I. Considerente generale
Secţiunea a II-a. Cadrul internaţional de promovare a protecţiei investiţiilor străine
2.1. Codul de liberalizare a circulaţiei capitalului şi Codul de liberalizare a operaţiunilor curente invizibile, elaborate de Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (O.C.D.E.)
2.2. Liniile directoare stabilite de Banca Mondială privind tratamentul investiţiilor străine directe
2.3. Tratatul privind Carta energiei
2.4. Măsurile investiţionale referitoare la comerţ elaborate de Organizaţia mondială a comerţului
2.5. Acordul multilateral privind investiţiile
Secţiunea a III-a. Cooperarea regională şi protecţia investiţiilor străine
3.1. Continentul european
3.2. Ţările arabe şi islamice
3.3. Asia
3.4. Africa
3.5. Continentele americane
Secţiunea a IV-a. Cadrul legal al investiţiilor străine statuat prin acorduri bilaterale
4.1. Apariţia şi dezvoltarea reglementării raporturilor internaţionale investiţionale pe plan bilateral
4.2. Acordurile bilaterale de promovare şi protecţie a investiţiilor străine: principii ale reglementării
4.3. Acordurile bilaterale privind evitarea dublei impuneri

PARTEA II. GARANTAREA INVESTIŢIILOR INTERNAŢIONALE: NOŢIUNE, STRUCTURI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
CAPITOLUL 1. Instituţia garantării investiţiilor internaţionale
Secţiunea I. Consideraţii generale, precizări terminologice
Secţiunea a II-a. Conceptul de garantare a investiţiilor străine în literatura de specialitate
Secţiunea a III-a. Noţiunea de „garantare a investiţiilor” folosită în documentele internaţionale
Secţiunea a IV-a. Deosebiri conceptuale între „garantarea” şi „protecţia” investiţiilor străine
Secţiunea a V-a. Deosebirile dintre „garantarea” şi „asigurarea” investiţiilor străine

CAPITOLUL 2. Riscurile privind investiţiile străine - concept şi clasificare
Secţiunea I. Delimitarea riscurilor politice de alte riscuri
Secţiunea a II-a. Conţinutul conceptului de risc politic
Secţiunea a III-a. Formele riscurilor politice
3.1. Exproprierea, naţionalizarea, confiscarea sau alte măsuri similare
3.2. Riscurile de transfer şi de neconvertibilitate
3.3. Războiul, inclusiv războiul civil
3.4. Alte riscuri politice

CAPITOLUL 3. Mecanismele interne de garantare a investiţiilor străine
Secţiunea I. Considerente generale privind mecanismele de garantare a investiţiilor străine
Secţiunea a II-a. Agenţiile naţionale de garantare a investiţiilor străine în unele state, dezvoltarea istorică şi cadrul legal
2.1. Mecanismele de garantare a investiţiilor în SUA
2.2. Mecanismele de garantare a investiţiilor străine reglementate de legislaţia franceză
2.3. Mecanismul naţional de garantare a investiţiilor în România
Secţiunea a III-a. Noţiuni generale privind aspectele operaţionale ale organelor naţionale de garantare a investiţiilor
3.1. Statutul juridic al organismelor naţionale de garantare a investiţiilor străine
3.2. Investitori eligibili
3.3. Investiţii eligibile
3.4. Riscurile eligibile
3.5. Contractul de garantare
3.6. Aspecte operaţionale ale garantării
3.7. Indemnizaţia acordată

CAPITOLUL 4. Mecanisme internaţionale de garantare a investiţiilor străine
Secţiunea I. Repere istorice
Secţiunea a II-a. Corporaţia inter-arabă de garantare a investiţiilor străine (I.A.I.G.C.)
2.1. Elemente fundamentale ale I.A.I.G.C.: scopul, statutul juridic, calitatea de membru şi capitalul său social
2.2. Organizarea internă a Corporaţiei inter-arabă de garantare a investiţiilor străine
2.3. Aspecte operaţionale ale desfăşurării activităţii I.A.I.G.C.
Secţiunea a III-a. Agenţia multilaterală de garantare a investiţiilor (M.I.G.A.)
3.1. Obiectivul, funcţiile şi personalitatea juridică a M.I.G.A.
3.2. Calitatea de membru al M.I.G.A.
3.3. Organizarea şi conducerea Agenţiei
3.4. Capitalul Agenţiei şi alte resurse ale acesteia
3.5. Limitele angajamentelor asumate de M.I.G.A.
3.6. Investiţii eligibile
3.7. Riscurile acoperite
3.8. Investitorii eligibili
3.9. Contractul de garantare
3.10. Indemnizaţie, subrogare şi recuperarea plăţilor efectuate

BIBLIOGRAFIE