Legislaţia asigurărilor şi societăţilor de asigurare

Manuela TĂBĂRAȘ, Wolters Kluwer, 2007

Legislaţia asigurărilor şi societăţilor de asigurare
Cod Produs: T.C.LC.002.07
ISBN / ISSN: 973883396-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 792
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 11,55 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Dreptul asigurărilor, ramură de drept izvorâtă din dezvoltarea practicii, este recunoscut în prezent ca domeniu juridic specific în sistemele de drept europene şi internaţionale.

În acest context, colecţia completă a legislaţiei române cu privire la asigurări şi la societăţile de asigurare, reunită în cadrul unei lucrări unice, se doreşte a fi iniţiatorul acestui domeniu special ca ramură unitară de drept în România.
Lucrarea de faţă se adresează atât societăţilor de profil – asigurători, intermediari în asigurare etc. – cât şi asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi, şi, nu în ultimul rând, practicienilor jurişti.
I. ACTE NORMATIVE FUNDAMENTALE
Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
Codul comercial al României din 16 aprilie 1887 - extras -

II. ACTE NORMATIVE SPECIFICE
Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - extras -
O.U.G. nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
O.U.G. nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - extras -
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - extras -
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti - extras -

III. ORDINE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
Ordin nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări
Ordin nr. 8/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare
Ordin nr. 6/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor
Ordin nr. 5/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă
Ordin nr. 4/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă
Ordin nr. 3/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele aparţinând Spaţiului Economic European
Ordin nr. 2/2007 pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exerciţiului financiar 2006 la societăţile din domeniul asigurărilor
Ordin nr. 1/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate
Ordin nr. 3.101/2007 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate
Ordin nr. 113.594/2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare
Ordin nr. 113.141/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor
Ordin nr. 113.140/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare
Ordin nr. 113.139/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare
Ordin nr. 113.137/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă
Ordin nr. 113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar
Ordin nr. 113.134/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România
Ordin nr. 113.133/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule
Ordin nr. 113.132/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2007
Ordin nr. 113.131/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute
Ordin nr. 113.130/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate
Ordin nr. 113.128/2006 privind preluarea Fondului de protecţie a victimelor străzii
Ordin nr. 113.127/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii
Ordin nr. 113.126/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2006
Ordin nr. 113.125/2006 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudenţiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)
Ordin nr. 113.124/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calităţii sau renunţarea la calitatea de acţionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române
Ordin nr. 113.119/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile minime care trebuie publicate anual de către asigurători
Ordin nr. 113.118/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii
Ordin nr. 113.117/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern şi management al riscului la asigurători
Ordin nr. 113.116/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul actuarilor Ordin nr. 113.115/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial Ordin nr. 113.114/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind practicarea de către asigurători a clasei de asigurări de protecţie juridică
Ordin nr. 113.113/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind coasigurarea comunitară
Ordin nr. 113.112/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii/divizării brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
Ordin nr. 113.111/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum şi a autorizării asigurătorilor rezultaţi astfel
Ordin nr. 113.109/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurările de credite
Ordin nr. 113.108/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători
Ordin nr. 113.107/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări generale
Ordin nr. 113.106/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări de viaţă
Ordin nr. 113.105/2006 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditează situaţiile financiare ale asigurătorilor
Ordin nr. 113.104/2006 pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îşi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat
Decizie nr. 4.527/2005 privind actualizarea taxei de autorizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare
Ordin nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor
Ordin nr. 7/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor - extras -
Ordin nr. 3.128/2005 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor
Ordin nr. 3.123/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2005
Ordin nr. 3.122/2005 pentru aprobarea Normelor privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special
Ordin nr. 3.115/2005 pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare
Ordin nr. 3.114/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calculul solvabilităţii ajustate a societăţilor de asigurare
Ordin nr. 3.113/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare
Ordin nr. 3.112/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă
Ordin nr. 3.111/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă
Ordin nr. 3.106/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice
Ordin nr. 3.103/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar 2004 la societăţile din domeniul asigurărilor
Ordin nr. 3.111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor
Ordin nr. 3.110/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
Ordin nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor
Ordin nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării
Ordin nr. 3.104/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor prudenţiale privind managementul asigurătorului
Ordin nr. 3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor asigurare, aferente exerciţiului financiar 2003
Ordin nr. 3.112/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la acţiuni iniţiate de alte persoane juridice
Ordin nr. 3.109/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale
Ordin nr. 3.103/2003 pentru punerea în aplicare a Normei privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători
Ordin nr. 3.101/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare
Ordin nr. 6/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor
Ordin nr. 4/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor prudenţiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
Ordin nr. 15/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidenţialităţii informaţiilor
Ordin nr. 2/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 2/2001 privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor şi criteriile pentru aprobarea acţionarilor semnificativi şi a persoanelor semnificative ale asigurătorilor
Ordin nr. 1/2001 pentru aprobarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare