Acreditivul documentar - modalitate de plată bancară internaţională

Mădălina FAGHI, Wolters Kluwer, 2007

Acreditivul documentar - modalitate de plată bancară internaţională
Cod Produs: T.C.MO.002.07
ISBN / ISSN: 973883393-0
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 288
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 48,16 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
În condițiile actuale ale comerțului internațional, ale globalizării economiei, ale multiplicării operațiunilor de comerț exterior, problematica modalităților bancare de plată transfrontalieră este nu numai extrem de util a fi cercetată, ci și mereu actuală.

În esență, lucrarea de față se remarcă prin calități multiple. Caracterul inedit al studiului se coroborează cu calitățile demersului științific, precum îmbinarea fericită a argumentului teoretic cu suportul oferit de practica judiciară - mai ales străină - elementele de certă originalitate, concluziile pertinente avansate, stilul curat și alert, bogata documentare.

Autoarea a reușit să realizeze o cercetare de un înalt nivel științific, prezentând un vădit interes teoretic și practic, definindu-se ca un instrument de lucru extrem de util studentului, practicianului și cercetătorului. Este o invitație la studierea monografiei de față.
Prefaţă
Consideraţii introductive

Capitolul I. Creditul documentar. Caracterizare generală
Secţiunea I. Varietăţi ale creditului documentar
Secţiunea II. Etape de evoluţie
Secţiunea III. Reglementare (reglementări uniforme şi valoarea lor)

Capitolul II. Acreditivul documentar
Secţiunea I. Precizări terminologice. Noţiune
Secţiunea II. Părţile implicate
2.1. Ordonatorul
2.2. Emitentul
2.3. Beneficiarul
2.4. Banca confirmatoare
2.5.Banca notificatoare
2.6. Banca desemnată
2.7. Banca prezentatoare
2.8. Banca rambursatoare
Secţiunea III. Clauzele acreditivului documentar
3.1. Părţile acreditivului documentar
3.2. Natura angajamentului bancar
3.3. Documentele
3.4. Clauze specifice acreditivului documentar
3.4.1. Valoarea acreditivului documentar
3.4.2. Domicilierea acreditivului documentar
3.4.3. Valabilitatea acreditivului documentar
3.4.4. Modul de utilizare a acreditivului documentar
3.4.5. Costul plăţii prin acreditiv documentar
3.5. Elemente ale contractului comercial avute în vedere în acreditiv
3.5.1. Natura, cantitatea şi starea mărfurilor
3.5.2. Condiţii de livrare şi alte precizări privind transportul
3.6. Clauze neprevăzute expres de Reguli
Secţiunea IV. Documentele folosite
4.1. Factura comercială
4.2. Documentele de transport
4.2.1. Conosamentul
4.2.1.1. Conosamentul maritim/oceanic (art.23)
4.2.1.2. Documentul de transport maritim nenegociabil (art.24)
4.2.1.3. Conosamentul charter-party (art.25)
4.2.2. Documentul de transport multimodal (art.26)
4.2.3. Documentul de transport aerian (art.27)
4.2.4. Documentul de transport rutier, feroviar sau pe ape fluviale interne (art.28)
4.2.5. Recipise poştale şi de curier (art.29)
4.2.6. Documente de transport emise de agenţiile de expediţie (art. 30)
4.3. Documentele de asigurare
4.4. Alte documente
Secţiunea V. Categorii de acreditive documentare
5.1. Acreditivul revocabil
5.2. Acreditivul irevocabil
5.3. Acreditivul confirmat
5.4. Acreditivul neconfirmat
5.5. Acreditivele transferabil
5.6. Acreditivele back-to-back
5.7. Acreditivul revolving
5.8. Acreditivul cu clauză roşie
5.9. Acreditive reciproce
5.10. Acreditivul stand by

Capitolul III. Acreditivul documentar. Analiza juridică
Secţiunea I. Caracteristicile acreditivului documentar
1.1. Autonomia acreditivului documentar
1.2. Caracterul documentar sau formalismul
1.3. Fermitatea angajamentului bancar
1.4. Adaptabilitatea acreditivului documentar
Secţiunea II. Raporturi juridice
2.1. Raporturile juridice importator-exportator
2.2. Deschiderea acreditivului şi eventualele modificări
2.2.1. Raporturile ordonator – bancă emitentă
2.2.1.1. Obligaţiile ordonatorului
2.2.1.2. Obligaţiile băncii emitente
2.2.2. Raporturile juridice bancă emitentă – beneficiar
2.2.2.1. Beneficiarul unui acreditiv revocabil
2.2.2.2. Beneficiarul unui acreditiv irevocabil
2.3. Raporturile juridice dintre banca emitentă şi banca intermediară
2.3.1. Banca emitentă-banca notificatoare
2.3.2. Banca emitentă-banca desemnată
2.3.3. Banca emitentă-banca confirmatoare
2.3.4. Modificarea acreditivului
2.4. Realizarea propriu-zisă a acreditivului
2.4.1. Raporturile juridice dintre beneficiar şi banca realizatoare
2.4.2. Raporturile juridice dintre banca realizatoare şi banca emitentă
2.4.3. Raporturile juridice dintre banca emitentă şi ordonator
Secţiunea III. Frauda
Secţiunea IV. Dreptul aplicabil
Secţiunea V. Natura juridică
5.1. Teoria mandatului
5.2. Teoria fidejusiunii (cauţiunii)
5.3. Teoria cesiunii de creanţă
5.4. Teoria acceptării anticipate a unei cambii
5.5. Teoria stipulaţiei pentru altul
5.6. Teoria delegaţiei
5.7. Alte teorii avansate

Capitolul IV. Acreditivul stand by
Secţiunea I. Noţiune
Secţiunea II. Natura juridică
Secţiunea III. Istoricul acreditivului stand by
Secţiunea IV. Reglementări
Secţiunea V. Elementele unui acreditiv stand by. Comparaţie cu acreditivul comercial
Secţiunea VI. International Standby Practice (ISP 98)

Capitolul V. Scrisoarea comercială de credit
Secţiunea I. Noţiune
Secţiunea II. Particularităţi. Comparaţie cu acreditivul comercial
Secţiunea III. Scrisoarea de credit necomercială

Capitolul VI. Comparaţie între acreditivul documentar şi celelalte modalităţi de plată documentară
Secţiunea I. Incaso-ul documentar. Noţiune şi reglementare
Secţiunea II. Aspecte generale privind principiile de funcţionare
2.1. Mecanismul derulării
2.2. Caracteristici
2.3. Părţile
2.4. Modul de încasare
2.5. Avantaje
2.6. Dezavantaje
Secţiunea III. Comparaţie cu acreditivul documentar. Deosebiri
3.1. Deosebiri
3.2. Asemănări

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE