Transmisiunea Moştenirii

Florin VĂDEANU, Wolters Kluwer, 2010

Transmisiunea Moştenirii
Cod Produs: T.C.MO.019.10
ISBN / ISSN: 606-8201-37-6
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 336
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 50,10 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Volumul este dedicat transmisiunii moştenirii ‒ instituţie fundamentală a dreptului civil, centrată în jurul dreptului de opţiune succesorală.

Lucrarea a apărut în contextul promulgării noului Cod civil prin Legea nr. 287/2009 şi a iminentei sale intrări în vigoare şi se concentrează pe impactul legislaţiei comunitare şi de drepturile omului asupra dreptului intern, mai cu seamă pe caracterul obligatoriu al hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra jurisprudenţei naţionale.

O contribuţie la naşterea acestei cărţi au mai avut-o însă şi dorinţa de a reînvia valorile tradiţionale juridice româneşti din perioada premergătoare Marii Uniri de la 1918, azi în bună parte uitate, dar şi nevoia de a analiza instituţii ale opţiunii succesorale din alte sisteme de drept european succesoral, precum acceptarea până la concurenţa activului net din dreptul francez, certificatul de moştenitor european.

Noutatea monografiei o constituie analiza și explicarea unor probleme controversate ale opţiunii succesorale sau ale petiţiei de ereditate etc., dar și expunerea jurisprudenţei recente în materie. Totodată, în lucrare sunt exprimate importante propuneri de lege ferenda.

De asemenea, monografia are pagini consistente dedicate legislaţiei spaţiului francofon, cu atâta înrâurire asupra doctrinei şi jurisprudenţei româneşti.
ABREVIERI

TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND OPŢIUNEA SUCCESORALĂ
CAPITOLUL I. Noţiunea de opţiune succesorală
Secţiunea I. Dreptul de moştenire
Secţiunea a II-a. Dreptul de opţiune succesorală – pilon fundamental al transmisiunii succesorale
Subsecţiunea I. Sediul materiei
Subsecţiunea a II-a. Istoric
Subsecţiunea a III-a. Definiţie
Subsecţiunea a IV-a. Formele opţiunii succesorale

CAPITOLUL II. Subiectele dreptului de opţiune succesorală
Secţiunea I. Aspecte prealabile
Secţiunea a II-a. Moştenitorii legali
Secţiunea a III-a. Legatarii
Secţiunea a IV-a. Creditorii. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană

CAPITOLUL III. Actul de opţiune succesorală
Secţiunea I. Definiţie
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală
Secţiunea a III-a. Condiţii de validitate

CAPITOLUL IV. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală
Secţiunea I. Termenele de opţiune succesorală
Secţiunea a II-a. Începutul termenului de opţiune succesorală
Secţiunea a III-a. Suspendarea termenului
Secţiunea a IV-a. Întreruperea termenului
Secţiunea a V-a. Repunerea în termen
Secţiunea a VI-a. Efectele prescripţiei dreptului de opţiune succesorală

TITLUL II. ACCEPTAREA MOŞTENIRII
CAPITOLUL I. Acceptarea moştenirii
Secţiunea I. Preliminarii
Secţiunea a II-a. Acceptarea pură şi simplă a moştenirii
Subsecţiunea I. Acceptarea pură şi simplă voluntară
Secţiunea a III-a. Acceptarea pură şi simplă forţată
Subsecţiunea I. Noţiune
Subsecţiunea a II-a. Condiţiile cerute de lege pentru acceptarea forţată a moştenirii
Subsecţiunea a III-a. Efectele încălcării art. 703 şi art. 712 C. civ.

CAPITOLUL II. Acceptarea sub beneficiu de inventar
Secţiunea I. Noţiune
Secţiunea a II-a. Caracterul facultativ
Secţiunea a III-a. Subiecţii acceptării sub beneficiu de inventar
Secţiunea a IV-a. Condiţii de formă prevăzute de lege pentru acceptarea sub beneficiu de inventar
Secţiunea a V-a. Efectele acceptării sub beneficiu de inventar
Secţiunea a VI-a. Încetarea beneficiului de inventar
Secţiunea a VII-a. Studiu de caz: acceptarea până la concurenţa activului net

CAPITOLUL III. Renunţarea la succesiune
Secţiunea I. Definiţie
Secţiunea a II-a. Condiţiile renunţării la succesiune
Secţiunea a III-a. Efecte
Secţiunea a IV-a. Retractarea renunţării

TITLUL III. TRANSMISIUNEA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI MOŞTENIRII
CAPITOLUL I. Locul instituţiei în cadrul opţiunii succesorale

CAPITOLUL II. Obiectul transmisiunii moştenirii
Secţiunea I. Despre patrimoniul succesoral
Secţiunea a II-a. Activul succesoral: alcătuire
Subsecţiunea I. Drepturi patrimoniale
Subsecţiunea a II-a. Drepturi personale nepatrimoniale
Secţiunea a III-a. Pasivul succesoral: alcătuire
Subsecţiunea I. Sediul materiei
Subsecţiunea a II-a. Datoriile succesiunii
Subsecţiunea a III-a. Sarcinile succesiunii
Secţiunea a IV-a. Transmisiunea activului succesoral
Subsecţiunea I. Preliminarii
Subsecţiunea a II-a. Transmisiunea universală
Subsecţiunea a III-a. Transmisiunea cu titlu universal
Subsecţiunea a IV-a. Transmisiunea cu titlu particular
Subsecţiunea a V-a. Diviziunea de drept a activului succesoral
Secţiunea a V-a. Transmisiunea pasivului succesoral
Subsecţiunea I. Sediul materiei
Subsecţiunea a II-a. Diviziunea de drept a pasivului succesoral
Secţiunea a VI-a. Separaţia de patrimonii
Subsecţiunea I. Noţiune, sediul materiei
Subsecţiunea a II-a. Condiţii
Subsecţiunea a III-a. Efectele separaţiei de patrimonii

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA POSESIUNII MOŞTENIRII
CAPITOLUL I. Introducere

CAPITOLUL II. Dobândirea de drept a posesiunii moştenirii de către moştenitorii legali sezinari
Secţiunea I. Sezina. Noţiune, istoric, efecte
Subsecţiunea I. Noţiune
Subsecţiunea a II-a. Istoric
Subsecţiunea a III-a. Efecte
Secţiunea a II-a. Moştenitorii sezinari
Secţiunea a III-a. Sezina executorilor testamentari
Secţiunea a IV-a. Drept comparat. Mandatul convenţional cu efect postum
Secţiunea a V-a. Dobândirea posesiunii moştenirii de către moştenitorii legali nesezinari
Secţiunea a VI-a. Predarea legatelor
Subsecţiunea I. Predarea legatelor universale
Subsecţiunea a II-a. Predarea legatelor cu titlu universal
Subsecţiunea a III-a. Predarea legatelor cu titlu particular

TITLUL V. ACŢIUNILE SUCCESORALE

TITLUL VI. PETIŢIA DE EREDITATE
Secţiunea I. Definiţie
Secţiunea a II-a. Petiţia de ereditate în dreptul privat roman
Secţiunea a III-a. Elementele petiţiei de ereditate
Secţiunea a IV-a. Caracterele acţiunii
Secţiunea a V-a. Comparaţia cu alte acţiuni civile
Secţiunea a VI-a. Efectele petiţiei de ereditate

TITLUL VII. DOVADA CALITĂŢII DE MOŞTENITOR
Secţiunea I. Certificatul de moştenitor
Subsecţiunea I. Aspecte prealabile
Subsecţiunea a II-a. Conţinut. Forţă probantă
Secţiunea a II-a. Certificatul de moştenitor european
Subsecţiunea I. Introducere
Subsecţiunea a II-a. Actul autentic european
Subsecţiunea a III-a. Instituţiacertificatului de moştenitor european din perspectiva Propunerii
Secţiunea a III-a. Certificatul de calitate de moştenitor
Secţiunea a IV-a. Certificatul de legatar
Secţiunea a V-a. Certificatul de moştenitor suplimentar
Secţiunea a VI-a. Certificatul de vacanţă succesorală
Secţiunea a VII-a. Testamentul
Secţiunea a VIII-a. Actele de stare civilă

BIBLIOGRAFIE