Îmbogăţirea fără justă cauză. Studiu comparativ în dreptul german şi român

Ciprian PĂUN, Wolters Kluwer, 2009

Îmbogăţirea fără justă cauză. Studiu comparativ în dreptul german şi român
Cod Produs: T.C.MO.004.09
ISBN / ISSN: 973191133-2
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 328
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,98 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
“Îmbogățirea fără justă cauză. Studiu comparativ în dreptul român și german” este o lucrare monografică de drept comparat, în care autorul analizează instituția juridică a îmbogățirii fără justă cauză în sistemul de drept român și francez, pe de-o parte, și în sistemul de drept german, pe de cealaltă.

Demersul domnului Păun Ciprian se înscrie în eforturile care se fac în prezent pentru reînnoirea școlii juridice românești de drept comparat. Studiile de drept comparat sunt tot mai necesare în condițiile în care România face parte din Uniunea Europeană, precum și în contextul accelerării procesului de globalizare și al noilor realități sociale existente.

Autorul este cadru didactic universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, absolvent al unui master în drept german la Westfälische Wilhelms-Universität din Münster, Germania, și beneficiar al mai multor stagii de cercetare la Viena, München și Heidelberg.
Abrevieri
Cuvânt înainte

CAPITOLUL 1. Consideraţii preliminare. Aspecte metodologice
1.1. Introducere
1.2. Stadiul cercetării îmbogăţirii fără justă cauză
1.3. Metodologia analizei comparative
1.4. Concluzii

CAPITOLUL 2. Îmbogăţirea fără justă cauză. Evoluţia istorică. Definirea conceptului
2.1. Evoluţia istorică a „îmbogăţirii fără justă cauză” de la antichitatea greco-romană şi până în epoca modernă
2.1.1. Condictiones-urile
2.1.2. Actio de in rem verso în formularea romană
2.1.3. Aspecte etice şi juridice privind echitatea şi îmbogăţirea fără justă cauză in evul mediu
2.2. Definirea îmbogăţirii fără justă cauză în dreptul modern comparat
2.2.1. Dreptul german
2.2.2. Dreptul francez
2.2.3. Dreptul român
2.2.4. Alte sisteme europene de drept

CAPITOLUL 3. Fundamentele şi natura juridică a îmbogăţirii fără justă cauză
3.1. Introducere
3.2. Teorii privind natura juridică şi fundamentele îmbogăţirii fără justă cauză în dreptul german
3.2.1. Teoria „normei generale” a lui Savigny
3.2.2. Susţinători ai teoriei lui Carl von Savigny
3.2.3. Critica teoriei „normei generale”
3.2.4. Redactarea paragrafelor în Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
3.3. Teorii privind natura juridică şi fundamentele îmbogăţirii fără justă cauză în dreptul olandez
3.4. Teorii privind natura juridică şi fundamentele îmbogăţirii fără justă cauză în sistemele juridice ale statelor francofone
3.4.1. Îmbogăţirea fără justă cauză, „prizonier” al gestiunii de afaceri anormale sau imperfecte
3.4.1.1. Teoria lui Demolombe
3.4.1.2. Teoria lui Laurent
3.4.1.3. Consacrarea de către instanţe a teoriei gestiunii de afaceri imperfecte
3.4.1.4. O cotitură în definirea naturii juridice şi a fundamentului îmbogăţirii fără justă cauză
3.4.1.5. Evoluţia jurisprudenţei după 1892
3.4.1.6. Critica teoriei gestiunii de afaceri imperfecte
3.4.2. Răspunderea civilă delictuală ca fundament al îmbogăţirii fără cauză
3.4.2.1. Teoria faptului ilicit susţinută de M. Planiol
3.4.2.2. Susţinătorii teoriei lui Planiol
3.4.2.3. Critica teoriei „faptului ilicit”
3.4.3. Teoria „profitului creat”
3.4.4. Teoria transferului patrimonial
3.4.4.1. Prezentarea teoriei
3.4.4.2. Confuzia între fundament şi condiţiile îmbogăţirii fără cauză
3.5. Teoriile echităţii
3.5.1. Definirea echităţii
3.5.2. Justiţia comutativă
3.6. Natura juridică a îmbogăţirii fără justă cauză. Concluzii

CAPITOLUL 4. Actio de in rem verso. Consideraţii generale
4.1. Evoluţia istorică şi definiţia actio de in rem verso
4.2. Condiţiile pentru introducerea acţiunii în restituire, actio de in rem verso. Aspecte generale
4.3. Natura acţiunii în îmbogăţirea fără cauză
4.3.1. Caracterul personal al acţiunii în îmbogăţirea fără cauză
4.3.2. Acţiunea în îmbogăţirea fără cauză, o acţiune în restituire
4.3.2.1. Caracterul indemnitar al acţiunii în îmbogăţirea injustă şi caracterul indemnitar al acţiunii.
4.3.2.2. Funcţia principală a acţiunii în îmbogăţirea fără justă cauză − reluarea avantajului obţinut cu mijloace necuvenite
4.4. Actio de in rem verso în dreptul german

CAPITOLUL 5. Actio de in rem verso în dreptul român şi francez
5.1. Condiţiile economice ale actio de in rem verso în dreptul român
5.1.1. Îmbogăţirea
5.1.1.1. Îmbogăţire pecuniară şi nepecuniară în dreptul românesc
5.1.1.2. Îmbogăţirea directă şi îmbogăţirea indirectă
5.1.1.3. Cuantumul îmbogăţirii
5.1.2. Să existe o Însărăcire a reclamantului, prin micşorarea patrimoniului acestuia
5.1.3. „Culpa însărăcitului sau a îmbogăţitului?”
5.1.4. O corelaţie necesară între îmbogăţire şi sărăcire?
5.1.5. Concluzii
5.2. Particularităţile economice ale actio de in rem verso în dreptul francez
5.2.1. Consideraţii generale
5.2.2. Îmbogăţirea
5.2.2.1. Îmbogăţirea pecuniară
5.2.2.2. Îmbogăţirea non-pecuniară
5.2.2.3. Definiţia îmbogăţirii
5.2.2.4. Economia de cheltuieli-specie a îmbogăţirii indirecte
5.2.2.5. Despre valabilitatea criteriului „caracterul cert şi actual al îmbogăţirii”
5.2.3. Însărăcirea reclamantului. Elemente specifice dreptului francez
5.2.3.1. Definire şi consideraţii generale
5.2.3.2. Însărăcirea printr-o plată
5.2.3.3. însărăcirea prin realizarea de cheltuieli utile
5.2.3.4. Teoria inutilităţii analizei însărăcirii
5.2.4. Avantajul primit de către îmbogăţit nu poate fi supus analizei îmbogăţirii fără justă cauză decât dacă el are ca origine însărăcirea reclamantului
5.3. Condiţiile juridice ale actio de in rem verso în dreptul românesc
5.3.1. Consideraţii generale
5.3.2. Îmbogăţirea şi însărăcirea corespunzătoare să fie lipsite de o cauză justă
5.3.3. Îmbogăţitul să fie de bună-credinţă
5.3.4. Însărăcitul să nu aibă la dispoziţie o altă acţiune în justiţie pentru realizarea dreptului său de creanţă împotriva pârâtului
5.4. Particularităţi ale condiţiilor juridice ale actio de in rem verso în dreptul francez
5.4.1. Definirea justei cauze
5.4.2. Condiţia subsidiarităţii
5.5. Concluzii asupra condiţiilor juridice ale actio de in rem verso
5.6. Efectele actio de in rem verso
5.6.1. Consideraţii generale
5.6.2. Momentul aprecierii îmbogăţirii
5.6.3. Restituirea „accesoriilor” câştigului
5.6.4. Cheltuielile legate de conservarea bunului iniţial
5.6.5. Compensaţiile obţinute în urma deteriorării bunului
5.6.6. Dispariţia îmbogăţirii
5.6.7. Primele de asigurare şi impozitele
5.6.8. Evaluarea efectelor actio de in rem verso în dreptul român
5.7. Prescripţia acţiunii
5.8. Concluzii

CAPITOLUL 6. Actio de in rem verso în dreptul german
6.1. Teoria generală a actio de in rem verso în dreptul german
6.1.1. Consideraţii generale
6.1.2. Rolul Actio de in rem verso
6.2. Îmbogăţirea
6.2.1. Consideraţii generale
6.2.2. Tipologia îmbogăţirii evaluată după criteriul material
6.2.3. De la îmbogăţirea directă la îmbogăţirea prin prestaţie (Leistungskondiktion)
6.2.3.1. Îmbogăţirea directă în perioada clasică
6.2.3.2. Critica îmbogăţirii ca parte a transferului patrimonial
6.2.3.3. Teoria îmbogăţirii prin prestaţie
6.2.3.4. Diferenţierea între acţiunea în restituire bazată pe prestaţie şi cea bazată pe intervenţie
6.2.3.5. Îmbogăţirile fără prestaţie sau prin intervenţie
6.2.3.6. Îmbogăţirea în relaţiile de tip triunghi
6.3. Însărăcirea (Verarmung, Vermögensverminderung)
6.3.1. Însărăcirea trebuie să fie o diminuare a patrimoniului indiferent de modul în care a survenit
6.3.2. Valoarea însărăcirii nu trebuie să fie necesarmente de aceeaşi natură şi să aibă aceeaşi întindere ca şi îmbogăţirea.
6.4. Condiţiile juridice ale actio de in rem verso
6.5. Absenţa cauzei juridice
6.5.1. Teorii privind definirea „cauzei juridice”
6.5.2. Definirea justei cauze
6.5.3. Transmiterile care au loc cu voinţa însărăcitului
6.5.4. Determinarea cauzei juridice (rechtliche Grund)
6.5.4.1. Consideraţii generale asupra ideii de cauză
6.5.4.2. Cauza variază în funcţie de natura actelor care determină prestaţia
6.5.4.3. Cum poate surveni absenţa cauzei ?
6.5.5. Transmiterile care au loc fără voinţa însărăcitului
6.5.5.1. Cazul în care transmiterea rezultă dintr-un act de dispoziţie al unei persoane lipsite de drept, provocând efecte în dauna persoaneiîn drept (§. 816)
6.5.5.2. Cazul în care transmiterea rezultă dintr-un fapt juridic
6.6. Subsidiaritatea actio de in rem verso
6.7. Efectele îmbogăţirii fără justă cauză
6.7.1. Aspecte generale
6.7.2. Rambursarea în natură a avantajului obţinut
6.7.3. Restituirea valorii avantajului obţinut
6.7.4. Situaţia juridică a îmbogăţitului
6.7.5. Teoria soldului sau a diferenţei

CAPITOLUL 7. Îmbogăţireafără justă cauză şi alte instituţii juridice
7.1. Consideraţii introductive
7.2. Îmbogăţirea fără justă cauză şi contractul
7.3. Sistemul faptelor juridice licite în codul civil român şi principiul îmbogăţirii fără justă cauză
7.3.1. Îmbogăţirea fără justă cauză, principiu intrinsec al codului civil
7.3.2. Gestiunea de afaceri şi îmbogăţirea fără justă cauză
7.3.3. Îmbogăţirea fără justă cauză şi plata nedatorată
7.4. Concluzii
8. Aspecte privind îmbogăţirea fără justă cauză în dreptul comunitar
8.1. Introducere
8.2. Jurisprudenţa CJCE referitoare la îmbogăţirea fără justă cauză
8.3. România şi procedurile comunitare

CONCLUZII GENERALE
1. Îmbogăţirea bazată pe transfer
2 Îmbogăţirea bazată pe ingerinţă
3 Îmbogăţirea ca urmare a unor cheltuieli
4 Îmbogăţirea unei terţe părţi
5 Norma generală

BIBLIOGRAFIE
Tratate, cursuri universitare, cercetări ştiinţifice generale
Monografii, analize şi opere dedicate domeniului îmbogăţirii fără justă cauză
Articole în periodice sau volume colective
Jurisprudenţă