Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Vol. III. Uzufructul, uzul, abitaţia, servituţile şi superficia

Vasile PĂTULEA, Corneliu TURIANU, Wolters Kluwer, 2008

Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Vol. III. Uzufructul, uzul, abitaţia, servituţile şi superficia
Cod Produs: T.C.MO.009.08
ISBN / ISSN: 973191128-6
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 256
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 40,46 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Cu o structură complexă (doctrină și practică judiciară), lucrarea eminenților juriști Vasile Pătulea și Corneliu Turianu se prezintă drept o propunere solidă de reflecție asupra materiei tratate. Volumul se adresează atât debutanților într-o carieră juridică, cât și teoreticienilor și practicienilor în dreptul civil.

Teoretizările din cele trei volume sunt susținute de o secțiune de practică judiciară, concentrată asupra celor mai importante decizii judecătorești ale instanței supreme. Deciziile selectate provin din domeniul dreptului de proprietate, dar și din sfera altor drepturi reale, parcurgând, pentru puterea lor exemplificatoare, și soluții pronunțate de alte instanțe - curți de apel, tribunale, judecătorii. Selecția operată asupra cazuisticii cu incidență este întregită de precizări asupra opiniilor din literatura de specialitate. Cele mai semnificative dintre ele sunt întărite de note care fac trimiteri la bibliografia speței sau la opiniile autorilor.
ABREVIERI

TITLUL II. Dezmembrămintele dreptului de proprietate

CAPITOLUL I. Noţiuni generale

CAPITOLUL II. Dreptul de uzufruct
Secţiunea I. Definiţie şi caractere
Secţiunea a II-a. Obiectul uzufructului
Secţiunea a III-a. Modurile de dobândire a uzufructului
§1. Uzufructele legale
§2. Uzufructul dobândit prin uzucapiune
§3. Uzufructul constituit prin voinţa omului
§4. Uzufructele convenţionale
§5. Uzufructele testamentare
Secţiunea a IV-a. Situaţia juridică a nudului proprietar şi a uzufructuarului până la intrarea în folosinţă
§1. Situaţia nudului proprietar
§2. Situaţia uzufructuarului
Secţiunea a V-a. Exercitarea uzufructului (situaţia juridică în cursul exercitării uzufructului)
§1. Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar
§2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
Secţiunea a VI-a. Stingerea uzufructului
§1. Moartea uzufructuarului
§2. Expirarea termenului
§3. Consolidarea
§4. Neuzul (prescripţia extinctivă)
§5. Uzucapiunea în favoarea unui terţ
§6. Pieirea totală a lucrului
§7. Abuzul de folosinţă
§8. Renunţarea uzufructuarului
§9. Rezoluţiunea, revocarea şi anularea dreptului celui care a constituit uzufructul

CAPITOLUL III. Dreptul de uz

CAPITOLUL IV. Dreptul de abitaţie

CAPITOLUL V. Servituţile
Secţiunea I. Noţiuni generale şi istoric
Secţiunea a II-a. Caracterele generale ale servituţilor reale
Secţiunea a III-a. Clasificarea servituţilor reale
§1. Servituţile pozitive şi negative
§2. Servituţile continue şi necontinue
§3. Servituţi aparente şi neaparente
§4. Servituţile urbane şi rurale
§5. Servituţile naturale, legale şi cele stabilite prin fapta omului
§6. Servituţile naturale
§7. Servituţile legale
Secţiunea a IV-a. Modurile de stabilire a servituţilor reale
§1. Stabilirea prin prescripţie achizitivă
§2. Stabilirea prin destinaţia proprietarului
Secţiunea a V-a. Drepturile şi obligaţiile care decurg din servituţi
§1. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului dominant
§2. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului aservit
§3. Servitutea şi proprietatea indiviză
§4. Acţiunile ce derivă din servituţi
Secţiunea a VI-a. Stingerea servituţilor
§1. Cauze de stingere a dreptului de servitute care decurg din dreptul comun
§2. Cauze de stingere a dreptului de servitute prevăzute expres de lege
§3. Stingerea servituţilor în caz de indiviziune

CAPITOLUL VI. Dreptul de superficie
Secţiunea I. Noţiune
Secţiunea a II-a. Definiţie
Secţiunea a III-a. Caractere juridice
Secţiunea a IV-a. Constituirea dreptului de superficie
Secţiunea a V-a. Exercitarea dreptului de superficie

PRACTICĂ JUDICIARĂ

CAPITOLUL I. Dreptul de uzufruct

CAPITOLUL II. Dreptul de abitaţie

CAPITOLUL III. Servitute
§1. Servituţi de trecere
§2. Servitute de vedere
§3. Servitute de aer şi lumină
§4. Servitute de scurgerea apelor
§5. Servitute privind distanţa plantaţiilor
§6. Servitutea de îngrădire
§7. Servitute prin destinaţia proprietarului
§8. Desfiinţarea – încetarea servituţii

CAPITOLUL IV. Superficia

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ