Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Vol. I. Patrimoniul. Dreptul de proprietate

Vasile PĂTULEA, Wolters Kluwer, 2008

Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Vol. I. Patrimoniul. Dreptul de proprietate
Cod Produs: T.C.MO.007.08
ISBN / ISSN: 973191127-8
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 440
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 59,72 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Cu o structură complexă (doctrină și practică judiciară), lucrarea eminenților juriști Vasile Pătulea și Corneliu Turianu se prezintă drept o propunere solidă de reflecție asupra materiei tratate. Lucrarea se adresează atât debutanților într-o carieră juridică, cât și teoreticienilor și practicienilor în dreptul civil.

Teoretizările din cele trei volume sunt susținute de o secțiune de practică judiciară, concentrată asupra celor mai importante decizii judecătorești ale instanței supreme. Deciziile selectate provin din domeniul dreptului de proprietate, dar și din sfera altor drepturi reale, parcurgând, pentru puterea lor exemplificatoare, și soluții pronunțate de alte instanțe - curți de apel, tribunale, judecătorii. Selecția operată asupra cazuisticii cu incidență este întregită de precizări asupra opiniilor din literatura de specialitate. Cele mai semnificative dintre ele sunt întărite de note care fac trimiteri la bibliografia speței sau la opiniile autorilor.
ABREVIERI

TITLUL I. Proprietatea

CAPITOLUL I. Patrimoniul: Caractere juridice, funcţiile şi drepturile patrimoniale
Secţiunea I. Patrimoniul: noţiuni introductive
§1. Elementele patrimoniului
§2. Caracterele juridice ale patrimoniului
Secţiunea a II-a. Funcţiile patrimoniului
§1. Funcţia de gaj general al creditorilor chirografari
§2. Funcţia de exprimare şi permiterea subrogaţiei reale cu titlu universal
§3. Funcţia de explicare şi permitere a transmisiunii universale şi cu titlu universal
Secţiunea a III-a. Drepturile patrimoniale
§1. Drepturile reale
§2. Drepturile de creanţă
§3. Drepturile juridice intermediare între drepturile reale şi drepturile de creanţă

CAPITOLUL II. Dreptul de proprietate: definiţie; conţinut; caractere; modalităţi de dobândire; modalităţi juridice
Secţiunea I. Definirea proprietăţii şi a dreptului de proprietate
Secţiunea a II-a. Conţinutul dreptului de proprietate
§1. Dreptul de posesie (jus utendi)
§2. Dreptul de folosinţă (jus fruendi)
§3. Dreptul de dispoziţie (jus abutendi)
Secţiunea a III-a. Caracterele dreptului de proprietate
Secţiunea a IV-a. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate
§1. Convenţia
§2. Tradiţiunea
§3. Accesiunea
§4. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă)
§5. Hotărârea judecătorească
§6. Legea
§7. Ocupaţiunea
§8. Succesiunea
Secţiunea a V-a. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate
§1. Situaţiile de incertitudine vremelnică în care se află dreptul de proprietate
§2. Situaţiile când mai multe persoane au un drept de proprietate asupra unui bun sau mase de bunuri (proprietatea comună)

PRACTICĂ JUDICIARĂ

CAPITOLUL I. Patrimoniul
Secţiunea I. Caracterele juridice ale patrimoniului
Secţiunea a II-a. Funcţiile patrimoniului

CAPITOLUL II. Dreptul de proprietate
Secţiunea I. Conţinutul dreptului de proprietate
§1. Posesia
§2. Folosinţa
§3. Dreptul de dispoziţie
Secţiunea a II-a. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate
§1. Convenţii
§2. Tradiţiunea
§3. Accesiunea
§4. Uzucapiunea
§5. Hotărârea judecătorească
§6. Legea
§7. Ocupaţiunea
§8. Succesiuni
Secţiunea a III-a. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate
§1. Proprietatea anulabilă
§2. Proprietatea rezolubilă
§3. Proprietatea comună

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ