Drept civil. Obligațiile

Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS, Philippe STOFFEL-MUNCK, Wolters Kluwer, 2009

Drept civil. Obligațiile
Cod Produs: T.C.MO.001.10
ISBN / ISSN: 973191162-6
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 928
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 173,40 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Obligația este expresia juridică cea mai obișnuită a raporturilor dintre persoane.

Dreptul obligațiilor este deci coloana vertebrală a dreptului privat. Cele trei părți ale lucrării (răspunderea delictuală, contractele și cvasi-contractele, regimul general al obligației), expun dreptul pozitiv actual și fermenții evolutei sale: influentele străine și unificarea europeană, protecția neprofesionistului, rolul judecătorului față de contract, dezvoltarea izvoarelor unilaterale de obligații.

Lucrarea vrea să îmbine precizia referințelor cu deschiderea spre problemele umane.
Lucrarea este una de referință în materia obligațiilor, se adresează cadrelor universitare, practicienilor, studenților și celor care vor să aprofundeze materia obligațiilor și dreptul francez, fiind foarte bine documentată, având o practică judiciară bogată, relevantă pentru instituțiile tratate.

Philippe Malaurie este profesor emerit la Universitatea Pantheon-Assas (Paris II). A scris numeroase lucrări de drept civil și jurisprudență, dintre care menționăm: Cours de droit civil, Droit civil 2002: Les biens, la publicite fonciere, La Famille, Droit et litterature: Une anthologie, Les Successions, les liberalites etc.

Laurent Aynes este profesor la Universitatea Pantheon-Sorbonne (Paris I). A scris numeroase lucrări de drept civil, dintre care menționăm: Cours de droit civil: Les sûretés, la publicité foncière, Les biens, Les regimes matrimoniaux etc.

Philippe Stoffel-Munck este profesor la Universitatea Phanteon Assas( II).
PRIME CONSIDERAŢII ASUPRA OBLIGAŢIILOR

PARTEA I. RĂSPUNDERI DELICTUALE

CARTEA I RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ DE DREPT COMUN

TITLUL I. ELEMENTELE GENERALE ALE RĂSPUNDERII
Capitolul I. Persoană responsabilă
Capitolul II. Fapte generatoare ale răspunderii
Capitolul III. Cauzalitate
Capitolul IV. Cauze de neresponsabilitate

TITLUL II. RĂSPUNDERI COMPLEXE
Capitolul I. Răspunderi pentru fapta altuia
Capitolul II. Răspunderi pentru fapta lucrurilor
Capitolul III. Răspunderea pentru fapta actelor colective

TITLUL III. PUNERE ÎN APLICARE A RĂSPUNDERII
Capitolul I. Acţiune în răspundere
Capitolul II. Reparaţia daunei

CARTEA II. „RĂSPUNDERI” SPECIALE

Capitolul I. Accidente de circulaţie
Capitolul II . Produse defectuoase
Capitolul III. Răspunderi profesionale

CARTEA III. RELAŢIILE ÎNTRE RĂSPUNDERILE DELICTUALE

PARTEA a II-a. CONTRACTE ŞI CVASI-CONTRACTE

PRIME CONSIDERAŢII ASUPRA CONTRACTELOR

CARTEA I. TEORIA CONTRACTELOR

TITLUL I. CLASIFICĂRILE ŞI NOŢIUNEA DE CONTRACT
Capitolul I. Clasificările contractelor
Capitolul II. Noţiunea de contract

TITLUL II. FORMAREA CONTRACTULUI
SUBTITLUL I. ACORDUL DE VOINŢE
Capitolul I. Diverse tipuri de acord
Capitolul II. Vicii de consimţământ

SUBTITLUL II. FORMALISM
Capitolul I. Solemnităţi
Capitolul II. Formalităţi şi probe

SUBTITLUL III. OBIECT ŞI CAUZĂ

SUBTITLUL IV. ORDINE PUBLICĂ, BUNE MORAVURI ŞI FRAUDĂ LA LEGE

SUBTITLUL V. TEORIA NULITĂŢILOR
Capitolul I. Prime consideraţii asupra nulităţilor
Capitolul II. Exerciţiul nulităţii
Capitolul III. Efectele nulităţii

TITLUL III. EFECTELE CONTRACTULUI

SUBTITLUL I.FORŢA CONTRACTULUI ÎNTRE PĂRŢI
Capitolul I. Forţa obligatorie a contractului
Capitolul II. Simulaţie
Capitolul III. Interpretarea contractelor

SUBTITLUL II. DOMENIUL DE EFICACITATE AL CONTRACTULUI
Capitolul I. Relativitatea convenţiilor
Capitolul II. Contracte pentru altul
Capitolul III. Acorduri colective
Capitolul IV. Subcontract

TITLUL IV. REGULILE PARTICULARE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE
Capitolul I. Excepţie de neexecutare
Capitolul II. Rezoluţiune pentru neexecutare
Capitolul III. Teoria riscurilor

TITLUL V. CESIUNE DE CONTRACT
Capitolul I. Teoria generală a cesiunii de contract
Capitolul II. Retracte şi preemţiuni

TITLUL VI . RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

SUBTITLUL I. CONDIŢIILE RĂSPUNDERII CONTRACTUALE
Capitolul I. condiţii de fond
Capitolul II. Condiţii de exercitare: punere în întârziere

SUBTITLUL II. EFECTELE RĂSPUNDERII CONTRACTUALE: REPARAŢIA

SUBTITLUL III. RELAŢIILE ÎNTRE RĂSPUNDERILE CIVILE

CARTEA II. CVASI-CONTRACTE

TITLUL I. GESTIUNEA DE AFACERI
TITLUL II. RECLAMAREA PLĂŢII NEDATORATE
TITLUL III. ÎMBOGĂŢIREA FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

PARTEA III. REGIMUL GENERAL

CARTEA I. STINGEREA OBLIGAŢIILOR

TITLUL I. PLATĂ VOLUNTARĂ
Capitolul I. Reguli comune tuturor plăţilor voluntare
Capitolul II. Plata unor sume de bani

TITLUL II. PLATĂ SILITĂ
Capitolul I. Executarea silită
Capitolul II. Bunuri asupra cărora se exercită executarea silită

TITLUL III. STINGEREA OBLIGAŢIILOR FĂRĂ PLATĂ EFECTIVĂ
Capitolul I. Remitere de datorie
Capitolul II. Stingerea obligaţiilor prin satisfacţie indirectă
Capitolul III. Prescripţie liberatorie

CARTEA II. OBLIGAŢII COMPLEXE

TITLUL I. OBLIGAŢII MAI MULT SAU MAI PUŢIN OBLIGATORII
Capitolul I. Modalităţile obligaţiei
Capitolul II. Obligaţie naturală

TITLUL II. OBLIGAŢII CU SUBIECŢI MULTIPLI
Capitolul I. Indivizibilitate
Capitolul II. Solidaritate
Capitolul III. Obligaţie in solidum

CARTEA III. CIRCULAŢIA OBLIGAŢIEI

TITLUL I. TRANSFERUL OBLIGAŢIEI
Capitolul I. Subrogaţia personală
Capitolul II. Cesiunea de creanţă
Capitolul III. Cesiuni simplificate
Capitolul IV. Cesiune de datorie

TITLUL II. CREAREA UNEI OBLIGAŢII NOI
Capitolul I. Novaţie prin schimbarea uneia dintre părţi
Capitolul II. Delegaţia