Probleme juridice în domeniul bancar / Legal issues in banking field

Asociatia Consilierilor Juridici, Wolters Kluwer, 2009

Probleme juridice în domeniul bancar / Legal issues in banking field
Cod Produs: T.C.MO.015.09
ISBN / ISSN: 978-973-1911-67-0
Număr pagini: 408
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 30,04 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Volumul Probleme juridice în domeniul bancar / Legal issues in banking field conține o parte a comunicărilor prezentate la Conferința internațională "Probleme juridice în domeniul bancar" organizată de Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar și Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie 2008.

Problemele prezentate, de maxim interes și actualitate - administrarea riscului juridic, rolul băncii în lupta împotriva infracționalității economice, transpunerea în legislația română a directivelor comunitare în materia instituțiilor de credit, deontologia profesiunii bancare, programul MEBUS, contractele de credit de consum, protecția consumatorului etc. au fost dezbătute de juriști de prestigiu proveniți din sistemul financiar, din bănci centrale sau alte autorități de supraveghere și din bănci comerciale române și străine, de personalități din domeniul juridic bancar, precum și din mediul academic românesc.
Christine Steven, Independenţa Băncii Centrale – evoluţii recente pentru băncile centrale ale SECB
Gabriel DEL MAZO, Prerogativa disciplinară a Superintendenţei Entităţilor Financiare şi de Schimb Valutar a Băncii Centrale a Republicii Argentina
Svetlana DANILENKO, Agenţiile de recuperare a creanţelor din Rusia: probleme juridice
Johann de JAGER, Banca Rezervelor Sud-Africane: o evaluare a originii, evoluţiei şi statutului unei bănci centrale
Yuji ABEMATSU, Unele aspecte ale relaţiei juridice dintre Banca Japoniei şi instituţiile financiare. Cazul introducerii unor creanţe monetare înregistrate electronic
Dušan LALIĆ, Administrarea riscului juridic în Banca Centrală
Ianfred SILBERSTEIN, Cooperarea în domeniul bancar dintre Banca Naţională a României şi autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în lumina legislaţiei române
Antonio BALDASSARRE, Rolul Oficiului de Combatere a Spălării Banilor înfiinţat în cadrul Băncii Italiei în lupta împotriva infracţionalităţii economice
Romain BARDY, Activitatea Băncii Centrale şi legea concurenţei
Desislava ATANASOVA, Unele aspecte ale relaţiilor juridice dintre Banca Centrală şi băncile comerciale din Bulgaria
Adriana Luminiţa POPA, Laura BANU, Armonizarea legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar, în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism
Elena GEORGESCU, Cadrul Lamfalussy
Cristina MENÉNDEZ DE LUARCA, Întărirea guvernanţei corporatiste a băncilor centrale naţionale prin comitetul de audit
Natalia SÎRBU, Regimul juridic al administratorilor în Republica Moldova
Sorin DIMITRIU, Preocupări ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti pentru asanarea mediului de afaceri. Programul MEBUS
Vangel SPIROV, Cadrul juridic al obligaţiunilor ipotecare în sistemul bancar
Lucian BERCEA, Contractul de credit pentru consum: dreptul de retragere din contract vs. dreptul de rambursare anticipată a creditului
Ana Maria FEDIUC, Relaţia dintre instituţiile de credit şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Mihaela DUŢULESCU, Posibilitatea constituirii ipotecii asupra construcţiei ce se va edifica pe teren, în condiţiile dreptului comun. Întinderea dreptului de ipotecă asupra amelioraţiunilor unui bun imobil ipotecat. Noţiunea de „amelioraţiuni”. Utilizarea acestei modalităţi de garantare pentru asigurarea creditelor care au ca destinaţie edificarea de construcţii. Comparaţie cu ipoteca constituită asupra bunului viitor în condiţiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare.
Ion TURCU, Mădălina STAN, Există o deontologie a profesiunii bancare în România?
Doina DUNCA, Noţiunea de „amelioraţiuni” în contextul art. 1777 C. civ. Ipoteca legal constituită asupra terenului se va întinde asupra unor construcţii noi realizate pe acesta?
Loredana BORJOIU, Aspecte controversate şi considerente practice ale prelucrării datelor cu caracter personal în sistemul bancar
Dana BUTNARIU, Directiva europeană privind serviciile de plată. Unele aspecte privind protecţia consumatorilor în Titlul III
Sorin ROTARU, Dan INDRIES, Marian DRUGĂ, Influenţa unor acte notariale autentice de reprezentare emise în străinătate asupra activităţii juridice bancare în România
Andreea MIZINCU, Scrisoarea de garanţie bancară − probleme de natură juridică cu care se confruntă băncile comerciale din România