Probleme actuale în dreptul bancar / Current issues in banking law

Conferinţa internaţională „Probleme actuale în domeniul juridic bancar”, Wolters Kluwer, 2008

Probleme actuale în dreptul bancar / Current issues in banking law
Cod Produs: T.C.MO.006.08
ISBN / ISSN: 973191119-7
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 1024
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 125,23 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Volumul “Probleme juridice în domeniul bancar / Legal issues in banking field” conține o parte a comunicărilor prezentate la Conferința Internațională "Probleme juridice în domeniul bancar", organizată de Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar și Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie 2008.

Problemele prezentate reprezintă subiecte actuale, de maxim interes- administrarea riscului juridic, rolul băncii în lupta împotriva infracționalității economice, transpunerea în legislația română a directivelor comunitare în materia instituțiilor de credit, deontologia profesiunii bancare, programul MEBUS, contractele de credit de consum, protecția consumatorului etc. Temele au fost dezbătute de juriști de prestigiu proveniți din sistemul financiar, din bănci centrale sau alte autorități de supraveghere, din bănci comerciale române și străine, de personalități din domeniul juridic bancar, precum și din mediul academic românesc.
CUVÂNT ÎNAINTE
Simona Elena LAMBRINOC, Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale în Sistemul European al Băncilor Centrale. Rolul consultativ al Băncii Centrale Europene
François GIANVITI, Rolul băncilor centrale în stabilitatea financiară
Richard CHARLTON, Rolul Federal Reserve Bank din New York în sectorul bancar al Statelor Unite ale Americii
Ryu OTSUKA, Rolul Băncii Japoniei în sistemul financiar şi bancar din Japonia
Samir BRAHIMI, Sistemul bancar tunisian: Noul Statut al Băncii Centrale a Tunisiei şi noua lege a instituţiilor de credit, în vigoare după modificările legislative din mai 2006
Ianfred SILBERSTEIN, Colaborarea Băncii Naţionale a României cu alte autorităţi
Larisa DRAGOMIR, Dimensiunea europeană tot mai accentuată a supravegherii bancare prudenţiale – dincolo de recunoaşterea reciprocă
Stephan KARAS, Cooperarea transfrontalieră în supravegherea bancară – perspectiva austriacă
Ioan CONDOR, Şerban Gheorghe STAICU, Supravegherea bancară în România
Alexander ZHDANOV, Guvernanţa corporatistă în instituţiile de credit din Rusia
Alexandru A. BEREA, Guvernanţa corporativă. Noul cadrul legal al organizării instituţiilor de credit. Integrarea principiilor de guvernanţă corporativă în sistemul dreptului societar şi bancar
Joël PETIT, Banca Franţei şi protecţia consumatorului
Liana IONESCU, Contribuţia Băncii Naţionale a României în cadrul procedurii scrise de adoptare a Avizului Băncii Centrale Europene privind proiectele de reglementare transmise de autorităţile Statelor Membre sau de organismele comunitare
Marcos Eduardo MOISEEFF, Protecţia funcţiilor publice
Paloma MARÍN BONA, Cadrul de reciclare a bancnotelor din Eurosistem: experienţa spaniolă în implementarea acestuia
Florin ŞANDOR, Aspecte juridice privitoare la operaţiunile bancare transfrontaliere
Akın EKICI, Main principles of Turkish banking law
Erkan AYAZ, Bank Cards and Credit Cards Law in Turkey
Ferna İPEKEL, Bahri Özgür KAYALI, Evaluation of Credit Card Program Sharing Agreements in terms of the Competition Law
Oana CIOBANU, Luminiţa BORLAN STANCA, The electronic signature. Theoretical issues and its application in the banking fi eld
Eberhard SCHWARK, The harmonization of Securities Law in Europe – basics, new developments and criticism
Menno ADEN, Damage claim of bank customers for wrong advice given by bank agents
Ion TURCU, Mădălina STAN, Present-day problems of banking law
Radu N. CATANĂ, The banks’ liability towards third parties for imprudent credits granted to their clients
Gheorghe PIPEREA, Regarding the necessity of the extension of the bankruptcy procedure to natural persons
Vasile NEMEŞ, Bank insolvency. Comparative study with the provisions of the Law no. 85/2006 regarding the procedure of insolvency
Radu BUFAN, Robert ŞTEFAN , Elements of legal analysis of the credit risk
Carmen MLADEN, The bill of exchange legal action in legal theory and practice in Romania
Cristina ONEŢ, Alexandra ZAMFIR, Considerations referring to the taking over of the community aquis throughout the new regulations concerning the credit institutions’ activity
Claudia ROŞU, The administration of credit institutions
Sergiu POPOVICI, Leasing transactions and the banking activity
Ion TURCU, Mădălina STAN, Bank managers and their clients. The first European Banker’s partnership in Dacia Trajana
Radu RIZOIU, The representation of the secured creditors by a specialized agent
Emilia MIHAI, Considerations on the conclusion of the consumer loan agreement
Adrian FANU-MOCA, Commercial banks – participants in the tax procedure
Constantin D. POPA, Arbitration - a modern means of banking dispute resolution
Akın EKICI, Principiile de bază ale dreptului bancar în Turcia
Erkan AYAZ, Legea cardurilor bancare şi a cardurilor de credit din Turcia
Ferna IPEKEL, Bahri Özgür KAYALI, Evaluarea acordurilor de partajare a programelor de carduri de credit din perspectiva dreptului concurenţei
Oana CIOBANU, Luminiţa BORLAN STANCA, Semnătura electronică. Aspecte teoretice şi aplicaţiile sale în domeniul bancar
Eberhard SCHWARK, Armonizarea dreptului pieţelor de capital în Europa – aspecte esenţiale, tendinţe noi şi critici
Menno ADEN, Acţiunea în despăgubiri a clienţilor pentru consiliere eronată din partea agenţilor băncii
Ion TURCU, Mădălina STAN, Probleme actuale ale dreptului bancar
Radu N. CATANĂ, Răspunderea băncilor faţă de terţi pentru credite imprudente acordate clienţilor
Gheorghe PIPEREA, Despre necesitatea extinderii procedurii insolvenţei la simpli particulari pentru supraîndatorare
Vasile NEMEŞ, Insolvenţa bancară. Studiu comparativ cu reglementările Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Radu BUFAN, Robert ŞTEFAN, Elemente de analiză juridică a riscului de credit
Carmen MLADEN, Acţiunea cambială în teoria şi practica judiciară din
Cristina ONEŢ, Alexandra ZAMFIR, Consideraţii privind preluarea acquis-ului comunitar prin noile reglementări referitoare la activitatea instituţiilor de credit
Claudia ROŞU, Administrarea instituţiilor de credit
Sergiu POPOVICI, Operaţiunile de leasing şi activitatea bancară
Ion TURCU, Mădălina STAN, Bancherii şi avocaţii lor. Prima societate bancară europeană în Dacia Traiana
Radu RIZOIU, Reprezentarea creditorilor garantaţi printr-un agent specializat
Emilia MIHAI, Câteva consideraţii privind formarea contractului de credit pentru consum
Adrian FANU-MOCA, Băncile comerciale – subiecţi în procedura fiscală
Constantin D. POPA, Arbitrajul − variantă modernă de soluţionare a litigiilor patrimoniale bancare
Radu I. MOTICA, Lucian BERCEA, The general banking conditions – a contractual document?
Gabriel DEL MAZO, Counselors’ liability for their legal opinions
Florentina DUVAC, Blank check. Judicial aspects
Flavia POPA, Tiberiu GHENADIE, Optimizing the treasury in Groups of Companies –general issues
Florina POPA, The retention of title clause - a means of guaranteeing the fulfilment of the obligation to pay the price of the purchased thing
Eugen ŞCHIOPU, Cornel MUŞAT, Certain theoretical and practical aspects regarding the recovering of bank debts
Oana OPREA, Unfair competition in banking area
Aura PREDESCU, Certain theoretical and practical issues, regarding the admittance into guarantee of the estates gained on basis of Law no. 112/1995 for the regulation of the legal situations of certain estates with the destination of dwellings, transferred into the property of the State