Conferinţa Internaţională Bienală Timişoara 23-25 octombrie 2008

Wolters Kluwer, 2010

Conferinţa Internaţională Bienală Timişoara 23-25 octombrie 2008
Cod Produs: T.C.BD.002.10
ISBN / ISSN: 2067-3841
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 984
Tip copertă: Cartonată
Format: 16,5 x 23,5 cm
Pret cu TVA: 99,75 LEI
stoc limitat
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
În cadrul Conferinţei Internaţionale Bienale (Timişoara, 23–25 octombrie 2008), organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, temele puse în discuţie au abordat diverse domenii ale ştiinţei dreptului (drept public, drept civil, ştiinţe penale, dreptul afacerilor, drept european şi internaţional). Conferinţa a avut drept moderatori distinse personalităţi, printre care Prof.univ.dr. Gheorghe Mihai, Prof.univ.dr. Anton Trăilescu, Prof.univ.dr. Ion Lulă, Prof.univ.dr. Radu I. Motica, Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Prof.univ.dr. Tiberiu Medeanu, Prof.univ.dr. Radu Bufan, Prof.univ.dr. Ligia Cătuna, Prof.univ.dr. Valentin Constantin, Prof.univ.dr. Emilia Mihai.
DREPT PUBLIC
Gheorghe MIHAI, Dreptul (pozitiv) şi Politicul (statul)
Gordana VUKADINOVIC, The principles of rule of law
Dragan MILKOV, The Protector of Citizens – Serbian Ombudsman
Mircea CRISTE, Legislativul în democraţia reprezentativă
Cosmin Flavius COSTAŞ, Remedii efective pentru sancţionarea şi/sau prevenirea depăşirii duratei rezonabile a procedurii
Dana DIACONU, Criterii de evaluare teoretică a normei juridice
Violeta STRATAN, Principiul subsidiarităţii în dreptul administrativ francez
Anton TRĂILESCU, Consideraţii critice privind suspendarea procedurii administrativ-fiscale
Ioan CONDOR, Consideraţii privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Sergiu POPOVICI, Secţia tribunalului competentă să judece recursurile împotriva sentinţelor pronunţate de judecătorie asupra contestaţiilor la executare în materie fiscală
Nicoleta TIEREGAN, Taxa de mediu – o variantă mai legală decât taxa pentru prima înmatriculare a autoturismelor şi autovehiculelor, în lumina dreptului comunitar
Daniela IANCU, Obligativitatea deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională în cadrul controlului constituţionalităţii legilor

DREPT CIVIL
Dan Constantin TUDURACHE, Despre un caz în care este admisibilă vânzareacumpărarea între soţi
Florina POPA, Câteva observaţii privind eficacitatea sancţiunilor în materia viciilor de consimţământ
Tiberiu MEDEANU, Alina TRANDAFIR, Consideraţii privind competenţa materială în cazul contestării accidentului de muncă
Florin I. MANGU, Natura juridică a răspunderii civile a personalului medical
Aleš GALIČ, Access to the Supreme Court in Slovenian Civil Procedure
Codruţa MANGU, Accepţiunile termenului „risc”
Daniel GHIŢĂ, Actualitatea daunelor cominatorii
Florin Aurel MOŢIU, Paşi importanţi către un drept procesual civil european

ŞTIINŢE PENALE
Viorel PAŞCA, Procesul penal român între autoritarism şi liberalism
Damjan KOROŠEC, Das Rückwirkungsverbot im internationalen Strafrecht (aus der Sicht des Slowenischen Strafrechts)
Sabina ZGAGA, Criminal Liability of Legal Entities for Core Crimes in International Criminal Law
István FEJŐS, DNA Evidence in the New Criminal Procedure Code of Serbia
Snežana BRKIĆ, Legal means in Serbia in cases of the violation of the right to trial in a reasonable time
Dragiša DRAKIĆ, Neues Jugendstrafrecht Serbiens
Csaba FENYVESI, Das Pyramidemodell der ungarischen StrafverfahrensrechtWissenschafts im Spiegel der Konfrontierung als Gerechtigkeit suchende Anstalt
Herke CSONGOR, Die Mediation in dem Ermittlung in Ungarn
Adi OROVEANU HANŢIU, Reglementarea în legislaţia română a protecţiei victimelor infracţiunilor
Diana IONESCU, Compatibilitatea incriminării penale a refuzului de a se supune recoltării probelor biologice cu dreptul de a nu contribui la propria incriminare
Anamaria CERCEL, Consideraţii asupra justiţiei restaurative
Dorel L. JULEAN, Flaviu CIOPEC, Magdalena ROIBU, Supravegherea electronică - între „a supraveghea” şi „ a pedepsi”
N.V. CĂTUNA, Managementul cercetării la faţa locului
Ioana PAŞCA, Influenţe ale sistemului de drept common law în sistemele de drept penal şi procesual penal europene
Voicu PUŞCAŞU, Unele aspecte controversate ale dreptului la tăcere şi la neautoincriminare în dreptul comparat
Cătălin MARINESCU, Aspecte procedurale privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice
Ortansa BREZEANU, Sancţiunile şi măsurile neprivative de libertate în dreptul comparat -replică la eşecul închisorii
Vid JAKULIN, Criminal Sanctions in the New Penal Code of the Republic of Slovenia
Tudor AVRIGEANU, Justificare, exculpare şi reformă penală în România
Rodica Mihaela STĂNOIU, Aura Constantinescu, Repere criminologice privind criminalitatea românilorîn spaţiul Uniunii Europene
Zoltan Andras NAGY, The Internet and the Copyright Law (The problems of success of Copyright Law on the Internet)
István László GÁL, The Hungarian Legislation against Terrorist Financing
Tatjana LUKIĆ, Fight against Computer Criminality in Serbia
Constantin DUVAC, Concursul de norme penale. Concept şi principii de soluţionare
Carmen DOMOCOŞ, Infracţiunea omisivă improprie
Marcel Ioan RUSU, Unele consideraţii cu privire la apariţia criminalităţii informatice şi reglementarea juridică a acesteia
Cristian Dumitru MIHEŞ, Câteva aspecte privind infracţiunile reglementate de Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic
Eugen-Ioan DAN, Infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prin prisma reglementărilor din Codul penal şi Legea nr. 295/2004
Viorel PAŞCA, Alexandra ENACHE, Florentina Olimpia MUŢIU, Veronica LUŢĂ, Flavius CIOPEC, Georgeta URSACHI, Daniel RADU, Ştefan STRATUL, Gabriela ZĂRIE, Analiza factorilor de risc în cazul infracţionalităţii feminine şi implementarea unor politici instituţionale conjugate în scopul diminuării acesteia
Petre DUNGAN, Consideraţii cu privire la unele organisme internaţionale şi europene cu atribuţii de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri
Florentina Olimpia MUŢIU, Politica penală de prevenire şi combatere a traficului de persoane în România
Laura-Maria STĂNILĂ, Răspunderea penală a membrilor organelor colegiale de conducere
Flaviu CIOPEC, Magdalena ROIBU, Insulta şi calomnia: a fi sau a nu fi
Versavia BRUTARU, Aspecte noi privind conceptul de incriminare
Horia DIACONESCU, Analiza infracţiunii prevăzută de art. 154 din Legeanr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Ketty GUIU, Despre distincţia între infracţiunile de corporaţie şi crima organizată

DREPTUL AFACERILOR
Silvia CRISTEA, Consideraţii privind regimul juridic al întreprinzătorului ca titular al unei întreprinderi individuale
Andrea FEJŐS, The Features of the New Directive on Consumer Credit
Radu I. MOTICA, Lucian BERCEA, Comparaţie între dreptul consumatorului de a se retrage din contract şi dreptul de rambursare anticipată a creditului pentru consum
Constantin D. POPA, Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor în procesul arbitral
Mihaela GALANTON, Obligaţia de conformitate în cadrul vânzării internaţionale de mărfuri
Sergiu I. STĂNILĂ, Răspunderea cărăuşului în transporturile multimodale
Alin SPERIUSI-VLAD, Brevetul comunitar
Sergiu POPOVICI, Clauze abuzive în contractele de leasing
Mihaela-Roxana FERCALĂ, Consideraţii juridice cu privire la semnătura electronică
Radu BUFAN, Dreptul comercial, sursă necesară în opera de interpretare a normelor fiscale
Claudia ROŞU, Constantin ŢENŢ, Actualitatea societăţii în participaţie
Lavinia TEC, Convenţiile de vot
Lucian BOJIN, Calitatea procesuală activă în acţiunea în anularea hotărârilor adunării generale a acţionarilor întemeiată pe motive de nulitate relativă
Flaminia STÂRC-MECLEJAN, Excepţii de la regula „o acţiune plătită – un vot”
Ianfred SILBERSTEIN, Carmen MLADEN, Procedurile speciale, modalităţi de preîntâmpinarea falimentului bancar şi a societăţilor comerciale – studiu comparat
Radu I. MOTICA, Csaba Bela NÁSZ, Participanţii la procedura insolvenţei
Csaba Bela NÁSZ, Competenţa instanţelor de judecatăîn materie de insolvenţă
Dana Daniela MOŢIU, Particularităţi privind inventarierea bunurilor în procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/20069
Anca BUTA, Ilie Dorin ŢIROGA, Aspecte din doctrină şi jurisprudenţă privind anularea actelor frauduloase încheiate de debitor
Petruţa MICU, Anca BUTA, Caracterul de excepţie al antrenării răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoareiîn procedura insolvenţei
Cornelia PETREANU, Interdependenţa dintre creşterea economică şi strategia fiscală
Ricardo Azevedo ARAUJO, Tito Belchior MOREIRA, An Economic Investigation of Confiscation as a Tool against Money Laundering
Sonja BUNČIĆ, Serbian legislation – problems with the legal forms of legal persons and their activity
Camelia BOGDAN, Prevenirea spălării banilor prin aplicarea standardelor de cunoaştere a clientelei pe bază de risc

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL
Rodoljub ETINSKI, Development of International law and the EU law on the Elimination of Discrimination
Elisabeth SÁNDOR-SZALAY, Fundamental Rights at the Crossroads
Adrian BOGDAN, Aspecte privind delimitarea platoului continental: cazul Insulei Şerpilor
Emilia MIHAI, Sistemul european de clemenţă în dreptul comunitar şi în dreptul statelor membre
Bojan TUBIĆ, Validity Review of a Community Act under Article 234 of The European Community Treaty
Anca Ileana DUŞCĂ, Tereza Elena DANCIU Politica europeană de mediu - prezent şi perspective