Legea 215/2001 a administraţiei publice locale - Comentarii pe articole

Mircea PREDA, Wolters Kluwer, 2007

69% discount
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale - Comentarii pe articole
Cod Produs: T.C.LC.004.07
ISBN / ISSN: 973885171-8
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 398
Tip copertă: Necartonată
Pret vechi: 52,02 LEI
Pret cu TVA: 16,13 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Administraţia publică locală, ca activitate desfăşurată de autorităţile publice locale, are implicaţii în toate domeniile vieţii juridice, economice şi sociale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice. Venind în întâmpinarea practicii, prezenta lucrare oferă un amplu comentariu pe articole al Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în februarie 2007.

Atât subiectul, cât şi conţinutul practic al lucrării o recomandă autorităţilor publice (primării, consilii locale, consilii judeţene, prefecturi), instituţiilor publice, serviciilor publice, regiilor autonome, asociaţilor şi fundaţiilor ce desfăşoară activităţi de interes public, dar şi profesiilor juridice: avocaţi, judecători, procurori, notari etc. şi oricărui petent implicat într-un litigiu cu autorităţile publice.
Notă
Abrevieri
Consideraţii generale cu privire la titlul legii

Capitolul I. Dispoziţii generale (art. 1-27)
Secţiunea I. Regimul general al autonomiei locale (art. 1-22)
Secţiunea a II-a. Autorităţile administraţiei publice locale (art. 23-27)

Capitolul II. Consiliile locale (art. 28-56)
Secţiunea I. Constituirea consiliului local (art. 28-35)
Secţiunea a II-a. Atribuţiile consiliului local (art. 36-37)
Secţiunea a III-a. Funcţionarea consiliului local (art. 38-54)
Secţiunea a IV-a. Dizolvarea consiliului local (art. 55)
Secţiunea a V-a. Suspendarea mandatului de consilier local (art. 56)

Capitolul III. Primarul şi viceprimarul (art. 57-72)

Capitolul IV. Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului (art. 73-77)

Capitolul V. Administraţia publică a municipiului Bucureşti (art. 78-86)

Capitolul VI. Consiliul judeţean (art. 87-108)
Secţiunea I. Constituirea şi componenţa consiliului judeţean (art. 87-90)
Secţiunea a II-a. Atribuţiile consiliului judeţean (art. 91-92)
Secţiunea a III-a. Funcţionarea consiliului judeţean (art. 93-100)
Secţiunea a IV-a. Preşedintele şi vicepreşedinţii consilierului judeţean (art. 101-108)

Capitolul VII. Iniţiativa cetăţenească (art. 109-111)

Capitolul VIII. Administratorul public (art. 112-114)

Capitolul IX. Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora (art. 115)

Capitolul X. Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale (art. 116-117)

Capitolul XI. Contravenţii şi sancţiuni (art. 118)

Capitolul XII. Bunuri şi lucrări publice (art. 119-127)
Secţiunea I. Administrarea bunurilor (art. 119-124)
Secţiunea a II-a. Lucrările publice (art. 125-127)

Capitolul XIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale (art. 128-133)