Codification of European Copyright Law: Challenges and Perspectives

Tatiana Synodinou, Wolters Kluwer Law & Business, noiembrie 2012

Wolters Kluwer Law & Business Codification of European Copyright Law: Challenges and Perspectives
ISBN / ISSN: 9041141456
Număr pagini: 408
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 866,97 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Intellectual property scholars often argue that a European Copyright Code is unnecessary, undesirable, and perhaps impossible. It is certainly true that drafting rules for the European copyright law of the future is a sensitive and risky task. However, the intersection between the present and the future, the delicate point where it is felt that one era is fading away and a new dawn is breaking, has arrived for European copyright law; and moreover, the Lisbon Treaty has provided an explicit legal basis for an EU copyright policy. At this moment, all views, interests, concerns, and expectations should be weighed in order to establish the next step forward from this critical stage. Such a wide-ranging evaluation was the objective of an international conference held in Nicosia, Cyprus, in April 2011. This book reprints the papers presented at that conference, touching on such issues as the following:

 • rules of copyright ownership and allocation of rights;
 • codification techniques;
 • copyright exceptions and limitations;
 • copyright as a public interest question;
 • claims of culture and human rights;
 • economic rights of the author;
 • enforcement of copyright;
 • EU harmonization of copyright;
 • interoperability;
 • media as tangible objects;
 • moral rights;
 • the duration of copyright;
 • the notion of the “public”;
 • the role of fundamental rights;
 • the concept of work;
 • employment relationships, commission contracts, and collective works;
 • copyright licensing; and
 • the concept of “fair use”.

Several authors offer insightful comments on the ways in which the Wittem Group’s draft European Copyright Code propounds some of these issues. Recognizing that the existing steps towards harmonized copyright protection in Europe have gone little farther than a patchwork of eight directives and a set of case law interpretation rules, the authors take important steps towards decrypting the gaps and inconsistencies in the existing common legal framework. In their reexamination of the sources and justifications of copyright law and its crucial role in balancing the right to information with requirements of data protection and privacy, they have created in this book an in-depth resource for forward-looking policymakers, academics, and practitioners in the field of copyright law throughout the European Union.

-----------------------------

Codificarea dreptului de autor la nivel european: provocări și perspective

Oamenii de știință din domeniul proprietății intelectuale se contrazic de multe ori în ceea ce privește utilitatea unui Cod european al dreptului de autor, considerând că acesta nu este necesar sau nu este dorit, și, probabil, este imposibil. Este cu siguranță adevărat că elaborarea unor norme pentru viitoarea lege europeană a dreptului de autor este o sarcină sensibilă și riscantă. Cu toate acestea, intersecția dintre prezent și viitor, punctul delicat în care se simte că o eră dispare și un o nouă etapă se deschide, a sosit pentru dreptul de autor european, și, în plus, Tratatul de la Lisabona a oferit un temei juridic explicit pentru o politică UE a drepturilor de autor. În acest moment, toate punctele de vedere, interesele, temerile și așteptările ar trebui să fie cântărite pentru a se stabili următorul pas care să asigure depășirea acestui stadiu critic. O astfel de evaluare amplă a fost obiectivul unei conferințe internaționale care a avut loc în Nicosia, Cipru, în aprilie 2011. Această carte reunește lucrările prezentate la această conferință, atingând următoarele probleme:
• regulile de proprietate intelectuală și alocarea drepturilor;
• tehnicile de codificare;
• excepțiile și limitările în ceea ce privește dreptul de autor;
• dreptul de autor ca o chestiune de interes public;
• cerințele de cultură și drepturile omului;
• drepturile patrimoniale de autor;
• punerea în aplicare a drepturilor de autor;
• armonizarea legislativă la nivelul UE;
• interoperabilitatea;
• media ca obiect tangibil;
• drepturile morale;
• durata drepturilor de autor;
• noțiunea de "public";
• rolul drepturilor fundamentale;
• conceptul de muncă;
• relațiile de muncă, contractele de comision, și lucrările colective;
• licențele în materia drepturilor de autor;
• conceptul de "utilizare corectă".

O serie de autori oferă comentarii valoroase cu privire la modul în care proiectul Codului European al dreptului de autor al Grupului Wittem tratează unele dintre aceste probleme. Recunoscând că pașii deja făcuți către armonizarea protecției dreptului de autor la nivelul Uniunii Europene reprezintă mai mult decât un mozaic de opt directive și un set de reguli de interpretare oferite de jurisprudență, autorii fac progrese importante în identificarea lacunelor și incoerențelor din cadrul legal existent. În reexaminarea surselor și a justificărilor legii dreptului de autor și a rolului său crucial în echilibrarea dreptul la informare cu cerințele de protecție a datelor și a vieții private, au creat în această carte o resursă importantă de anticipare pentru factorii de decizie politică, academicieni și practicieni din domeniul dreptului de autor din întreaga Uniune Europeană.

 

Part 1: The Methods of European Copyright Harmonization.
1. The Legal Foundations of European Copyright Law; T. Georgopoulos.
2. The European Legislator’s Strategy in the Field of Copyright Harmonization; F. Gotzen.
3. The Plurality of Legal Systems in Copyright Law: An Obstacle to a European Codification? P. Jougleux .
4. CJUE Policy and Practice in the Field of European Copyright Law; D. Kallinikou .

Part 2: The acquis of European Copyright Harmonization.
1. The Foundations of the Concept of Work in European Copyright Law; T.-E. Synodinou.
2. The acquis communautaire in the Area of Copyright and Related Rights: Economic Rights; A. Lucas-Schloetter.
3. Defining the Scope of Protection of Copyright in the EU: The Need to Reconsider the acquis Regarding Limitations and Exceptions; C. Geiger, F. Schönherr.
4. Duration of Copyright and Related Rights; H. Pisuke.
5. Enforcement of Intellectual Property Rights; P. Cámara Águila.

Part 3: The Gaps in European Copyright Harmonization.
1. Authorship and Ownership: Authors, Entrepreneurs and Rights; A. Quaedvlieg.
2. Moral right; I. Kikkis.
3
. Copyright Contracts; S. von Lewinski.
4. An Essential Brick in the European Copyright Building: A Regulation of Copyright Transactions; J. de Werra.
5. The Legal Struggle in the EU against Online Piracy; I. Iglezakis.
6. Interoperability and European Copyright Law Codification; C. Bernault.

Part 4: Perspectives and Reflections on the European Codification of Copyright Law.
1. The Perspective of the Introduction of a European Fair Use Clause; P.L.C. Torremans.
2 . The Wittem Group’s European Copyright Code; P.B. Hugenholtz.
3
. Reflections on a European Copyright Codification; R. Hilty.
4 . European Copyright Codification; A. Lucas.