eBook Drept penal. Partea Specială - Teorie şi practică judiciară (pdf)

Vasile DOBRINOIU, Norel NEAGU, Wolters Kluwer, 2008

Drept penal. Partea Specială - Teorie şi practică judiciară
Cod produs: PDF.C.MO.010.08
ISBN: 978-606-8201-57-3
Format: PDF
Pret cu TVA: 154,84 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Adaugă în coș și selectează opțiunea "plată prin sms".

Printr-o abordare științifică și concisă, autorii lucrării examinează detaliat aspectele de teorie privitoare la conținutul normelor de incriminare prevăzute în Partea specială a Codului penal, analiza fiind însoțită de numeroase trimiteri la opiniile exprimate în literatura de specialitate și practica judiciară (inclusiv deciziile Curții Constituționale și ale Curții Europene a Drepturilor Omului), cunoașterea temeinică și aprofundată a acestora constituind premisa înțelegerii și aplicarea corectă a acestor norme.

CUVÂNT ÎNAINTE

CAPITOL PRELIMINAR
Secţiunea I Consideraţii generale despre dreptul penal
Secţiunea a II-a Noţiunea şi caracteristicile părţii speciale a dreptului penal
Secţiunea a III-a Corelaţia dintre partea generală şi partea specială a dreptului penal
Secţiunea a IV-a Teorii privind conţinutul infracţiunii în legea penală
Secţiunea a V-a Sistemul părţii speciale a dreptului penal
Secţiunea a VI-a Necesitatea studierii părţii speciale a dreptului penal
Secţiunea a VII-a Conceptul de încadrare juridică în penal

TITLUL I. Infracţiuni contra siguranţei statului
Secţiunea I Trădarea
Secţiunea a II-a Trădarea prin ajutarea inamicului
Secţiunea a III-a Trădarea prin transmiterea de secrete
Secţiunea a IV-a Acţiunile duşmănoase contra statului
Secţiunea a V-a Spionajul
Secţiunea a VI-a Atentatul care pune în pericol siguranţa statului
Secţiunea a VII-a Atentatul contra unei colectivităţi
Secţiunea a VIII-a Subminarea puterii de stat
Secţiunea a IX-a Actele de diversiune
Secţiunea a X-a Subminarea economiei naţionale
Secţiunea a XI-a Propaganda în favoarea statului totalitar
Secţiunea a XII-a Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Secţiunea a XIII-a Complotul
Secţiunea a XIV-a Compromiterea unor interese de stat
Secţiunea a XV-a Comunicarea de informaţii false
Secţiunea a XVI-a Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului
Secţiunea a XVII-a Nedenunţarea
Secţiunea a XVIII-a Infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin
Secţiunea a XIX-a Dispoziţii comune infracţiunilor contra siguranţei statului
Bibliografie selectivă

TITLUL II. Infracţiuni contra persoanei
Capitolul I Infracţiuni contra vieţii persoanei
Secţiunea I Omorul (omuciderea)
Secţiunea a II-a Omorul calificat
Secţiunea a III-a Omorul deosebit de grav (art. 176 C. pen.)
Secţiunea a IV-a Pruncuciderea
Secţiunea a V-a Uciderea din culpă
Secţiunea a VI-a Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Secţiunea a VII-a Lovirea sau alte violenţe
Secţiunea a VIII-a Vătămarea corporală
Secţiunea a IX-a Vătămarea corporală gravă
Secţiunea a X-a Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Secţiunea a XI-a Vătămarea corporală din culpă
Secţiunea a XII-a Provocarea ilegală a avortului

Capitolul II Infracţiuni contra libertăţii persoanei
Secţiunea I Lipsirea de libertate în mod ilegal
Secţiunea a II-a Sclavia
Secţiunea a III-a Supunerea la muncă forţată sau obligatorie
Secţiunea a IV-a Violarea de domiciliu
Secţiunea a V-a Ameninţarea
Secţiunea a VI-a Şantajul
Secţiunea a VII-a Violarea secretului corespondenţei
Secţiunea a VIII-a Divulgarea secretului profesional

Capitolul III Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală
Secţiunea I Violul
Secţiunea a II-a Actul sexual cu un minor
Secţiunea a III-a Seducţia
Secţiunea a IV-a Perversiunea sexuală
Secţiunea a V-a Corupţia sexuală
Secţiunea a VI-a Incestul
Secţiunea a VII-a Hărţuirea sexuală

Capitolul IV Infracţiuni contra demnităţii
Secţiunea I Infracţiunea de insultă
Secţiunea a II-a Calomnia
Bibliografie selectivă

TITLUL III. Infracţiuni contra patrimoniului
Capitolul I Furtul
Secţiunea I Furtul simplu
Secţiunea a II-a Furtul calificat
Secţiunea a III-a Tâlhăria
Secţiunea a IV-a Pirateria
Secţiunea a V-a Abuzul de încredere
Secţiunea a VI-a Gestiunea frauduloasă
Secţiunea a VII-a Înşelăciunea
Secţiunea a VIII-a Delapidarea
Secţiunea a IX-a Însuşirea bunului găsit
Secţiunea a X-a Distrugerea
Secţiunea a XI-a Distrugerea calificată
Secţiunea a XII-a Distrugerea din culpă
Secţiunea a XIII-a Tulburarea de posesie
Secţiunea a XIV-a Tăinuirea
Bibliografie selectivă

TITLUL IV. Infracţiuni contra avutului obştesc

TITLUL V. Infracţiuni contra autorităţii
Secţiunea I Ofensa adusă unor însemne
Secţiunea a II-a Ultrajul
Secţiunea a III-a Uzurparea de calităţi oficiale
Secţiunea a IV-a Portul nelegal de decoraţii sau semne distinctive
Secţiunea a V-a Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Secţiunea a VI-a Ruperea de sigilii
Secţiunea a VII-a Sustragerea de sub sechestru
Bibliografie selectivă

TITLUL VI. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege
Capitolul I Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul
Secţiunea I Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
Secţiunea a II-a Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi
Secţiunea a III-a Abuzul în serviciu contra intereselor publice
Secţiunea a IV-a Abuzul în serviciu în forma calificată
Secţiunea a V-a Neglijenţa în serviciu
Secţiunea a VI-a Purtarea abuzivă
Secţiunea a VII-a Neglijenţa în păstrarea secretului de stat
Secţiunea a VIII-a Conflictul de interese
Secţiunea a IX-a Luarea de mită
Secţiunea a X-a Darea de mită
Secţiunea a XI-a Primirea de foloase necuvenite
Secţiunea a XII-a Traficul de influenţă

Capitolul II Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
Secţiunea I Denunţarea calomnioasă
Secţiunea a II-a Mărturia mincinoasă
Secţiunea a III-a Încercarea de a determina mărturia mincinoasă
Secţiunea a IV-a Împiedicarea participării în proces
Secţiunea a V-a Nedenunţarea unor infracţiuni
Secţiunea a VI-a Omisiunea sesizării organelor judiciare
Secţiunea a VII-a Favorizarea infractorului
Secţiunea a VIII-a Omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare
Secţiunea a IX-a Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă
Secţiunea a X-a Supunerea la rele tratamente
Secţiunea a XI-a Tortura
Secţiunea a XII-a Represiunea nedreaptă
Secţiunea a XIII-a Evadarea
Secţiunea a XIV-a Înlesnirea evadării
Secţiunea a XV-a Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
Secţiunea a XVI-a Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri

Capitolul III Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
Secţiunea I Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lordefectuoasă din culpă
Secţiunea a II-a Neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
Secţiunea a III-a Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate
Secţiunea a IV-a Distrugerea şi semnalizarea falsă
Secţiunea a V-a Punerea în mişcare a acţiunii penale

Capitolul IV Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege
Secţiunea I Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor
Secţiunea a II-a Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive
Secţiunea a III-a Nerespectarea regimului materiilor explozive
Secţiunea a IV-a Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri
Secţiunea a V-a Exercitarea fără drept a unei profesii
Secţiunea a VI-a Nerespectarea regimului transportului rutier public
Bibliografie selectivă

TITLUL VII. Infracţiuni de fals
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Secţiunea I Falsificarea de monede sau de alte valori
Secţiunea a II-a Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport
Secţiunea a III-a Falsificarea de valori străine
Secţiunea a IV-a Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Secţiunea I Falsificarea instrumentelor oficiale
Secţiunea a II-a Folosirea instrumentelor oficiale false

Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Secţiunea I Falsul material în înscrisuri oficiale
Secţiunea a II-a Falsul intelectual
Secţiunea a III-a Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Secţiunea a IV-a Uzul de fals
Secţiunea a V-a Falsul în declaraţii
Secţiunea a VI-a Falsul privind identitatea
Secţiunea a VII-a Falsul prin folosirea emblemei crucii roşii
Bibliografie selectivă

TITLUL VIII. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice
Secţiunea I Specula
Secţiunea a II-a Înşelăciunea la măsurătoare
Secţiunea a III-a Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor
Secţiunea a IV-a Divulgarea secretului economic
Secţiunea a V-a Contrafacerea obiectului unei invenţii
Secţiunea a VI-a Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute
Secţiunea a VII-a Concurenţa neloială
Secţiunea a VIII-a Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export
Secţiunea a IX-a Deturnarea de fonduri
Secţiunea a X-a Nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri
Bibliografie selectivă

TITLUL IX. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Capitolul I Infracţiuni contra familiei
Secţiunea I Bigamia
Secţiunea a II-a Abandonul de familie
Secţiunea a III-a Relele tratamente aplicate minorului
Secţiunea a IV-a Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

Capitolul II Infracţiuni contra sănătăţii publice
Secţiunea I Zădărnicirea combaterii bolilor
Secţiunea a II-a Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
Secţiunea a III-a Sustragerea de la tratament medical
Secţiunea a IV-a Răspândirea bolilor la animale sau plante
Secţiunea a V-a Infectarea apei
Secţiunea a VI-a Traficul de stupefiante
Secţiunea a VII-a Falsificarea de alimente sau alte produse

Capitolul III Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în primejdie
Secţiunea I Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji
Secţiunea a II-a Lăsarea fără ajutor
Secţiunea a III-a Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare

Capitolul IV Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Secţiunea I Instigarea la discriminare
Secţiunea a II-a Împiedicarea libertăţii cultelor
Secţiunea a III-a Profanarea de morminte
Secţiunea a IV-a Tulburarea folosinţei locuinţei
Secţiunea a V-a Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice
Secţiunea a VI-a Încăierarea
Secţiunea a VII-a Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni
Secţiunea a VIII-a Instigarea publică şi apologia infracţiunilor
Secţiunea a IX-a Răspândirea de materiale obscene
Secţiunea a X-a Cerşetoria
Secţiunea a XI-a Prostituţia
Secţiunea a XII-a Proxenetismul
Secţiunea a XIII-a Jocul de noroc
Bibliografie selectivă

TITLUL X. Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României
Capitolul I Infracţiuni săvârşite de militari
Secţiunea I Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare
Subsecţiunea I. Absenţa nejustificată
Subsecţiunea a II-a. Dezertarea
Subsecţiunea a III-a. Călcarea de consemn
Subsecţiunea a IV-a. Insubordonarea
Subsecţiunea a V-a. Lovirea superiorului
Subsecţiunea a VI-a. Lovirea inferiorului
Subsecţiunea a VII-a. Punerea în mişcare a acţiunii penale
Secţiunea a II-a Infracţiuni pe câmpul de luptă
Subsecţiunea I. Capitularea
Subsecţiunea a II-a. Părăsirea câmpului de luptă
Secţiunea a III-a Infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare
Subsecţiunea I. Zborul neautorizat
Subsecţiunea a II-a. Părăsirea navei
Subsecţiunea a III-a. Părăsirea comenzii
Subsecţiunea a IV-a. Neluarea măsurilor necesare în operaţiile navale
Subsecţiunea a V-a. Coborârea pavilionului
Subsecţiunea a VI-a. Coliziunea

Capitolul II Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili
Secţiunea I Sustragerea de la serviciul militar
Secţiunea a II-a Defetismul
Secţiunea a III-a Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă
Secţiunea a IV-a Folosirea emblemei crucii roşii în timpul operaţiilor militare
Secţiunea a V-a Sustragerea de la rechiziţii militare

Capitolul III Infracţiuni săvârşite de civili
Secţiunea I Sustragerea de la recrutare
Secţiunea a II-a Neprezentarea la încorporare sau concentrare
Bibliografie selectivă

TITLUL XI. Infracţiuni contra păcii şi omenirii
Secţiunea I Propaganda pentru război
Secţiunea a II-a Genocidul
Secţiunea a III-a Tratamente neomenoase
Secţiunea a IV-a Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri
Secţiunea a V-a Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale
Secţiunea a VI-a Sancţionarea tentativei, tăinuirii şi favorizării

Bibliografie selectivă
Indicele alfabetic al Codului penal